АВТОРИПрактическа астронумерология
ПечатE-mail


Страници: 304
Цена: 13.00лв.
10.40лв.

Астронумерологията, обединявайки двете науки астрология и нумерология, дава точната диаграма на конкретен човешки живот от раждането до смъртта. Няма нужда от сложни ефемериди – базираме се върху цифрите на рождената дата, на слънчевия знак, на планетата управител и на декадата.
Астронумерологическото изследване на рождените дати дава точна информация за дълбоката природа на човека, за качествата и за недостатъците му; накратко, то разкрива особеностите на характера, външното поведение, физическия вид и т. н.
Благодарение на тази несложна методика сме в състояние да отгатнем възможностите, провалите и успехите, които човек може да познае в живота си. Освен това можем да предположим какъв багаж носи той от предишен живот, какви цели гони, както и какъв път е избрал да следва, за да ги постигне.
Тази книга ще ви помогне във вашето ежедневие, като ви напътства как да изчислите:
– рождената вибрация – основната ви идентичност с вашите качества и недостатъци.
– скритото число – то показва ВЪТРЕШНИЯ живот, тоест латентните ви качества.
– космологическата вибрация – това е вибрацията на пътя, която ви ориентира каква е съдбата ви
– комбинираната вибрация – тя показва кулминационната точка, идеалът, който трябва да достигнете по време на земния ви цикъл.
– числото на равновесието – то символично разкрива най-лесния път за постигане на всяка цел.
– циклите на живота: периодът на засяване (до 35 години) и на жътва.
– индикатор за първия цикъл – дава сведения за промените, които стават в различните сфери от живота между 27 и 33 години.
– числото на връзката – то ни показва какво трябва да се подобри, за да започнем позитивно втория етап от битието.
– индикатор за втори цикъл – дава сведения за промените, настъпващи в живота между 59 и 65 години.
– подходящите за вас професии и занаяти.
– вибрацията на календарната година и нейния личен тон – какъв период ни очаква, как се развиват здравето, работата, любовта, и какъв идеал трябва да постигнем през годината.


НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Предговор

От мига, в който влязох в досег с астронумерологията, тя ме заплени и ме очарова.

От момента, в който моите анализи ми позволиха да разбера, че някои числови стойности идеално се свързват със зодиакалните знаци, планети и домове, че цялата тази съвкупност от числа, представена под формата на графика, показва съвсем простичко диаграмата на един човешки живот, реших да задълбоча изследванията си с цел да допринеса за по-добро разбиране на тази все още доста непозната наука.

Интересувам се от астронумерология още от 1975 година. По онова време професор Анри Газон, който беше и винаги ще бъде за мен един виден квебекски астролог и астронумеролог, си служеше с този нумерологичен метод, за да разбира по-добре хората и да ги напътства.

И така, аз постепенно приех предизвикателството – да адаптирам колкото мога повече познанията си за съществуващите нумерологически понятия към принципите на астрологията, без да накърнявам нито едната, нито другата наука. Трябваше този обективен метод да бъде прецизен и лесен да използване от всички.

Ето така аз се обърнах почти изцяло към астронумерологията, без обаче да изоставям практикуването на астрологията, която според моите познания е майката на всичките науки.

Понеже по природа съм скептичка, имах нужда да прекарах цялата съвкупност от тези данни през ситото на разума и след многобройни анализи и опити започна да ми се струва, че дисекцията на астронумерологическото уравнение позволява да преоткрием истините, които дават на човека познание за съдбата му, точно както би станало, ако практикуваме астрология, която изисква много повече точност и усет.

За мое огромно учудване открих, че независимо как оценяваме даден човек, дали с помощта на астрологията или на астронумерологията, резултатът по същество е идентичен.

Затова започнах да търся как да опростя тези две науки, астрологията и нумерологията, като ги обединя и ги направя по-достъпни, за да бъде възможно да разчитаме посланието в тях по по-задоволителен начин.

В тази техника влизат следните елементи:

– рождената дата, без да се вземат предвид часът и месторождението;

– числовите стойности на зодиакалните знаци, планетите и декадите, след като дълго ги изучавах, ми се сториха достатъчно достойни за интерес, за да  ги представя под формата на курс.

Впрочем, аз преподавам астронумерология от 1980 година и съм констатирала, че тези наука може да ръководи онези, които следват правилата й, за да съумеят постепенно да откриват истината, било за своята природа, или за качествата си, за придобития и съществуващия си потенциал; накратко, да опознаят себе си по-добре, за да успеят да се нагаждат към живота във всеки свой ден.

Астронумерологическото уравнение изгражда трасето на едно съществувание – от раждането до смъртта. Фактически онзи, който схване посланието, избягва възможните клопки по пътя си, като в същото време съзнава своите качества.

Представям на читателя това произведение, което е първото от поредица книги по астронумерология.

Преди да започна с изследванията, държа да благодаря на нашите предшественици астролози и нумеролози, които ме вдъхновиха да създам този интерпретационен метод.

Кевин Куин Евъри, „Числата на живота”;

Александър Руперти, „Циклите на бъдещето”;

Жорж Антарес, „Практически учебник по астрология”;

Анри Газон, „Лесна астрология” 

 

 

Въведение

Историята на числата започва от зората на времето. Можем да я смятаме дори за по-стара от човека. Тъй като науката за числата винаги е представлявала един вид тайнствен език, извънредно важно е да обичаме цифрите и техните вибрации, за да откриваме тяхното физическо, интелектуално, психологическо и морално значение. Следователно числата не служат само за смятане; по принцип те са тайният почерк на една личност.

Астронумерологията, представена под формата на уравнение, добива ново измерение съобразно астрологическия произход на индивида. Така че, за да разберем цялото това цифрово построение, трябва да жонглираме с цифрите, да им „одираме кожата”, да улавяме съдържанието им, а после да ги възстановяваме глобално, за да построим от тях един значим синтез. Поради тази причина при което и да било число е необходимо да се съобразяваме и с числото само по себе си, и с неговите връзки със стойностите на знаците, планетите и декадите в зодиака.

Както в астрологията можем да разглеждаме рождената тема като истинска космическа карта за самоличност, така и астронумерологията позволява да определим личното уравнение на всеки човек, където чрез числата въз основа на деня, месеца и годината на раждане, както и чрез зодиакалния знак и декадата, която го управлява, се дефинират произходът на индивида, неговите мотиви, стремежи, възможности и характерни черти...

Освен числовите стойности, показвани от рождената дата на даден човек, и астрологическите стойности, които го идентифицират, върху него влияят и някои от деветте основни вибрации на нумерологията, които се пригаждат към личността по пътя, по който върви битието й.

Астронумерологията се интересува основно от някои цифрови стойности, които са особено важни за инвидида. Сборът от числата, получен от рождената дата, разбира се, е най-важният, защото определя егото, тоест основната природа на човека. След това идват цифровите стойности, които астрологическата тема на субекта придава на горните тенденции. Сред астрологическите стойности, влияещи върху съдбата на хората, трябва да отбележим тези на различните доминиращи зодиакални знаци, тоест на рождения месец. Наред със слънчевите знаци различните планети, доминиращи при раждането, също си имат цифров еквивалент, тоест цифра, чиято вибрация играе важна роля в съществуванието на даден човек.

И накрая, още няколко числа се прибавят към сбора, получен от рождената дата, за да се уточнят характеристиките на личността, и в  астрологията всичко е изразено в цифри като астронумерология, тоест трудностите, възможностите, провалите и успехите, които човек може да познае в живота си. Освен това е възможно да се отгатне какъв багаж носи човек от предишен живот, какви цели гони, както и какъв път е избрал да следва, за да постигне целите си. Както своята другарка астрологията, и астронумерологията иска просто да помага на хората по-добре да опознаят себе си, а освен това тя може да намери липсващите референтни и опорни точки, с чиято помощ индивидът би могъл да тръгне по правилния път и да избегне, доколкото е възможно, грешките и нещастията...

 

Как се прави астронумерологическо уравнение

Първото действие е да открием рождената вибрация, или вибрацията на егото.

Рождената вибрация дава основните очертания на личността с нейните тенденции, нужди, качества и недостатъци.

Най-напред напишете една избрана от вас рождена дата.

27 – 04 – 1966

Редуцирайте, като съберете цифрите на рождената година...

1966 = 1 + 9 + 6 + 6 = 22.

Напишете всичко по следния начин:

ДЕН           МЕСЕЦ     ГОДИНА

27               04               1966

27               04               22

Второ, съберете числата, написани на втория ред:

27 + 04 + 22 = 53

Сложете 53 на края на редицата. Това число става индикатор на зрялата възраст.

ДЕН           МЕСЕЦ     ГОДИНА

27               04               1966

27               04               22 = 53

Трето, редуцирайте поотделно всички числа на втория ред без това на зрялата възраст... После съберете резултата по хоризонтала. Сборът трябва да се редуцира, за да даде рождената вибрация, или вибрацията на егото.

ДЕН           МЕСЕЦ     ГОДИНА

27               04               1966

27               04               22 = 53

(2+7= 9)      4                 (2+2=4)=17 (1+7)

                                                        *8* – рождена вибрация

 

П.П.: Когато редуцирате (теософска редукция), винаги събирате цифрите, които съставят пълно число.

Пример: 24 = 2 + 4 = 6      32 = 3 + 2 = 5  21 = 3 + 2 = 3 и т. н.

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.