АВТОРИЮпитер
ПечатE-mail


Страници: 376
Цена: 19.00лв.
15.20лв.

Юпитер – повече от коя да е друга планета от рождената карта, поставя ударение върху бъдещето: като предугажда, планира, усъвършенства и поема рискове въз основа на вярата.
За всеки човек Юпитер е важен ключ за растежа и – като управител едновременно на Стрелец и Риби – той е особено значим за индивидите, в чиито хороскопи тези знаци са подчертани.
Юпитер е най-пренебрегваната планета в астрологията – което е изненадващо, понеже той е не само най-голямото небесно тяло в слънчевата система, но и повече от коя да е планета показва къде можем да постигнем драматичен напредък и най-съществено да се усъвършенстваме.
Юпитер винаги ни подтиква към напредък и подобряване – да се придвижим отвъд настоящите граници към по-благоприятни и разширени цели.
Може би най-умаловажавана е Юпитеровата връзка с приемането на предизвикателствата в живота, което винаги е съществено и за материалния прогрес, и за максимализирането на личностните възможности за израстване и успех. Тази книга изследва как Юпитер ни показва пътя към:

предусещане за бъдещите насоки и стремления

как индивидът може да развие доверие и самоуважение

къде бихте могли да се възползвате от „обрата на съдбата” с цел да проявите вашия най-голям потенциал

в коя област сте способни да имате специална широта на визията и интуитивно възприятие, които да доведат до една разширена област от дейности и разбиране

Книгите на Стивън Аройо го направиха един от най-продаваните автори на психологическа астрология по целия свят. Неговите творби са удивително разбираеми и новаторски, разкривайки използването на астрологията като практически език на живота. Широкоизвестните книги на Аройо са ме донесли Наградата на Британската астрологическа асоциация, Международния Приз SUN на Обединението на Канадските астролози и отличието REGULUS на Обединената Конференция на астролозите.
Неговите писания са може би най-забележителни с тяхната уникална способност да изразяват сложни идеи на ясен, достъпен език, разбираем както за начинаещи, така и за напреднали студенти, като по този начин читателите могат непосредствено да приложат авторовите прозрения в своето битие.
Книгите на Аройо получиха невероятно ентусиазирани отгласи от целия свят – те са преведени на повече от 11 езика.

 НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА

Не ще престанем да търсим
И края на цялото ни лутане
Ще да пристигнем там, откъдето сме започнали
И ще се запознаем с мястото за първи път.
– Т. С. Елиът

Въведение

Лесно разбираемо е, че тълкуването на Юпитер в даден хороскоп има сериозно и голямо значение. Без неговата помощ ние неизбежно ще сложим край на материалните и интелектуалните си цели, които сме започнали да осъществяваме. – Чарлз Картър, „Някои принципи на хороскопната делинеация”.

Много от най-положителните изяви на Юпитер не са на мода в тази епоха, тъй като Юпитеровите значения по много начини се противопоставят на рационализма на Меркурий, аналитичните интереси и подробния подход към живота. (Това по-нататък ще бъде разяснено чрез зодиакалната противоположност на Стрелец и Близнаци, както го обяснявам в глава 1.) Всъщност в днешни дни, особено в медиите, такива субекти и качества като нравственост, благородство, откровеност, алтруизъм и принципност ни звучат почти отживяло и старомодно, погребани от високомерното отношение и неподходящото иронизиране на нашата „научна” и индивидуалистична (т.е. егоцентрична) епоха.*
*Понастоящем обаче са изтъкнати, идеализирани и дори популяризирани много от най-отрицателните юпитерови прояви като: самодоволство, липса на толерантност към религиозни вярвания; лакомия и „стил на живот на богатство и известност”; преклонение към слава като съкровена цел; претоварен, прахоснически стил на живот, който постоянно отдръпва някой от определена дейност и тривиални задължения като деца; прекомерен растеж и развитие, за сметка на животворна обстановка, архитектурно наследство, околна среда и т.н. Някой може да каже, че негативния израз на Юпитер в западното общество, в днешни дни е типизиран. Както моят редактор ми внушава, да се живее извън негативната страна на Юпитер може би е така претенциозно, че позитивната му страна става „сенчеста” в нашия днешен живот.

Обаче това не отменя присъщата на Юпитер връзка с подтика да присъединим съществуването си към по-големи идеали, като разкрием истината или поне минимално да слеем нашите енергии с нещо „по-голямо от живота”. Това доближаване или сливане ще ни настрои към по-обхватно разбиране и ще разшири възгледа ни за битието (т.е. за една по-пълна перспектива) или ще даде на някой чувството на ободряване от участието в една по-обхватна действителност от тази на обикновената личност. Всеки има, разбира се, в себе си Юпитериянски подтик и нужди, но в тази „научна” епоха ние се стремим да рационализираме всичко! Ала постъпвайки така, в опит да стерилизираме по-висшите значения на значения на живота, отхвърляйки измеренията на житейските нравственост и морал, ние не само не забелязваме или мачкаме много от по-благородните аспекти на човешките възможности, но също често блуждаем в живота без чувство за цел и усет за смисъла на съществуването си.
Веднъж чух един духовно ориентиран доктор да казва в лекцията си: „Ако някой не оформи живота си към някакъв идеал, идеалите ще формират битието му.” Мисля, че този цитат представя в сбит вид основната функция на Юпитер в живота на всеки от нас. Чрез внушаването на идеал той ни вдъхновява за по-дълготрайна цел и ни кара да се стремим да станем с нещо по-добри от това, което представляваме, същевременно ни дава чувство на значимост и направление в битието. Чарлз Картър дори изказва предположение, че Юпитер има връзка със „смисъла на един живот”. Юпитер може да осигури това значимо чувство чрез привличане към лична житейска религия или философия или е в състояние да го направи по-просто – чрез посвещаването на дългосрочна бъдеща цел. (Отбележете, че управлението на Юпитер над Стрелец винаги е било свързвано с философия или религия и самият стрелец трябва да има мишена за стрелата си, т.е. насока и цел.) Казано накратко, Юпитер дава значение на живота.
Всъщност връзката на Юпитеровото звучене с религията или философията, съвсем не означава, че юпитерианците по необходимост винаги са или трябва да бъдат „вярващи” в някоя индивидуална идейна школа. Например много от нас са забелязали дузини от хора, чиито хороскопи са със силно влияние на Стрелец и Риби (други зодиакални знаци, традиционно „управлявани” от Юпитер), които илюстрират „философски оптимизъм” или силно чувство за нравственост, което няма очевидна връзка с принадлежност определена система убеждения. В много случаи обаче тези хора никога не изразяват с думи или не чувстват нужда от съзнателна формулировка и признание на техните дълбоко вкоренено отношение към живота. Всъщност разкрепостеното приемане на другите и ведрата толерантност спрямо разностранността на човешката природа и поведение, което, понякога се забелязва в тези хора, е една от най-добрите и възвисени прояви на Юпитер, която можем да наблюдаваме – несъмнено по-искрено „религиозно” приемане на живота, в случаите на самодоволно „вярващи” хора, които приписват всички отвратителни действия върху другите, извън собствения си очевиден фанатизъм и нетърпимост към тях.
Като примери на вдъхновена мисловност, религията и философията се ползват със славата да бъдат владение на Юпитер, понеже те са (или могат да бъдат) действащите за универсалност на съзнанието и всеобхватно приемане на истината. Индивидът може да получи по-широки перспективи в живота посредством множество по-висши мисловни дейности. Както пише Чарлз Картър:
И религията съвсем правилно е поставена под знака на Юпитер или поне по-голямата й част. Религиозните размишления предлагат просто широко разпростиране в тайните на пространството и времето, и стигат отвъд вечното и безкрайното. По същата причина и метафизиката, и философията са под знака на Юпитер. Тогава нима планетата на бъдещето, прогреса и напредъка трябва да бъде погребана? („Есета”, стр. 31).
По-нататък Картър посочва, че „Вярата също е подвластна на Юпитер и в противоположност на тежките обстоятелства около Сатурн, тя означава поемане на риск.” Картър всъщност е един от няколкото автори, които изтъкват връзката на Юпитер с риска и излагането на опасност, а свойствата на тази планета ще ни помогнат да ги разтълкуваме в рождения си хороскоп. Но за момента, нека да приемем Юпитеровата връзка с онзи преобразуващ опит, който в живота се нарича „скок на доверие”. Той многократно може да се случи в много области на ежедневието ни, но Юпитер винаги желае да се придвижва от незначителното към великото, от подробностите към цялото.
Фактически вярата в нещо, което стои отвъд индивида, не е заблуждение, както днешните циници и скептици се стараят да повярваме. Тази непредубедена вяра в действителност е метод на познание. И още веднъж виждаме връзката на Юпитер с изследването. Именно с изследването на новите територии на света ние със сигурност ще го опознаем, така че по-енергичното проучване на потенциала и допускането на неподозирани възможности е още един начин за познание на други нива на битието. Свързаният с вярата метод на откривателство ми напомни за цитат на философа Паскал, на който аз се позовавах в първите си книги:
Световните обстоятелства трябва да бъдат опознавани, за да бъдат обичани; божествените явления следва да са обичани, за да се опознаят.
Методът на изучаване на Юпитер е приблизително същия, като при Меркурий, който така доминира над модерната мисловност и начина, по който се обучава съзнанието ни в образователните институции. Разглеждайки Юпитер като метод или насока на познание, всеки път трябва да си припомним, че някой ще се опитва да разбере неговото значение в личния си хороскоп. В най-доброто си изражение, Юпитер е поддържащ и извисяващ, той дарява индивида с оптимизъм и способност да преодолява неприятностите. Това възвисяващо качество се слива с Юпитеровия подтик да се извисим над незначителните проблеми и тривиалните човешки противоречия, както и да придобием по-обширен и изчерпателен общ поглед, което е много по-удовлетворително за индивида под влиянието на Юпитер. Силните духом Юпитерови хора не понасят дребнавостта, те всъщност пропускат подробностите, напълно очевидни за всеки друг, които стоят точно пред тях.
Тази тенденция ми напомня за мнението на Шерлок Холмс: „Прекарах живота си в дълго усилие да избягам от безинтересното съществуване”. Някой може да приведе убедителни доказателства, че подобно твърдение е израз на Нептунови подтици за бягство, но същевременно и на Юпитеров стремеж. Така че какво можем да открием в рождения хороскоп на Артър Конан Дойл, авторът на историите за Шерлок Холмс? Просто Юпитер е в знака на слънцето – Близнаци в първи дом в широк съвпад с Марс. В допълнение, Юпитер образува близка квадратура с Нептун, а Луната е в 9-ти (Юпитеров) дом! За читателя вероятно би било интересно да узнае, че след като станал високо платен за времето си автор, развил в характера си белязани от Близнаците черти („Добра логика и анализ, Уотсън!”), Конан Дойл употребява голяма част от своето състояние и прекарва последните години от живота си в изследвания, експериментиране и международни лекции относно спиритуализма и други теми, свързани с безсмъртието! Всъщност ние можем да заключим, че неговата огромна нужда от общуване (Слънце, Марс и Юпитер в Близнаци) е била подсилена от влиянието на Юпитер, което подтиква към по-обхватни сфери на живота, включително и на извикване на духове (Юпитерова квадратура към Нептун).
 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.