АВТОРИИзкуството на астрологическата интерпретация
ПечатE-mail


Страници: 228
Цена: 13.00лв.
10.40лв.

Изкуството на астрологическата интерпретация представя стъпка по стъпка уникален метод за тълкуване на рождена карта. Но книгата е много повече от това. Тя показва не само как да анализираме един хороскоп по най-проникновения начин, но и как да синтезираме информацията, за да открием „цялата картина”. Авторката показва, че тълкуването на астрологична карта е много повече от правила и запаметяване, а представлява и изкуството да се прецени и съобщи най-значимото в нея. Това много практично ръководство учи читателя да претегля различните компоненти от хороскопа, за да определи най-очебийните му характеристики.
Съдържанието на тази книга ни дава насоки, които досега никоя разработка не е обобщила: тя показва върху какво да се фокусираме в коя да е карта, като открием приоритетите и централните въпроси за индивида измежду изобилието от астрологически данни. Настоящата книга изследва специфични конфигурации от аспекти и показва начините да оценим същевременно аспектите и силата на отделните планети. В допълнение авторката разширява темата за изкуството на тълкуванието, включвайки практически насоки относно решаващата намеса на консултанта.

Трейси Маркс е една от най-популярните и талантливи писателки в съвременната астрология. Тя съчетава практиката си на консултант и психотерапевт с многогодишна астрологическа квалификация, за да създаде уникален подход към най-древната от всички науки. Трейси Маркс е магистър по психология и е изнесла стотици лекции и семинари в САЩ и Канада по астрология и консултиране. Носителка на множество награди, тя печели стипендията на фонд „Карнеги” и издава серия от книги, сред които са „Астрология на себеразкриването”, „Дванадесетият дом”, „Планетните аспекти: от конфликт към сътрудничество”.

„Трейси Маркс е написала книгата, която чакаме отдавна. „Изкуството на астрологическата интерпретация” действително разглежда в детайли процеса на смислено интегриране на разноликите елементи в един хороскоп. Книгата отговаря на така познатия на всички ученици по астрология въпрос: „Но как да съвместя всичко това?””  

Хайди Рутшилд
Издател на списанието „Астрологията днес”

 


 

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА

Въведение

Дилемата, пред която много от нас се изправят, след като сме научили значенията на планетите, знаците, домовете и аспектите и сме започнали да очертаваме сектори и откъслеци от наталната карта, е как да я разглеждаме като цяло и да определим нейните основни характеристики. Обхватният набор от планети и аспекти така лесно се превръща в гъста джунгла от усукани пълзящи растения, който ни възпрепятстват да открием следата, извеждаща извън гъсталака към централното значение и цел на самия хороскоп. Единствено като станем дотолкова наясно с всяка от многоликите части от картата, че тълкуванието на детайлите да стане автоматично, и съзнателно фокусирайки се над цялостния модел и най-очевидните характеристики в хороскопа, ние можем да започнем овладяваме изкуството на интерпретацията и синтеза, вместо да се губим в заплетеното кълбо от стотици взаимосвързани променливи.
Мнозина от нас, започвайки тълкуванието на хороскопи, усещаме, че трябва да покрием всичко – всяка планета, знак, дом и аспект. Не го ли сторим, се страхуваме, че може да пренебрегнем нещо важно или че няма да успеем да дадем пълна картина на влиянията, действащи при раждането. Но обхващайки всичко, нерядко накрая не покриваме нищо, понеже изпълваме нашето съзнание и умовете на клиентите ни с толкова много незначителни детайли, че най-многото, което остава от отнасящото се до хороскопа, когато неговото тълкувание приключи, е смътна мъглявост.
Някои от нас може да подходят към наталната карта, тълкувайки я дом по дом, като започват от първия и се придвижват по кръга в обратна посока на часовниковата стрелка. Други ще наченат със Слънцето и ще разгледат подред всяка планета – Луна, Меркурий, Венера и т.н. Някои все пак може да се опитат да трансформират хаоса в ред, като разгледат всяка област от живота, важна за клиента – любов, работа, дом, семейство и т.н. и интерпретират всички планети, знаци и домове, свързани с тях.
За някои астролози и клиенти тези системи за тълкуване е възможно да работят. Но на тях им липсва един същностен елемент, необходим за даването на съдържателен прочит – внимание към приоритетите, към централните значения на картата над и отвъд нейните многолики характеристики. Без този фокус най-изявените казуси в хороскопа по-скоро ще бъдат изгубени във внушителен брой второстепенни въпроси. При липсата на подобно съсредоточие клиентите няма за какво да се хванат, което да им помогне да свържат всичко от казаното им по един смислен и обединен начин; в резултат те забравят повечето от тълкуванията или ги разглеждат само повърхностно. Обхващането на всичко не помага на хората да възприемат всичко: най-често това ги съкрушава и обърква, така че те са по-малко сигурни относно своята идентичност и посока, когато напускат стаята, отколкото влизайки в нея.
Ако искаме нашите клиенти да излязат с по-ясна мисловна картина за самите себе си, включваща разбиране за техните преобладаващи сили и таланти, и за слабостите и конфликтите, които могат да се превърнат в мощ и таланти след като те са развили желанието и решимостта да ги трансформират, ние по-скоро следва да се прицелваме към качество и дълбочина на прозрението в нашите тълкувания, отколкото към количество и широта на обхвата. След като сме прекарали най-малко един час над най-отличителните характеристики от хороскопа, ние винаги можем: 1) да разгледаме няколко от второстепенните фактори; 2) да дадем изчерпателно описание на една от сферите от живота (най-често любовта или работата), която сега е основна грижа на клиента; и 3) да зададем въпроси, които да останали без отговор при началното тълкувание.
Вгледайте се в цветния кръг. Колко е ярък всеки цвят, разглеждан отделно, но завъртете колелото и отбележете, че докато бързината нараства, всеки индивидуален цвят става по-малко отчетлив. На висока скорост всичко това може да изглежда бяло. Единствено като спрем цветния кръг и разгледаме всеки основен цвят един по един ние сме в състояние да изучим и оценим всяка сянка и нюанс изцяло в тяхното безкрайно богатство. По подобен начин само като обърнем внимание на 5-10-те най-отличителни характеристики на картата, интерпретирайки и изучавайки всяка от тях в дълбочина, и свързвайки ги помежду им, ние сме в състояние да развием и предадем ясна картина на наталната карта, а не центробежна мъглявост от планети, знаци и домове.
Сега да разгледаме вестникарска статия. Един репортер представя подробностите на случка в низходящ ред, като започва с най-значимата информация, а накрая остава най-малко важната, така че тя да може да бъде отрязана, ако във вестника не достига място за цялата статия. Читателят има възможност да погледне набързо едно или две изречения, и да извлече основното от написаното; той е ориентиран от самото начало. Останалата част от статията уточнява първите няколко изречения, допълвайки ги с повече информация по-нататък, като за момент не изгубва централния фокус, което придава на всички детайли ред и свързаност.
Ако желаем да даваме последователни тълкувания, ние можем да се научим от вестникарската статия. Следва да определим кое е най-значимото в картата и кое е най-маловажното. Трябва да развием умението да се съсредоточаваме над съществените неща в хороскопа и да допуснем неважните да бъдат третирани едва след като най-показателната информация е била представена колкото е възможно по-ясно и по-пълно. Но за разлика от един журналист, ние ще разговаряме с нашата аудитория; ще поискаме да сме сигурни, че клиентите ни разбират онова, което им казваме. Следователно ние ще изследваме всеки щрих от картата, който смятаме за важен в най-голяма дълбочина, като предаваме изцяло понятното ни за тази характеристика – астрологически и личностно. Ще изслушаме нашите клиенти и ще им позволим да свържат казаното от нас със собствения им живот, така че те да възприемат неговото значение и последици по техния собствен начин и да са в състояние да извлекат зрънце мъдрост от изследването.
Тази книга на първо място засяга интерпретирането на най-изтъкнатите особености от един радикс. Тя не е подробен учебник за тълкуване на хороскопи, не разяснява значенията на планетите в знаците, домовете или аспектите, нито казва всичко, което трябва да се знае относно моделите, ъгловите планети, фазите на Луната и т.н. Едва когато са представени простите основи ще бъдат препоръчани астрологически текстове, третиращи отделните теми в по-голяма дълбочина.
Целта на тази книга е да предостави истинен и разбираем похват за синтезиране на рождената карта. Този метод зависи – поне в самото начало – от използването на работния лист за определяне на основните характеристики на един хороскоп. При започване на интерпретацията единствено система, организиран метод може да ни помогне да създадем ред от хаоса и да проникнем до централните въпроси на една индивидуална карта и личност. След като сме използвали работния лист пет или шест пъти, процесът на синтез ще стане бърз и автоматичен, и самата форма вече няма да бъде необходима.
Какво представлява този работен лист? По същество той е списък от характеристики, които да проследим, докато първоначално изследваме картата. Не всичко, което мнозина астролози считат за важно, е включено в него; някои традиционни и съвременни техники са подчертани, докато други, които действително не изглежда да заслужават внимание, са пренебрегнати. Но въпреки това работният лист ще ни даде възможност да изредим петнадесетте или двадесетте най-важни характеристики на всяка карта, след което да ги сведем до 5-8, наистина изискващи нашето внимание. Най-добре можем да се подготвим да направим тълкувание, като попълним работния лист за един хороскоп и после прекараме 20-30 минути в размишления над въпросите, който сме определили като най-значими. Воденето на бележки може да бъде от полза за постигането на по-ясно разбиране за наталната карта и представянето му на нашия клиент по разбираем начин.
Разделът с примерите в тази книга включва няколко хороскопа на известни хора, които можем да използваме, за да практикуваме нашите умения да синтезираме. Те също са представени като игра на „гатанки”, понеже наталните карти не са идентифицирани. В раздела, последващ хороскопите и работните листи, ще открием човека зад всяка карта, както и авторовото мнение за централните особености във всяка една и простичко тълкувание.
Последната част от тази книга се отнася до измеренията на взаимодействието при интерпретацията на хороскопа, което изисква определено разбиране на процеса на консултиране и осъзнаване на потребностите и чувствата на човека, чиято карта тълкуваме. Ако сме загрижени не просто да споделим информация, но и да помогнем на клиента да интегрира и използва материала, който представяме, тогава ни е нужно да преценим нашия собствен процес на интерпретация и консултиране. Важно е да се научим да изразяваме познанието си по начин, който облагодетелства другия човек, и да развием уменията, потребни за улесняване на неговия свойствен процес на растеж. Ние може да не искаме единствено да представим „какво е” той от гледна точка на личностните динамики; възможно е и да желаем да дадем конструктивно напътствие и да помогнем на нашия клиент или приятел да приведе прозрението в действие.
Ако има някакъв принцип, който би трябвало да запомним, докато развиваме изкуството на синтезирането на хороскоп, то той е: започнете с характеристиките, който са най-крайни, най-мощни, най-изтъкнати, и оставете останалото от тълкуванието на картата да се оформи около тях. Тогава можем да бъдем сигурни, че дори и да сме пренебрегнали обхващането на широко многообразие от характеристики и въпроси, докато сме давали тълкуванието, че по никакъв начин не сме пропуснали да покрием онези, които ще продължат да бъдат витални в течение на битието на този човек. Към края на прочита нашият клиент вероятно ще е задълбочил своето прозрение по отношение на един или повече от тези въпроси и ще е придобил достатъчно яснота на разбирането, че ще запомни разглежданите казуси, ще размишлява над тях и може би дори ще развие желанието и решимостта, необходими да работи с тях и да ги превърне всичките в предимства и постижения.

Принципите на интерпретацията
1. Ние можем да изразяваме нашите планети, знаци, домове и аспекти положително или отрицателно. Дали те ще станат разрушително енергии, спъващи нашето щастие и растеж, или конструктивни сили, който насърчават благополучието, ще зависи не само от тяхното разположение в наталните ни карти, но и от нашата готовност да развием своето самосъзнание и да упражним усилието, необходимо за трансформиране на отрицателното в положително.
Рождените ни карти не са статични или затворени. Ние можем да направляваме нашите планетни енергии, вместо да сме насочвани от тях. В състояние сме да ги трансформираме, като развием един център в самите нас – чрез медитация, наблюдаване на себе си и астрологическо/психологическо разбиране, и като действаме от този център – с пълно осъзнаване на всички нюанси от нашата личност. Хората, чиито планети балансират или стимулират нашите по някакъв потребен начин, както и транзитите и прогресиите, могат също да отворят нови възможности у нас и да ни помогнат да разгърнем потенциала на нашите хороскопи.
2. Един аспект между две планети е пътека на енергия. Независимо дали е съвпад или опозиция, квадратура или тригон, той може да действа облагоприятстващо в живота ни. Квадратите и опозициите представят повече проблеми, отколкото тригоните или секстилите, но те също подсигуряват алхимично гориво – мотивацията, нужна за себе трансформацията. Един съзнателен опит да изразяваме положително съчетаване на планетите, включени в аспекта квадратура или опозиция, накрая може да преодолее генерираните от тези напрегнати ъгли конфликти. Обаче, възможно е и да желаем да изпитаме негативните проявления на един аспект и да се поучим от тях, за да се придвижим отвъд отрицателното и да изживяваме положителните изяви.
3. Ние творим своите собствени реалности в съответствие с нашата вяра и очаквания. Ако предполагаме, че една планета ще бъде зловредна, тя наистина ще е такава. Но да очакваме, че тя ще е благотворна не е достатъчно; трябва също да използваме планетата благодатно.
Вероятно най-важното послание, което имам за вас, четящите тази книга – особено за онези сред вас, чиито живот е изпълнен с неприятности и чиито натални карти са засегнати, – е следното: вашият хороскоп, както и съществуването ви, е с отворен край и – като магическия кръг – подлежи на трансформация. Вие разполагате с толкова необятни възможности и независимо коя от тях последвате, всяко преживяване – без значение колко е трудно – може да бъде източник на растеж, сила и удовлетворение. Вие сте в състояние да превърнете вашите конфликти в радости, а квадратурите ви – в тригони.
Астрологията може да ви помогне да се настроите към вашето вътрешно проникновение. Тя е в състояние да ви улесни в откриването на начини, по които можете да преведете тази визия в конкретни условия. Но от вас зависи – и винаги ще е така – да останете в досег с това проникновение, да го следвате и да живеете с неговото просветление.ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.