АВТОРИАвтентичната астрология
ПечатE-mail


Страници: 304
Цена: 17.00лв.
13.60лв.

„… Тази книга представя уникална перспектива сред астрологическата литература на ХХ век, тъй като за първи път лаикът може да има достъп до универсалната астрологическа традиция – универсална, защото е познание за звездите и за природата на времето, и следователно е приложима към всички вярващи, независимо от религиозните им доктрини – това, което започва в Древна Халдея и Вавилон, се предава, по същество непроменено, на древните египтяни, перси, индуси, гърци, на римляните и Птолемей, еврейската традиция с Маша'Аллах и Ибн Езра, ислямската традиция и Ал-Бируни, християнската традиция с Кардан, Кулпепър и Лили, и чак до края на деветнадесети век… Наистина, тук читателят може да разбере не само дестилираната същност на ученията и практиката на астрологическите мъдреци на света от последните три хиляди години, която не се съдържа в нито една книга, написана през ХХ век…. Тя още е изпълнена с опита и личните съвети на практикуващ майстор по приложна астрология – всичко това в „лесно смилаем“ и „готов за преподаване“ формат. “
Виктор Лауде

Удостоена е с наградата Spica: Международна книга на годината за 2001-ва.
Астрологията, която е повсеместна днес, е доста по-различна от дисциплината, както се е практикувала през почти цялата си дълга история. Разредената и променена версия, с която сме толкова познати, не е изследването, очаровало толкова много от най-добрите умове в нашата култура със своята интелектуална дълбочина и практическа прецизност. Джон Фроули предоставя изследователска – и често забавно иронична – критика на съвременната астрология и подробно запознанство с всички основни клонове на традиционния занаят:


хорарна, елективна, натална, мунданна, астрометерология, астрология на градинарството и астрологическа магия.


Написана е достъпно за тези, които нямат предварителни познания по темата, но е достатъчно задълбочена, за да послужи за обогатяване на знанията на студенти или практикуващи.

ЗА АВТОРА:

Джон Фроули е автор на „Автентичната астрология“, удостоена с наградата „Спика“, на „Приложна автентична астрология“, „Учебник по хорарна астрология“, „Спортна астрология“ и списанието за традиционна астрология „Чиракът на астролога“. Той преподава на студенти от целия ​​свят и изнася лекции от Бризбейн до Будапеща. Джон е един от малкото съвременни практикуващи „автентична астрология“. Методът му на преподаване се отличава със своята прямота, яснота, практическа приложимост и не на последно място, със специалното му язвително и остроумно чувство за хумор.
Джон Фроули (роден на 16 май 1955 г. в Лондон, Англия) е традиционен астролог, писател и преподавател, който изпъква със своя практичен и директен подход, с дълбочината на своите познания и с провокативния си, ироничен и духовит стил.
Интересува се от астрология от много ранна възраст, но многократно е разочарован от ограниченията, които открива в съвременните школи, възникнали под влиянието на теософа от XIX век Алан Лео. През 1993 г. той се натъква на работата на английския астролог от XVII век Уилям Лили. След обучението си при Оливия Баркли решава да се специализира в западната традиционна астрология, която възприема като строго логичен подход, способен да дава точни, конкретни тълкувания, проверими преценки и основан на космология, неотделима от религиозната или духовната вяра. Уилям Лили си остава най-голямото влияние върху работата на Фроули.
От 1996 г. до 2006 г. той издава и редактира списанието „Чиракът на астролога“. През 2001 г. основава свое издателство: „Apprentice Books“. Първата му книга „Автентичната астрология“ представлява възвръщане към основните принципи на древната дисциплина, което обяснява издълбоко духовните и философски основи на астрологията, язвително и иронично критикувайки съвременната й посестрима.
И все пак Фроули разграничава практиката си от средновековната, ренесансовата или класическата астрология: твърди, че тя е модерна, но с по-дълбоки корени от тези на съвременната дисциплина. Терминът „автентичната астрология“ е измислен от Фроули като обособено понятие за съвременното й приложение въз основа на традиционните астрологични методи.
Автентичната астрология е описана в списанието на Астрологичната асоциация като „задължителна за всички сериозни астролози“.
В края на 90-те години Фроули редовно се появява в британската телевизия, включително като домакин на собствена ежедневна програма Frawley and the Fish по LIVE TV. Участва в „Коефициенти за спортни прогнози!“ и редица други британски телевизионни предавания, където умело предугажда резултатите от предстоящи спортни състезания.
Фроули провежда собствени дипломни курсове по традиционна хорарна и натална астрология.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

3
Хорарна астрология
Не само структурите, чрез които астрологията се стреми да осмисли вселената, но и постройката на самата наука е безпогрешно йерархична. Добре познатият принцип на херметичната доктрина, така небрежно пропускан от толкова много хора, бягащи с писъци от самата мисъл за космическите йерархии – „Както горе, така и долу“, предполага съвсем ясно, че има горе и има долу. Същото правило насища цялата астрология; без него няма астрология: колкото и да сме привързани към нашите егалитарни социални убеждения, те няма да работят, когато се прилагат спрямо космоса.
Традиционните авторитети въвеждат строга йерархия на „темите, годни да бъдат преценявани“ – въпроси, в които астролозите биха могли продуктивно да надничат. Темите са, както следва:

1. държави и велики нации
2. династии и семейства
3. крале и владетели
4. конкретни хора
5. въпроси за избор
6. хорарни питания

В йерархията по важност традиционните текстове винаги започват от горе надолу; това може да се види във всяко описание на планетите, което винаги започва със Сатурн и си проправя път през небесните сфери, за да завърши с Луната. Може да видим отликата със съвременните текстове, които обикновено започват със Слънцето и после разглеждат небесните тела в точно обратен ред от Луната към по-отдалечените планети, отбелязвайки, че този порядък не съответства нито на астрологическата теория, нито на съвременния модел за структурата на слънчевата система, и затова е напълно произволен. Красотата на астрологията е, че дава напълно съгласуван интелектуален модел; съвременната подигравка с науката не е нищо друго, освен случайна имитация.
Както може да се очаква, традиционните дидактически текстове повеждат ученика от последната тема в списъка и го водят постепенно нагоре. Така че първият въпрос, който ще бъде обхванат, е най-последният от списъка: хорарната астрология, която е изкуството да се отговаря на конкретни питания, като се преценява астрологическа карта за момента, в който е зададен въпросът. Традиционният учител практично вярва, че е по-добре да се започне с по-лесното и да се премине постепенно към по-трудното. Изучаването на съвременната астрология неизменно започва с рождените карти, което е равнозначно на запознаване на децата през първата година от основното училище с диференциалните уравнения. Малцина от онези, които овладяват наталната астрология, ще намерят пътя си към преценката на хорари, сякаш тази малка част, която изучава математика в университета, най-накрая трябва да бъде запозната с таблиците за умножение. Това може да не е несвързано с липсата на майсторство, преобладаващо днес.
От хорарната стигаме до елективната астрология. Тя може да се разглежда като хорарна отзад напред: докато хорарната засича момента и преценява вероятната последица, в елективната астрология вземаме желания резултат и търсим времето, което най-вероятно ще доведе до това следствие. Едва тогава стигаме до задълбоченото изучаване на наталната астрология; защото само чрез овладяване на хорарите и елекциите студентът ще придобие достатъчно знания, за да е способен разумно да оценява безкрайно по-сложната материя на човешкия живот.
Но дори и наталната астрология, всеобщата и крайна цел на занаята днес, е само стъпало по пътя към трите най-високопоставени реда в нашия списък от теми, които заедно съставляват „мунданната“ астрология: астрологията на света, традиционно считана за цветето и короната на астрологическото обучение. Изписаният най-долу клон на мунданната дисциплина – кралете и владетелите, е само кратка стъпка от наталната астрология. Тук преценяваме живота и царуването на отделните монарси. С династиите и семействата правим по-пространен преглед, наблюдавайки възхода и падението на кралските семейства; оттам преминаваме към преценка на залезите и разцветите на историята, както империя следва империята и господството преминава от нация към друг народ. Както може да очакваме, тук виждаме не само йерархия на смисъла, но и йерархия на техниката: в хорарната астрология сме много по-заети с движенията на Луната – най-бързата от планетите; в мунданната имаме работа предимно с „великите хронократори“, пазителите на времето в космоса, най-отдалечените планети – Юпитер и Сатурн. Следвайки традиционната пътека, ще започнем нашето изкачване с разглеждане на хорарната астрология.
От всички форми на традиционната астрология, именно хорарната звучи най-странно за съвременника. Идеята, че може да се зададе въпрос, да се разчертае диаграма на звездите за този момент и от показанията й да се изведе отговорът на въпроса звучи необичайно. Същата практика разтяга теориите за планетната причинно-следствена връзка, които са натрапени в астрологията някак извън разумните им граници, предполагайки, че Сатурн например трябва внезапно да се окаже отговорен за нечия изгубена обица и да се налага човек да се нахвърля върху космоса, за да види какво ще се случи с нея. За съвременния ум хорарът изобщо няма смисъл, дори още по-малко от Таро или Ай-чинг, при които питащият поне има контакт с картите или монетите: звездите са неизменни и не трябва да се разбъркват, за да съответстват на състоянието на несъзнаваното от клиента. И все пак те вършат работа и то с голяма точност, предоставяйки проверими, конкретни отговори на зададените въпроси, независимо дали питанията са по обществени казуси, за важна дейност от живота на човек или дори за ежедневни дреболии, като „Къде е часовникът ми?“ или „Имам ли време да се изкъпя, преди да пристигне техникът?“
Хорарната астрология е основната част от бизнеса на повечето астролози в миналото, поради различни причини, само една от които е същественият факт, че малко хора са знаели датата и часа на раждането си с каква да е точност (дори и днес точността на повечето рождени данни е подозрителна: почти всеки, лишен от съмнителната привилегия да се роди в семейство на астролози, изглежда е роден на кръгъл час или час и половина). Когато кралят е привиквал придворния астролог, за да разбере дали трябва да се ожени за принцесата или да нахлуе в съседното кралство, хорарната карта е това, което астрологът почти неизменно е използвал. Бърз, прецизен и ефикасен метод, той осигурява по-голяма рентабилност, отколкото всяка друга форма на занаята, и следователно, понеже позволява бърз оборот и впечатляващи резултати, печели пристрастеността на квалифицираните специалисти. Човек построява картата и намира отговора „мигновено“, според Уилям Лили, един от майсторите на занаята. Моментално е може би преувеличение, но по негово време (седемнадесети век) нормата за астрологическа консултация е с продължителност около петнадесет или двадесет минути. Това кратко време обичайно включва социални брътвежи и заплащане, задаването на въпроса и обясняването на ситуацията, преизчисляване от астролога на дневната му диаграма за точния момент, в който е зададен въпросът, разказ за клиента – ако е необходимо „убеждаване“ – къде по тялото му има брадавици, бенки или белези (всичко изведено от картата) и накрая преценяване на диаграмата и предоставяне на отговор. Бързо, прецизно и ефективно.
Ако сравним общоприетата идея за тълкуването на рождената карта с общата медицинска практика, хорарът е като хирургията: реже се направо. Като се съсредоточава само върху един въпрос, той дава внимателен и подробен фокус върху този казус по начин, който не е възможен от рождена диаграма, без – ако изобщо е постижимо – прилагането на много повече тънкости, отколкото болшинството астролози владеят, и доста по-голям обем работа, отколкото повечето клиенти биха могли да си позволят. Тълкувание на рождената карта например е възможно да подсказва, че притежателката й е вероятно да се омъжи тази година; диаграмата обаче няма да каже дали Бил или Том е въпросният човек или че не е разумно да се планира прием на открито, защото този ден ще е дъждовен. По същия начин – и това е може би най-непосредственото използване на астрологията – наталната карта няма да разкрие местонахождението на вашата изгубена котка/пръстен/чанта или каквото и да е. От гледна точка на практикуващия, клиентът, дори и да поиска тълкувание на рождената диаграма, обикновено ще има наум някакъв специфичен проблем; далеч по-просто е да се справим с този казус, отколкото да се опитваме да разгадаем цяло времево проявление на различни проблеми през живота – повечето от които не занимават клиента в този момент…

13.
Астрометеорология и астрология на градинарството
Именно клонът на мунданната астрология, най-използван в миналото и най-силно пренебрегван днес, е този, който може би е с най-непосредственото практическо приложение: прогнозирането на времето. Това пренебрежение е още по-изненадващо, тъй като прякото значение на определени астрологически показатели е очевидно за всеки: докато Слънцето се движи през зодиака, сезоните се променят; когато се издига до медиум цели, температурата се повишава; и докато потъва под десцендента (западния хоризонт), температурата пада бързо.
По принцип астрологическото прогнозиране на времето е просто; но променливите, която трябва да се вземат предвид, са толкова много, че простите принципи се прилагат в най-сложните модели. Както при всеки анализ в мунданната астрология, практикуващият е изправен пред неограничено разпростиращ се масив от диаграми, всяка от които работи в границите, определени от друга карта, която от своя страна е обуславяна от трета. При политическите въпроси обикновено има точка на прекъсване, отвъд която не е нужно да гледаме: може би картата на основаването на династия или на обявяването на независимостта на нацията. Но при астрометеорологията няма такава крайна точка. Ние не разполагаме с диаграма за момента, в който страната ни е възникнала като географско образувание. Обаче все още може да се направи много.
Ключът към прогнозирането на времето е в основните разделения на знаците и планетите на различни комбинации от горещо или студено и влажно или сухо. Те носят очевидните загатвания за времето.
Най-простият начин за прогнозиране на времето за всеки специфичен повод е чрез използване на хорари: самият въпрос ограничава диаграмата до това конкретно време, спестявайки ни необходимостта от наслагване на поредица от мунданни диаграми и сравняването на техните различни свидетелства. Всъщност въпросите за времето обикновено са сред най-лесните за преценяване хорари. Да предположим, че питам за времето през почивния ден, който планирам: откриването на Слънцето (горещо и сухо) в Лъв (горещ и сух) точно на върха на девети дом (дълги пътувания) в хорарната карта би ме уверило – ако няма противоречащи свидетелства – за идеално време за баскетбол на плажа. Ако обаче планирам барбекю и виждам Юпитер – планетата на дъжда, в Риби, където е силен, но и мокър (ако е в другия си знак Стрелец ще е също толкова силен, но по-сух), в опозиция на куспидата на пети дом (партита), ще се чувствам подтикнат да си променя плановете. Ако е зададен общ въпрос за времето – „Дали ще е хубаво лятото?“ например – ще разгледаме първия дом на картата като индикатор за общата ситуация на това място.
Ограничението с хорарната астрология е, че не работи механично. Ако въпросът за моето барбекю или за времето през лятото щукне в главата ми спонтанно, хорарната диаграма ще даде точна преценка. Не може като рутина да питам всяка сутрин „Какво ще е времето днес?“ и да очаквам каква да е степен на точност – не повече, отколкото съм в състояние да позная числата от лотарията, задавайки въпроса: „Дали ще изтеглят числото 1?“, „Ще бъде ли числото 2?“ Така че, за да прогнозираме, когато нямаме конкретно събитие на ум, трябва да прибягваме до мунданни карти.
Възможно е да изготвим диаграма за цялата година, може би да установим някаква обща информация, като например количеството на валежите; но най-дългият период, за който вероятно ще се допитаме, ще е сезон, тъй като естествените промени от сезон до сезон правят всяко проучване на времето за една година по-малко продуктивно, отколкото може да се очаква: няма голям смисъл да упражняваме нашата астрология, за да решим, че лятото ще е по-горещо от зимата. Относно сезоните изчисляваме диаграма за момента на навлизане на Слънцето във всеки от четирите кардинални знака: Овен – за пролетта, Рак – за лятото, Везни – есента, и Козирог – за зимата. Тези карти обаче не се оценяват самостоятелно, а заедно с диаграмите на новолунието или пълнолунието, непосредствено предшестващи ингресията на Слънцето в съответния знак. Позициите на планетите по отношение на зодиака, както и една спрямо друга, разбира се, ще са еднакви по целия свят; разликата във времето от място до място се вижда чрез разчертаване на диаграмата за локацията, от която се интересуваме. Домовите разположения, особено аспектите към ъглите, са от решаващо значение. Един мокър Юпитер на медиум цели ще донесе дъжд в изобилие, докато ако е скътан в дванадесети дом, той ще има малко въздействие.
Такива вариации от място до място ще ни позволят да видим широките очертания на метеорологичните модели; но има малка забележима разлика между нашия Юпитер точно на медиум цели на една локация и на два градуса от оста на друга. Фините детайли за местните условия се осигуряват от неподвижните звезди. Всяка звезда е свързана с природата на една или две планети, или понякога по-рядко – на три в съчетание, и най-важното, те действат само с малък орбис. Налице е голяма разлика между звезда с природата на Юпитер точно на медиум цели и същата звезда на отстояние едва градус или два. Особено внимание трябва да се обърне на небесната ширина на звездите. Ние обикновено се занимаваме единствено с небесната дължина: движението около еклиптиката, повече или по-малко от страна до страна на хоризонта на зрителя. Планетите също имат движение нагоре и надолу в границите на лентата на еклиптиката; то се измерва чрез ширината. Окултацията, която се случва само ако планета е в съвпад със звезда същевременно по дължина и ширина, е от най-голямо значение при прогнозиране на времето. Планетите се завръщат на същия градус дължина на постоянни интервали; те регулярно се аспектират взаимно; всяка конкретна планета окултира всяка друга едва рядко. Тук виждаме една от основните променливи в нашата преценка, която отразява факта, че времето не се повтаря в точно определен постоянен модел…
При преценката знаците следват своята природа по елемент: огнените знаци са горещи и сухи; въздушните са горещи и влажни; водните – студени и влажни; земните – студени и сухи. Тези основни натури са квалифицирани според сезона на знака, независимо дали е сезонът, за който е разчертана картата. Лъв, бидейки летен знак, е по-горещ и сух от есенния Стрелец; зимните Риби са по-студени и влажни от летния Рак. Сатурн носи студ и ако е навлажнен чрез позиция или аспект – облаци. Източният вятър е под негово давление. Юпитер дава хубаво време, въпреки че астрологичното схващане за добро време е по-скоро концепцията на земеделския производител, а не на летовниците: като големия благодетел, той носи приятно време – меко и ясно – но всеки намек за присъединяване на влага се проявява като изобилен дъжд. Северният или североизточният вятър е под неговото влияние.

17.
Ръководство за практиката
Каквато и форма на астрология да практикуваме – или по-скоро, каквато и форма да упражняваме в рамките на традицията – основният метод е до голяма степен същият. Той се състои в прилагането на няколко прости принципа отново и отново. Без значение колко сложна е ситуацията, ако се прилагат достатъчно често и внимателно, тези няколко принципа ще я разгадаят. Единствената трудна част се състои в избягването на изкушението – изкушение, основано единствено на презумпцията – да се опитаме да скочим напред и да гадаем отговора, техника, обикновено известна като „интуиция“.
Една от истините на астрологията действително е в нейната простота. Ако започне да се усложнява, сигурен знак е, че сте се объркали някъде. Това съвсем не означава, че непременно е лесно: вдигането на тежести е просто, и все пак изисква големи усилия. В играта на крикет има фраза „линия и дължина“, което може да бъде мотото на всеки амбициозен астролог. Ако баулерът установи, че е невъзможно да изиграе батсмана, ще му бъде напомнено: „Линия и дължина; линия и дължина“. Тоест: забрави всякакви хитроумни опити; просто продължавай да хвърляш топката в правилната посока на нужното разстояние и рано или късно неизменно ще го отстраниш. Същото е и с астрологията: последователното прилагане на основните правила, устоявайки на изкушението да се опитваш да се правиш на умник, ще разкрие всичко пред вас.
Астрологическата карта е като басейн сред скали. Планетите са съществата в него, които се занимават с живота си. Всичко, което се изисква от астролога, е да наблюдава какво се случва. Потапянето на главата му в басейна не постига нищо, тъй като всички създания се разбягват да се крият. По същия начин натрапването на неговите предубеждения в картата не постига нищо, тъй като истината изчезва пред взора му дори по-бързо от водните обитатели. Правилата, които обсъдихме, са няколкото прости факта, необходими, за да разберем природата на създанията, които наблюдаваме. Предвид тези знания ние просто трябва да седим и да гледаме какво правят и всичко ще се изясни. По този начин техниките на астрологическата традиция позволяват на практикуващия да прозира отвъд собственото си отражение, разтваряйки илюзиите на предубеждението и пристрастността, докато ясната форма на истината става видима във всичките й отчетливи и точни детайли.
Преди да разгледаме по-отблизо начина, по който астрологът се залавя със задачата си, трябва да се запознаем с още някои от инструментите, с които разполага.
Видяхме как есенциалната сила на планетите варира от място до място в зодиака, когато те навлизат в достойнствата на знак – екзалтация, троица, терм и лице, или в отслабванията на позицията на перегрин, падение и заточение. Оценката за есенциалното достойнство зависи от поставянето на планетата в зодиака: тоест как е разположена спрямо непроявената сфера на зодиакалните знаци (а не на съзвездията, носещи същите имена). Също трябва да отчетем аксиденталните достойнства и слабости на планетите, които се определят според това как стоят спрямо различните проявени сфери на Земята, другите планети и звездите. Тези аксидентални достойнства и способности са много важни. Помислете за тигър: сам по себе си той е мощен (есенциално достойнство), но ако е попаднал в дълбок ров (аксидентална слабост), все още има същата сила, но на практика е безпомощен. Тези аксидентални качества не са част от присъщата природа на въпросното нещо, но го засягат – независимо дали е за добро или зло, по това време и на неговото място.
Има много такива аксидентални фактори; наистина би било вярно да се каже, че всичко в диаграмата има някакъв аксидентален ефект върху всичко останало в нея, но по-голямата част от тези влияния ще бъдат тривиални.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.