АВТОРИПланети в композит
ПечатE-mail


Страници: 416
Цена: 21.00лв.
16.80лв.

Робърт Хенд

Планети в композит

Анализ на човешките взаимоотношения

Тълкуванието на композитни карти е астрологически похват, който улеснява вникването в междуличностните отношения. Тази техника съчетава две индивидуални диаграми и създава композит – трета графика, която е картата на самата връзка. Методът се базира на изчисляването на срединни точки – техника, разработена в Германия от Рейнолд Ебертин, – за разлика от традиционната синастрия, която се основава на сравняването на хороскопи.

ПЛАНЕТИ В КОМПОЗИТ е уникална разработка, която обяснява композитната техника, построяването и тълкуването на получените диаграми. Авторът разглежда пет случая, илюстриращи използването и валидността на композитите. Книгата съдържа описания за всички композитни планети, плюс лунните възли, според домовете и аспектите им в диаграмата на връзката. 

ПЛАНЕТИ В КОМПОЗИТ е не само първата значима практическа книга за композитната техника, но е и най-пълната, задълбочена астрологическа разработка за човешките взаимоотношения, с която Робърт Хенд прави значим принос за астрологическата практика.

Робърт Хенд е писател, историк, преводач от латински, издател и професионален астролог с повече от 40 години практически опит в сферата. Изнася лекции на конференции, организира семинари и работни срещи по целия свят и води астрологическа консултантска практика в Лас Вегас, Невада. Той предлага професионални астрологични услуги, като използва тропическия, хелиоцентричния, сидералния зодиак, ураническата система, космобиологията, астрологическото картографиране, съчетавайки класически, средновековни и съвременни методи.

Най-известен е с проучванията и изследванията си върху нови астрологически техники, основаващи се на срединните точки и хармониките. Носител е на много награди: „Южен кръст“ – на Австралийската федерация на астролозите за 1989 година, двукратно на „Регулус“ за 1992 и 1995 година, на приза „Михаелсон“ за софтуерни иновации в областта на финансовата астрологическа прогностика, на голямата награда за цялостен астрологически принос през 1993 година и на престижното отличие „Марк Е. Джоунс“ за 2008 година.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

 

Въведение

Открих, че техниката на композитните карти, както е разяснена в тази книга, е най-надеждата и описателна нова астрологична техника, която някога съм срещал. Нови астрологични методи непрекъснато се разработват и насърчават от своите откриватели, но никой друг метод не ми е давал толкова много нов материал за анализ. Многократно съм вземал картите на напълно непознати хора и с помощта на композитната карта описвах най-интимните подробности от връзката помежду им. Бях в състояние да опиша не само как се разбират в ежедневието, но и да стигна до детайли за важни събития в отношенията им.

При тълкуването на композитни карти открих малко или нищо от неяснотата, която възниква при конвенционалните техники на синастрията. Творческите и положителни взаимоотношения се разпознават ясно и недвусмислено, както и трудните и относително неотплащащи се връзки. Композитът ми позволява да видя точното естество на трудностите в проблемна връзка и ми дава възможност да предоставя на въвлечените хора проницателни и полезни съвети относно възможните решения на проблемите, с които се сблъскват един с друг.

Несъмнено голяма част от този материал ще бъде достъпен чрез традиционните методи, но не би могъл да се види с такава лекота и яснота. И много отношения, които според синастрията са малко обясними или изобщо неразгадаеми, стават напълно ясни с композитната карта. Пример за такъв случай е даден в изследването на Фред и Мери.

Композитната карта се занимава с взаимоотношенията по нов начин. Техниката взема предвид факта, че една каква да е връзка не представлява просто двама (или повече) души заедно; тя също е същество само по себе си. Ако двама души по някакъв начин са ангажирани един с друг, има три създания – двамата човека и тяхната връзка. Често в ежедневието срещаме хора, чието съвместяване изглежда необяснимо, но които имат отлични и пълноценни отношения. Някак събирането им призовава части от самите тях, които не са били очевидни преди. Тези нови страни наистина принадлежат на третото създание – връзката.

Когато за първи път се запознах с композитните карти през 1972 година, аз не бях впечатлен. Сториха ми се като формален математически способ, основан на трик, който не отразява каква да е астрологическа реалност. Излишно е да казвам, това бе мнение априори, небазирано на опит, което илюстрира опасността от такива отсъждания в астрологията. По-късно се убедих, че техниката е валидна и наскоро разработих теория на астрологическото влияние, която също се свързва с композитната карта. Тази теория ми подсказа някои от промените, които въведох в техниката за създаване на множество композити – промени, които бяха проверени в практиката. Цялата теория е доста сложна, но тук ще я представя в донякъде опростена форма.

Всяка планета може да се разглежда като насочено напрежение или притегляне в небесата. Така да се каже, всяка планета създава на Земята притегляне в посоката на зодиакалната дължина на планетата. Всяка планета има своя вид притегляне, което се различава от това на другите по отношение на качеството, а не количеството. Тук трябва да подчертая, че макар и планетата буквално да упражнява притегляне към Земята чрез гравитационното привличане, аз не това имам предвид. Тук използвам „дръпне“ като метафоричен термин; важното е, че е налице нещо като притегляне и че то има посока.

Хората, запознати с математиката или физиката ще признаят, че описваното от мен донякъде прилича на вектор. Един вектор е количество, което също има посока. Изречението „Той пътува с 60 мили в час“ е изявление само за количеството. Но „Той пътува на изток с 60 мили в час“ въвежда фактора на посоката и прави количеството вектор. По същия начин, ако човек заяви, че има натиск от 90 фунта надясно, на 90° от посоката на движение, това е описание на векторна сила. Всяко количество, което действа в определена посока, е вектор. Подобно на обикновените числа, векторите може да се добавят, изваждат, умножават или делят помежду си, въпреки че правилата са доста сложни. Отпращам читателя за повече информация към кой да е колежански учебник по математика.

Планетите действат като вектори, създавайки модели на напрежение в зодиака. А когато планетите са в определени показателни ъгли една към друга (аспектите), които се получават чрез разделяне на пълния кръг от 360° на малки цели числа, те създават вибрации или вълнови модели в зодиака. Тези вибрации установяват влиянието на планетите.

Човек може да възрази, че планетите, които не са в аспект помежду си, все пак трябва да имат влияние, с което аз ще се съглася. Обаче, може да се докаже, че в действителност всяка планета е в аспект с всяка друга, ако не се ограничаваме до традиционните основни аспекти. Не е необходимо да разделяме кръга само на 1, съвпад; на 2, опозиция; на 3, тригон; на 4, квадрат; на 5, квинтил; на 6, секстил; и т.н. Човек може да раздели кръга на 13, 23 и на кое да е друго число. Ние не разбираме как да използваме тези аспекти, но те съществуват и почти сигурно имат значение. Всяка двойка планети предизвиква тези вълнови модели, определяни от тяхното ъглово отстояние, и влияе на графиката по съответния начин. Пълно описание на начина на работа на вълните ще бъде извън обхвата на тази книга. За нашите цели само трябва да въведем някои прости понятия.

Планетите, като векторите, имат количествен натиск, и по-важното – качествен напор в определена посока. Евентуално сме в състояние да открием количествената основа за тези качествени различия, но това не е важно за нашата дискусия. Можем да смятаме всички планети като приблизително сходни количествено, с изключение, че вероятно Слънцето и Луната може да са по-силни. При всички случаи, присъждаме на всички планети стойност от една единица. Такива вектори се наричат „единични вектори“.

Важното в случая е, че с помощта на правилата, дадени в тази книга, ъгловите позиции на планетите в композитна карта са същите, каквито биха били, ако планетите бяха третирани като единични вектори и добавени според правилата за събиране на вектори. Това се отнася за множествените композити, както и за двустранните. Сумата от векторите често се нарича резултантна. Позициите на планетите в композитната карта са резултантни от разположенията им в рождените карти. Радиксът показва как факторите на натиск (планетите) се свързват помежду си и създават вълнови модели, които според мен са най-добрият ключ за разбиране на астрологическото влияние. А композитната карта показва резултантната от тези напрежения, когато двама (или повече) души се съберат в една връзка.

В тази дискусия не засегнах количествените аспекти на векторите, защото понастоящем нямам идея какъв е ефектът им. Но съм сигурен, в крайна сметка ще се окаже, че количественият фактор е много важен.

Основният въпрос, който се опитвам да подчертая, е, че композитната карта не е само математическа абстракция. Тя се основава на принципи, които имат важни паралели във физиката. Първоначално бях научен да правя множествени композити по метод, който изобщо не се вписва в този модел, и той не изглеждаше да работи много добре. Един ден този по-стар метод посочи, че не бих могъл да се спогаждам добре с двама стари приятели, защото дванадесетият дом бе изключително силно подчертан. Когато проучих, открих, че техниката, която бях използвал, даваше погрешен МС. Оттогава започнах да разработвам принципите, които съм използвал в тази книга.

Разбира се, никой аргумент от принципите, както са използвани тук, не може да е от решаващо значение в астрологията, и този довод не е предназначен да „доказва“ композитните карти. Ние просто не сме достатъчно сигурни в нашите основни постулати, за да го сторим. Единственият тест е да изпробваме техника, а след това, ако е необходимо, да се опитаме да разберем защо работи. Призовавам ви да го направите с композитните диаграми.

Целта на тази книга е двояка. На първо място, тя е пълно описание на техническите аспекти на създаването на композитен хороскоп. При използването на тази книга няма да ви се налага да се консултирате с кой да е друг източник, освен с ефемеридите, таблиците за домовете и други подобни.

Втората цел на книгата е да запознае читателя с методите за тълкуване на композитния хороскоп. Направено е по три начина. На първо място, налице е цяла глава как да се интерпретират композитни карти, която дава полезен порядък на приоритетите, които да се следват при тълкуването. Тук също се разглеждат някои технически проблеми, които възникват само в композитните карти.

Второ, дадени са няколко изследвания на случаи, които превеждат читателя през процеса на тълкуване на действителни композитни хороскопи. Всеки случай е избран, защото е пример за някой важен факт относно разчитането на композитите. Обсъдени са и различните техники, които може да се използват с композитните хороскопи, като прогресии и транзити, точката вертекс и слънчевите възвръщания. Обширни описания не са приложени за всички случаи, тъй като техниките се различават малко от тези, които се използват в наталните карти.

На трето място, основният текст на книгата предоставя пространни описания за планетите в домовете и в аспект една спрямо друга. Както вече посочих на друго място в тази книга, значенията на планетите в аспект и в домовете не са коренно различни от трактовките им в обикновените карти. Обичайно същите принципи са приложими при композитите, макар и да си заслужава да се отбележат някои особености. Но за някои читатели може да се окаже трудно да направят умствения скок от прочит за човек към тълкуване на връзка. Особено вероятно е да бъде проблем за студентите по астрология, към които специално е адресиран този раздел.

За по-опитните астролози ще е сравнително лесно да следват логиката, използвана в тези очертания, и да прилагат своите собствени методи на разсъждение. Аз го насърчавам, защото по никакъв начин не искам тази книга да бъде евангелие. Описанията са само примерни възможности и не могат да вземат предвид всичките индивидуални въпроси, които възникват във всяка карта. От изучаващия се изисква да използва тази книга в качеството на водач, а не като патерица. Всеки трябва да развива техники за анализ, основани на собствения му индивидуален опит, и никой не бива да прилага моята практика или тази на някой друг като заместител на собствената му. В описанията се поставя специално ударение върху личните взаимоотношения като приятелства, любовни връзки, брак и други подобни, но с много малко протягане на въображението те са приложими към почти всякакъв вид човешки взаимоотношения в професия, семейство и така нататък.

Поради съображения за простота на езика, всички тълкувания са написани за взаимоотношения между двама души. В действителност, композити се изчисляват и за повече от двама души. Налице е пълен раздел за разчертаване на подобни композитни карти… 

Допълнителни техники

Една композитна карта не се ограничава до анализа на първоначалните потенциали в една връзка. Най-честата употреба на композитна карта е като един вид натална диаграма, която е статична карта, описваща началото на връзката. Но човек може да направи почти всичко с композит, което е в състояние да свърши и с конвенционална диаграма. Тя може да бъде прогресирана и транзитирана, и дори има техника за пресмятане на слънчеви възвръщания, основани на композитната карта.

Транзитите към композитната карта може да се очертаят по същия метод, като използвания за конвенционална диаграма. Единственото ограничение, което подозирам, но не знам със сигурност, е, че човек не бива да задълбава много със срединните точки в композит, защото планетите в композитната карта вече са мидпоинти. С други думи, това би означавало да се вземат транзитите към срединните точки на срединни точки. Въпреки това, в работата на ураническата школа на Алфред Вите има прецедент в използването на срединни точки на срединните точки и те го правят доста често. В моята собствена работа също се срещат някои индикации, че може да вземате транзитите към срединните точки в композитната карта, но аз все още не съм достигнал до категорично заключение по този въпрос.

Прогресиите или вторичните дирекции към композитна карта се правят лесно чрез изчисляване на прогресивната диаграма на всеки участник в отношенията, а после се съставя композитът на двете прогресивни карти. Техниката е същата като при изготвянето на композит на рождени карти. Предварителни изследвания показват, че композитът работи доста добре и в трета глава е даден пример чрез изследване случая на Уил и Силвия.

По същия начин човек може да използва и дирекциите на слънчевата дъга в композитна карта просто като извади рожденото композитно Слънце от прогресивното композитно Слънце и добави тази дъга към всичките натални композитни планети по обичайния начин. Все още не съм натрупал много опит с тази техника, но по всичко личи, че би трябвало да работи… 

Значението на Слънцето в композитната карта

Домовата позиция на Слънцето (заедно с тази на Луната) разказва много за основния тласък на връзката, за какво тя съществува и кои са най-важните казуси, върху които ще се съсредоточава. Аспектите към Слънцето отправят към най-важните енергийни модели в хороскопа, към видовете поведение, които ще бъдат най-значими между вас.

Лошо поставено Слънце с трудни аспекти може да е важен фактор за затрудняване на връзката или превръщането й в дори в непоносима. То показва, че основните енергии на отношенията не се направляват добре и че между вас не е наред нещо фундаментално. От друга страна, добре поставено и хармонично аспектирано Слънце ще помогне една връзка да оцелее дори в най-трудните времена.

Във всяка карта Слънцето осигурява енергията за субекта, който графиката представлява. В композитна диаграма показва с какви видове енергии допринася всеки от вас. Ако уместното изразяване на тази енергия е блокирано, връзката ще изглежда задушаваща и потискаща свободното себеизразяване на двамата. Поддържането на отношенията ще бъде усилие и няма да се чувствате спокойни един с друг. Ако Слънцето е добре поставено в картата,  връзката ще се усеща като свободно и спонтанно себеизразяване, изискващо малко усилия. Разбира се, и други фактори може да създават трудности, дори когато Слънцето е в добра позиция, но хармоничното Слънце в композит е силно желателно.

Композитно Слънце в първи дом

Композитното Слънце в първи дом често означава връзка, която е необикновено важна с оглед на собствените ви животи. Първи дом показва личността на субекта и начина, по който човек или връзка впечатлява другите.

Вие двамата се допълвате взаимно по такъв начин, че като двойка може да направите по-силно впечатление на околните, отколкото бихте успели като индивиди. Дори и никой от вас да не е особено силна или доминираща личност, ще сте влиятелни като двойка. Заедно може да сте в състояние да постигнете повече в живота, отколкото бихте могли поотделно. И ще бъдете особено силни в ситуация на съперничество, в която двамата сте изправени срещу някой друг.

Първи дом е много силна и благоприятна позиция за композитното Слънце. То обикновено е индикация, че ще сте в състояние да постигнете каквото сте желали да осъществите, обединявайки се. Но, както в повечето отношения, възможно е да възникнат някои трудности, ако енергиите на това разположение не се използват правилно.

На първо място, вие двамата може да сте склонни да се тревожите твърде много как изглеждате в очите на другите. Това е възможно да ви доведе до пренебрегване на истинските проблеми, които са невидими за околните, понеже третирате подобни трудности като по-маловажни. Те може да са по-критични, отколкото си мислите.

Второ, ако като индивиди сте присъщо енергични хора, мощта на тази позиция може да ви накара да подхождате твърде агресивно към другите, което нерядко провокира активно противопоставяне на всичко, което искате да направите като двойка. Ако е така, внимателно контролирайте енергиите си към другите.

За интимна връзка като любовна афера или брак позицията по същество е отлична. За първодомното Слънце е характерно, че двамата в голяма степен ще станете едно, което може да ви свърже в тясно сътрудничество. Ако приемем, че в аспектите на този хороскоп има някои добри индикации за любов между вас, връзката е вероятно да бъде пълноценна.

Композитно Слънце във втори дом

Слънцето във втори дом на композитната карта е възможно най-добрата позиция за всякакви бизнес или професионални отношения, чиято основна цел е правенето на пари или натрупването на материални притежания. За лични връзки тази позиция не е нито добра, нито лоша. Обаче тя означава, че връзката се фокусира доста крайно върху материалното предимство, вероятно за сметка на психологически, емоционални и други неосезаеми фактори.

Вторият дом е сферата на ценностите, или по-скоро на нещата, които се ценят – независимо дали материални или неосезаеми. Слънцето в този дом ви дава силен подтик да се стремите към каквото колективно цените. Обикновено това са материални неща, въпреки че в някои случаи може да са философски или духовни ценности. Въпросът е, че ще преследвате всичко, което искате, и е вероятно да успеете просто защото влагате толкова много енергия в усилието.

В лични отношения като брак, в които имате обща собственост, тези неща ще са много важни за сигурността на връзката. Дори и обичайно да не сте благосклонни към съвместни придобивки, с това разположение е възможно да се решите. Приятели с разглежданата позиция в композитната карта нерядко се впускат заедно в бизнес или се обвързват в съвместна житейска ситуация, при която вещи като мебели и уреди са споделена собственост. Обаче, макар и Слънцето в композитен втори дом да предполага, че ще живеете за-едно, това обикновено е по-характерно за Слънце в четвърти дом.

Една опасност при това разположение е, че между вас е възможно да има конфликт на ценностите. Ако е така, ще бъде сериозен проблем, защото връзката ви толкова много се основава на стойностите. И за двама ви няма да е лесно да правите компромиси по тези въпроси, така че би било най-добре да решите дали вашите ценности са съвместими, преди да се впуснете в каквото и да е съвместно начинание. За съжаление, композитното Слънце във втори дом не е задължително да сочи съвместими ценности; то само показва, че ценностите като такива са важен въпрос в отношенията… 

 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.