АВТОРИВъведение в индийската астрология
ПечатE-mail


Страници: 382
Цена: 19.00лв.
15.20лв.

НЯМА ТИРАЖ

Принципите на астрологията, каквато тя е представена в текстовете на вековна Индия, значително се различават от методиката, която западният свят използва. Ведическата астрология не е независима дисциплина. Тя е просто неделима част от културните съкровища – философски и духовни, чиито корени датират още от зората на човечеството.
Това необикновено произведение описва всички практически аспекти – философски и духовни, на индийската астрология според Джьотиш – едновременно наука и изкуство. Наука, защото се основава на небесна конфигурация, обективно пресметната според астрономически данни. Изкуство, понеже задейства всички способности за синтез на човешкия мозък, за да извлече тълкувание и правилна преценка.
Същинската цел на Джьотиш не е да предсказва бъдещето, а да покаже на човешкото създание най-добрия път на развитие, който ще го доведе до освобождаване от неговата карма. Методът не само описва човека, неговото обкръжение, склонности и бъдеще – целта на Джьотиш е да помогне на индивида да надхвърли „написаното на небето” и да се освободи от съдбата. Нещо повече – рождената тема е построена, като се отчита прецесията на равноденствията, тоест според истинските позиции на звездите при раждането.
По тази система авторът е успял да опише физическата външност, характера, склонностите и обкръжението на личност, непозната досега, единствено с изучаване на неговата карта.
„Но ние все още сме твърде далеч от успехите на ерудитите в астрологията – пандитите от Индия, които са прекарвали живота си – още от най-ранна възраст, в изучаване и практикуване на тази наука.”
Самир Азар няма претенцията да принадлежи към определена астрологическа школа. Тази книга е резултат от шест години задълбочени изследвания на астрологията на пандитите от Индия. Авторът е писател и журналист. живее в Либия. Друго негово изследване е книгата му „Аюрведа. Традиционна индийска медицина”.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:
Настоящият труд се занимава с всички практически, философски и духовни аспекти на индийската астрология. Тази система ­ Джьотиш, не се задоволява само да опише човека, средата, в която живее, и тенденциите за бъдещето му. Целта е по-скоро да подпомогне индивида да надхвърли “писаното в небето” и да се освободи от съдбата. Нещо повече, картата се съставя въз основа на прецесията на равноденствията ­ с други думи, съобразно истинските положения на небесните тела в рождения хороскоп, което астрологията, позната на широката публика, пропуска да направи.

Думата “джьотиш” на санскрит означава “най-доброто виждане”. Това е дисциплина, която ни позволява да “виждаме” в пространството и времето, във всички посоки, на всички равнища, и то от една определена точка, откъдето произтичат координатите на пространството и времето: раждането на конкретно човешко същество или дори началото на дадено събитие. Дисциплината Джьотиш е едновременно наука и изкуство. Наука, защото се основава на небесна конфигурация, обективно изчислена въз основа на астрономически данни; и изкуство, понеже задейства всички способности за синтез на човешкия разум, за да извлече правилно съждение и интерпретация. Осмеляваме се дори да кажем, че това е също толкова обективна дисциплина, колкото и другите точни науки, защото се основава на експериментални резултати, проверени хиляди пъти. Нямаме за цел да убедим читателя в обосноваността на астрологията, ние просто даваме в ръцете му необходимия материал и познание; от тях той ще си извади заключенията, които се налагат.

Човекът е актьор в огромния театър на Вселената, но той е актьор, притежаващ власт, известна степен на свобода, възможност да промени нещо в ролята, която играе. Ако състоянието на съзнанието му е извисено, той може да си създаде и изиграе ролята, която иска: свободата става безкрайна посредством пълното и тотално познаване на законите на природата.
Целта на Джьотиш е да даде карта на страната, в която пътуваме. Тази карта показва на човека препятствията и свободните пътища, улесненията и затрудненията, за да може той да използва възможно най-добре способностите си с цел да ускори своята еволюция и да достигне финалното си освобождение.

Издигнатото състояние на съзнанието ни дава достъп до по-добро познание, по-пълно използване на законите. Откъдето идва по-високата степен на свобода и по-малкото детерминизъм в живота ни. Състоянието на съзнанието ни определя нашата степен на свобода и детерминизъм. Ние приличаме на затворници, свободни сме да правим каквото поискаме в рамките на килията си. Но за някои тази килия е ужасно ограничение, докато за други затворът е цялата Вселена с всичките є чудеса и закони, които те могат да използват на воля.

Джьотиш е наука за тенденциите. Те се осъществяват или не се осъществяват в зависимост от степента на свобода и детерминизъм, която индивидът е постигнал. Както обяснихме, тази степен зависи от състоянието на неговото съзнание.
Човекът, кацнал високо на сградата, въоръжен с измервателните си инструменти, е астрологът. Той прави предсказания, чете онова, което е “написано на небето”, но реализацията на предначертаното ­ което обектът сам е написал с миналите си действия ­ зависи и от сегашните му постъпки, от това, което е могъл да придобие, от онова, което е извлякъл от капитала си, от състоянието на съзнанието си, от своята степен на свобода. Предсказанията могат да се осъществят, но резултатите варират в много широк диапазон.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.