АВТОРИМедицинска астрология
ПечатE-mail


Страници: 360
Цена: 21.00лв.
16.80лв.

Книгата съдържа основни постулати, заложени в основата на медицинската астрология, за влиянието съвокупността на биоритмите върху работата на всички органи и системи.

Особен интерес представляват разделите по астроанатомия и астрофизиология – глави, предназначени за лекари хирурзи, гинеколози, сексопатолози, невропатолози и психиатри.

 • Фини тела и чакри
 • Кармични болести
 • Планетарна патология
 • Болести по зодиакални знаци
 • Диагностична интерпретация на аспектите и конфигурациите
 • Изгорени и неаспектирани планети
 • Неподвижните звезди в медицинската астрология
 • Анализ на космограмата
 • Интерпретация на медицинския хороскоп
 • Астродиагностика
 • Астротерапия
 • Коригиране на времето на раждане


НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Кармични болести
Тяло на Кармата – това е тяло на причините и следствията. Кармичното тяло съдържа информация за нарушаване на висшите закони от предците и от самия човек в негови предишни превъплъщения. Всяка мисъл, дума, действие се записват в нашата Карма, а мястото за нейното изживяване е физическото ни тяло.
Физическо тяло – именно върху него се проиграват греховете на нашите висши, но материални тела – астрално, ментално, кармично. Информация за състоянието на физическото тяло се съдържа в астралното. То се използва в медицинската диагностика.
Структурите на причинността в тялото се намират в по-фините слоеве на биополето и са в сложна йерархична зависимост:

 1. Първият или най-близкият слой съдържа информация за действията, емоциите, чувствата и мислите на самия човек в този живот.
 2. Вторият слой е структура на семейната Карма. Това е информация за близките и роднините по бащина и майчина линии, за децата.
 3. Личната Карма на човека, неговото поведение в предишни въплъщения. Това са много фини енергетични структури.

С. Н. Лазарев разделя кармичните структури на две групи: стратегически и тактически.
Стратегически – имат много голяма енерговместимост. От тяхното състояние зависи бъдещето на човека и неговото потомство.
Тактически – имат по-малка енерговместимост. Определящи са за истинския живот, събитията, болестите. Измененията на тези структури настъпват бързо.
И тактическите, и стратегическите структури са взаимосвързани – при въздействие върху една от тях изменения настъпват и в другите.
Биополето на човека реагира мигновено на всяка мисъл, емоция, дума. Ако те са отрицателни – тутакси последвалият отговор е негативен.
В основата на всяка кармична болест се крие духовна причина. Нечувствителността на човека към фините енергии, тяхното изопачаване, неумението да се разбере характера на събитията от своя собствен живот създават много ситуации на неразбиране и невежество, което в крайна сметка се проявява на нивото на физическото тяло.
Механизмът на Кармата регулира единството и взаимоотношенията на човека с Космоса, единението на духовните структури с физическото тяло.
Биополето и физическото тяло съществуват като две взаимно влияещи си противоположности. Деформациите на биополето обикновено възникват много години преди появата на болестта. Причините и следствията могат да бъдат различни, но механизмэт на развитие на кармичната болест е един.
Всяка отрицателна постъпка, емоция, мисъл образуват в енергетичното поле спойки, с други думи – всяка кармична болест има своята конкретна причина. И колкото да се лекува съответното заболяване, дори и на ниво биоенергетика, засега не е отстранена причината, която продължава да подхранва болестта. И като краен резултат дори органът да бъде излекуван, болестта вероятно ще се премести върху друг.
Следователно, основното условие е отстраняването на причината. Болестта, травмата, неприятностите, деграда цията на личността – това са различни прояви на кармично изкупление. А механизмът на Кармата е отражение на единството на макро- и микрокосмоса.
На свой ред, от безкрайното множество причини Лазарев е отделил 7 основни групи:

 1. Конфликт съзнание-подсъзнание.
 2. Разрушаване на любовта във всякакъв вид и форма.
 3. Злословие и зломислие.
 4. Биоенергетичен вампиризъм.
 5. Неетично поведение по отношение на умрелите.
 6. Понижаване на жизнения тонус, апатия, депресия, нежелание за живот.
 7. Неправилно хранене.

Няма смисъл да разясняваме подробно същността на всички изброени причини. Читателят може да се обърне към книгата на Лазарев и да ги прочете.
Аз ще се спра само на подсъзнанието. Конфликтът съзнание – подсъзнание възниква неизбежно при всеки от нас. Нашето съзнание е насочено към развитието на физическото тяло, неговото усъвършенстване и преживяване. Задачата на подсъзнанието е да съхрани и развие духовните структури.
Разгръщайки и усъвършенствайки своята личност, ние обогатяваме и разширяваме съзнанието си – именно така всъщност се учим да го управляваме.
Много по-сложно стоят нещата с подсъзнанието, защото да се въздейства върху него принципно е лесно, но да се спре този процес, да се върне назад е твърде сложно, а много често и невъзможно. В подсъзнанието лесно прониква всякаква информация, на която човек се доверява или поне е склонен. Ако има и най-малко недоверие, подсъзнанието не пропуска информацията. Но всичко там проникнало започва да подтиква към действие и да работи активно, да живее собствен живот. Човек не може да контролира този процес. Понеже физическото здраве е тясно свързано с подсъзнанието, възникват много сложни зависимости и по­следствия.
Тук трябва да отбележим раздразнителността, злобата, завистта, чувството на дълбока обида, с която човек не може да се справи. Те носят в себе си голяма опасност. Подсъзнанието –това е област на повишена етика, защото на ниво енергетично поле ние сме единни и всяко нарушение на етиката автоматично се обръща против нарушителя.
Коварството на кармичната болест се състои в това, че нейната духовна същност е скрита, не се вижда. Човек сам трудно би успял да се справи с веригата причини и последствия, а С. Н. Лазарев засега е единствен. Затова и болестта ще се установи тогава, когато се прояви на психическо или физическо ниво.
От гледна точка на енергетиката, кармичната болест възниква в резултат на нарушената взаимовръзка между фините тела, енергетичните центрове (чакрите) и физическото тяло. Нарушава се синхронността на взаимодействие с Космоса – в резултат на което се заражда кармичната болест. Всяко кармично заболяване се превежда през чакрата, а чрез нея се предава на останалите нива.
Кармичната болест е системна, тъй като засяга цялата енергетична система, а понякога разрушава и целия организъм. И всичко това е следствие на взаимодействията между чакрите. Отпада едно звено от енергетичната верига – канала се затваря и енергията се насочва в обратна посока, т.е. тя се губи.
Ако кармичната болест е свързана със зрялата Карма, която е неизбежност (всичко остава в миналото, сега трябва да се разплатят кармичните сметки), подобно заболяване е невъзможно да се излекува. (Трябва да се види връзката на болестта с 12 дом, тъй като там се извършва разплащането на кармичните дългове, както и да се провери наличието на кармични аспекти и конфигурации спрямо същия дом). Тук трябва да се осъзнае – страданието днес се налага заради грехове в миналото.
Ако болестта е свързана със скритата Карма, то е не­въз­можно да є се повлияе. Дори неизлечимо, заболяването би могло малко да се облекчи. Но за целта е необходимо изясняване на същността му, тоест причината за неговото възникване.
Кармичността на болестта се състои в това, че тя е свързана с духовните проблеми, които се изявяват по кармичните показатели: връзката на заболяването с Лунните възли, ретроградните планети, кармичните аспекти и т.н.
Кармичната болест може да изпълнява различни функции:

 1. предупреждение,
 2. преустановяване на дейност, която е в разрез с Кармата,
 3. блокиране механизмите във веригата от причини и следствия, които носят негативна информация.

„Болестта не позволява да се греши” – така е казано в библията. Болното тяло неизбежно се обръща към Духа.
Ние сме свикнали да мислим, че имунната система представлява защитата на организма. За имунната система отговаря Прозерпина, тя също е свързана с Калачакра – центъра на преобразяването. Може да заключим, че именно Прозерпина е главната владетелка на Кармата.

Но да не забравяме простата истина: духът, душата и тялото са единни. „Здравото тяло е обитавано от здрав дух.” – са казали древните, но ако духът е здрав, ще бъде здраво и тялото. И профилактиката на кармичните болести представлява предпазване от духовните недъзи, т.е., човек трябва да работи върху своята духовна непълноценност. Този проблем може да се реши само по един начин – да се освободим от вирусите на разрушение и унищожение, които са в самите нас. Наложително е да изработим в себе си имунитет към всичко зло и тъмно на нивата на всичките седем фини тела.
Ефирното тяло изключва болестите и прави човека издържлив и работоспособен. За неговото развитие са необходими: дихателна гимнастика, спорт, обмислено хранене, гладуване (в съответствие със стихията).
Ежедневното къпане със студена вода (тя е свързана с астралните енергии), ходенето бос, медитациите за вкус, мирис, топлина/студ укрепят астралното тяло. Показатели за здраво астрално тяло са бодростта, активността, оптимизма, умението да се радваш от душа.
Работата с астралното тяло включва премахване на негативните чувства. Първото, което трябва да се постигне, е липсата на външни емоционални прояви. Положителната емоция всъщност е отсъствие на отрицателна. Ако сте се сдържали и не сте излели негативните чувства навън, то след известно време всичко вътре изгаря и вие не може да избухнете. Отрицателните емоции се управляват от Марс. Следва да започнете с него. Гневът, скръбта, раздразнителността – тези емоции ни обезсилват, те извличат големи количества енергия. Но ако вие сте премахнали отрицателните чувства, то цялата енергия остава във вас.
На ментално равнище, като развива съзидателността си в работа с паметта и логическото мислене, добивайки знания и самоконтрол, човек трябва да успее да преодолее в себе си чувството на превъзходство, високомерието на ума.
Доброто развитие по отношение на кармата означава строго изпълнение на всички Космически закони (съгласно десетте заповеди). То включва работа с вредните навици, контрол над собствените мисли и емоции, умение за служене с пълно отдаване и концентрация, изпълнение на установените норми на човешки отношения, безкористност.
Развиването на интуиция е свързано със способността да се усеща степента на хармоничност или дисхармония в някакъв обект, явление, ситуация. Тук влиза и развиването на зрителната и слуховата памет, достигането до духовно зрение – третото око.
Основен наш враг, който не позволява растежа в Нирвана, това е нашето „его”. С него са свързани всички отрицателни черти: страх, завист, ненавист, ревност, надменност, лъжа, неверие, корист. Развивайки в себе си жертвоготовност, способност за състрадание, разкаяние, вяра, доверие, искренност, доброжелателност, сърдечност, благородство и доброта, ние достигаме високо развитие на тялото на Любовта – Нирвана.
Възпитавайки в себе си най-добрите качества хармонично, ние се стремим към енергията на Абсолюта. Точно това представява работата със своя собствен Дух.
Кармичните аспекти нонагон, бинонагон, сентагон (40°, 80°, 100°) дават упорити заболявания – особено ако тези аспекти създават взаимодействие между неблагоприятни планети. Причините за тези болести са дълбоки, те трудно се поддават на лечение, носят големи страдания и лишения и изискват смирение и търпение.
Необходимо е да се намери причината за подобно заболяване на духовно равнище. Ако кармичните аспекти свързват благоприятни планети, то те могат чрез страдания да доведат към духовно прераждане и естествено изцеление от самосебе си.
Участието на Лунните възли в аспектите и конфигурациите дава висока степен на фаталност на всички нива.
Всяко раждане при затъмнение като правило се отразява на органите за чувствата, особено върху зрението – почти до слепота. Която и да е поява на дете в затъмнение е в състояние да предизвика неизлечими болести, особено ако има кармични или негативни аспекти и конфигурации (нонагон, бинонагон, сентагон, примка, кутия, квадратура, тау-квадратура).
Сами по себе си Лунните възли са индикатори за заболявания. Възходящият възел е свързан с ефирното тяло. Ако пла­нетата е в съвпад с възходящия възел и тя е носител на определе­но заболяване, тогава то е обхватно и системно. Ако планетата е в съвпад с низходящия възел – болестта е хронична.
Възлите винаги работят по двойки. Те представляват кармични точки, които човек трябва да проработва – независимо от своите желания.
Ако сред индикаторите на заболяването са Лунните възли, то симптомите ще са ясно изразени. Възлите създават необратими във времето болести, като ги задълбочават. Възлите влияят върху болестта взависимост от планетата, с която са в съвпад. Те дават особено силен отпечатък върху сетивните органи. (Орбисът при възлите е 4°, в ъгловите домове – 5°).
Освен съвпадите с Лунните възли се отчитат и други мажорни аспекти, в това число и кармични. От хармоничните ъгли важен е куинконксът (150°). Особено силно влияние възлите имат в ъгловите домове или в кармична конфигурация. В падащите домове всички аспекти с възлите (освен съвпадите) са незначими.
Особено важни са съвпадите на възлите със светилата, Асцендента, жребия на болестта и Антихилег. В този случай заболяването ще е тежко, а прогнозата – фатална.
Ретроградните планети създават затруднения в диаг­ностицирането на болестите, те дават неясна клинична картина и хронично протичане.
Според данните на И. Палагина, пораженията на ретроградните планети (особено Марс, Сатурн, Уран и Плутон) съответстват на сериозни или непрекъснато повтарящи заболявания, които не успяват да се излекуват докрай.
В изследванията на Палагина съвместно с екстрасенси са използвани специални медитации с нагласа към ретроградните планети, които според медицинския хороскоп предизвикват заболявания. Едновременно се използва екстрасензорният метод на “сверяване” на информацията с даден източник. Оказало се е, че първите симптоми на болестите по ретроградните планети са били фиксирани на фините планове вече при раждането и са присъствали като даденост.
С тях са свързани по правило силни трагични или фатални събития от минали животи.
Черната Луна, както беше вече споменато по-горе, сама по себе си не носи болест. Нейното въздействие е по-психологично, тъй като влияе на подсъзнанието, потиска психиката, носи песимизъм. Ако Черната Луна взема участие в заболяването, то у човека рязко се понижават съпротивителните сили, той се отнася пасивно към лечението, което значи, че прогнозата е несигурна.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.