АВТОРИТранзитите: кои са подходящите за вас дни
ПечатE-mail


Страници: 152
Цена: 12.00лв.
9.60лв.

В тази книга Рейнолд Ебертин – един от най-уважаваните астролози на двадесети век, изяснява влиянието на транзитните планети спрямо рождените положения: изредени са всички възможни взаимодействия (включително лунните възли) с техните ефекти: благоприятни и възпрепятстващи, според системата на Ебертин за оценка на аспектите, която не се опира на традиционното разбиране, а на собствения му опит.


Целта на книгата е ясно и подробно да изясни как да планираме дейността си според транзитните премествания на планетите, така че да се възползваме максимално от благоприятните аспекти и да смекчим възпрепятстващото въздействие на напрегнатите.

Поради многогодишните му изследвания върху връзката между анатомичните съответствия и зодиакалните градуси, и заради обоснованото използване на полупунктовете, Ебертин е смятан за основателя на съвременната космобиология.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

13.
Най-добрият ден за реализиране на планове

Цялата идея за наблюдаването на транзитите е, разбира се, усещането и смисълът да бъдем в хармония с космоса, да насочваме живота си в хармония с космическите съответствия, но без да се превръщаме в роби на звездното влияние. Първите разграничения, които трябва да бъдат направени, са тези между благоприятни и неблагоприятни, положителни и отрицателни констелации. Под благодатен Юпитеров транзит човек ще е предприемчив, а при негативен аспект на Сатурн ще трябва да се справя с по-голям разход на енергия, за да преодолее трудностите. Малко по малко може да направим опит да свържем отделните транзити с различни видове планове.
Интелектуалната работа изисква добри транзити на или към Меркурий (ума), Нептун (вдъхновение, въображение и фантазия), Уран (интуиция, конструктивност), Сатурн (концентрация) или Венера (изкуство).
Физическата работа по-скоро се увенчава с успех под транзит на/към Марс (енергия), Слънцето (тялото), Слънцето към Марс = физическа сила, Слънцето към Сатурн (търпение, издръжливост), към Уран (подтик) или към Меркурий (интелектуално насочена сила).
Призванието, навлизането в професия и стремежът в живота зависят от съотношенията спрямо МС; отчасти също от асцендента, когато професионалната реализация същевременно влияе върху околната среда – например в случая на занаятчия; повишението (Юпитер спрямо Слънце, Меркурий, асцендент, МС; Сатурн към Слънцето, Меркурий, асцендента, МС); преговорите с висшестоящ (Юпитер спрямо Слънцето, Юпитер, асцендента, МС); смяната на професия (Уран спрямо асцендента, МС, Слънцето, Меркурий).
Бракът изисква да се обърне особено внимание на транзитите на Слънцето (за мъжете) и Луната (жените); на факторите, свързани със сексуалните отношения – Марс, Венера (сексуалното желание) и лунния възел (сексуалната връзка); на транзитите на Юпитер (щастие и хармония) и на личните точки асцендент и МС.
Приятелството и запознанството между мъже и жени се развива под транзитите на Юпитер спрямо Слънцето, Луната, асцендента, МС, Венера, Марс; под тези на Уран (внезапни отношения) към Слънцето, Луната, асцендента, МС, Венера, Марс, лунния възел. Нептун играе голяма роля в пораждането на разочарования и грешки; Сатурн води до отчуждение и раздяла.
Печалбите чрез лотария, залагания и спекулации възникват основно под транзити на Юпитер във връзка с Уран (внезапен добър късмет), с Нептун (надежда за късмет, спекулация, печалба без извършване на работа), с асцендента и МС (лично щастие).
Промените в местоположението и пребиваването са подпомагани под транзитите на Уран към асцендента и МС, и също така към Меркурий, Юпитер и Сатурн.
Съдебните процеси се печелят по-лесно, когато се провеждат под транзити на Юпитер. Тригонът на Юпитер към Марс е особено благоприятен, но също квадратурата или опозицията на Юпитер спрямо Марс често водят до благоприятни решения.
Полагането и вземането на изпити е благоприятствано от хармоничните аспекти на Юпитер, Уран или дори Сатурн.
Екскурзиите за отдих ще се окажат добри, ако Юпитер е позициониран благоприятно по отношение на Меркурий, Уран, Сатурн, а в случай на пътуване през океана Нептун често играе роля.

23.
Основно тълкувание: Плутон
Плутон е последната открита планета. Въпреки че има много примери за Плутоновото влияние през последните години, като цяло опитът все още е относително малък. Ключовите думи за Плутон – власт и маса, се доказаха като приложими, както ще покажат практическите примери.


Психологическо съответствие
+ Желание за власт, безмилостна откровеност, стремеж за влияние над масите, усилия в пропагандата, симпатия към масите.
– Безскрупулна употреба на сила, фанатичен прозелитизъм, усилия за агитиране и всяване на възбуда, ограниченост.


Биологично съответствие
Подсъзнанието.


Социологическо съответствие
Хора, които имат хипнотично въздействие върху масите, като пропагандатори, оратори, артисти и политици с категорично и едностранчиво становище.
Продължителност на влиянието по транзит
Няколко месеца. Влиянието обичайно се проявява внезапно и е с много траен ефект.


Транзити на Плутон
118. Плутон към Слънце
+ Стремеж към власт чрез физическа сила или умствено усилие, необичайна творческа енергия, концентрация върху целите, самоутвърждение, поемане на командването, реализация на нови идеи.
– (С) Спънки, дължащи се на свръхамбициозност или арогантност, излагане на голяма опасност, физическо страдание, мъченичество, продължителна болест (сърдечно заболяване), отделяне от мъж, разпадане на брак чрез по-висша сила.
119. Плутон към Луна
+ Богат, но едностранчив емоционален живот, голяма емоционална възбудимост, безмилостно преследване на целите.
– (C) Силни изблици на чувства – например ревност, ранима суета, обидено честолюбие и т.н., емоционален шок, необичайна болест, раздяла, скръб.
120. Плутон към Меркурий
+ Желание за публично одобрение, професионална амбиция, успех като оратор, писател, рекламен специалист, непрестанно преследване или стремеж.
– (C) Надценяване на способностите и свръхревностност, водещи до нервни разстройства, склонност към измама, професионална криза.
121. Плутон към Венера
+ Изключителна притегателна сила, интензивна нужда от любов, активен сексуален живот, „лудо влюбен” в партньор, силно усещане за привличане към човек, като че ли по вътрешна принуда, художествено творчество.
– (C) Свръхакцентиран сексуален живот, чувствени желания, търкания в любовния живот, неморалност, прелюбодейство.
722. Плутон към Марс
+ Демонстрация на необичайна енергия, голямо самочувствие, трудова треска, амбиция, постигане на голям успех.
– (C) Използване на брутални средства, незачитане на другите, принуда да понася насилие, злополуки с дълготрайни последици.
123. Плутон към Юпитер
+ Копнеж за голямо влияние в духовната и материалната сфера, желание за предвождане на масите, за провеждане на социална или религиозна реформа, брилянтен организационен талант, постигане на голям успех, придобиване на богатство.
– (C) Преследване на фанатизирани цели, желание за възползване от другите, екстравагантност, загуба на всичко, конфликти с властите, арест.
124. Плутон към Сатурн
+ Напредък чрез упоритост, постоянство и неуморни усилия, самодисциплина, саможертва, участие в обществени усилия, действие в мълчание.
– (C) Тежест, актове на насилие, фанатичен вандализъм, страдание под бремето на коравосърдечие или жестокост, да останеш измамен за успеха от усилената работа. (В редки случаи смърт, убийство.)
725. Плутон към Уран
+ Неуморен труд, постижения през огромно усилие, извършване на нововъведения или промени, изграждане наново, устройване на нов живот.
– Насилие, вълнение, подривни планове, конфронтация с въпроса „или-или”, трудни решения, непредвидени и жизненоважни кризи, внезапна раздяла, смърт.
126. Плутон към Нептун
+ Изтънчен духовен живот, голяма чувствителност, активно въображение, податливост на илюзия, необичайни преживявания, трансцедентални наклонности, духовност.
– (C) Мъглявост във вътрешния живот, странни обстоятелства, преследване на фантастични идеи с последващо разочарование, самоизмъчване, жажда за алкохол, никотин, кофеин и т.н., обсебване от идея, тежка загуба, опасност чрез силите на природата.
727. Плутон към Плутон
+ Съвпадът не настъпва поради бавното движение на Плутон; все още не са събрани достатъчно свидетелства.
128. Плутон към лунен възел
+ Личните връзки имат решаващо влияние върху съдбата, контакт и общи преживявания с много хора, масови събирания.
– (C) Споделяне на обща трагична съдба с другите, раздяла чрез непреодолима, по-висша сила, скръб.
129. Плутон към асцендент
+ Желание за властване над хората в обкръжението, самоволни действия, навлизане в непривична ситуация, включително нови познанства и сдружения.
– (C) Съдбовни спорове, злополука, нараняване, раздяла, насилствена промяна на пребиваване, арест.
130. Плутон към МС
+ Стремеж към признание, сила на самоутвърждаването, усеща се призван да функционира като организатор или лидер, за да получи признание, желание за планиране на бъдещия си живот, за търсене на професионално признание, постигане на властова позиция.
– (C) Безразсъдна смелост, разпуснатост, злоупотреба с власт, задействане или понасяне на съпротива и отмъщение, професионална криза, пропадане от върха.


Практически примери
Опитът показва, че транзитите на Плутон незадължително винаги упражняват влияние; те често преминават без следа. Плутоновите транзити, обаче, играят важна роля, когато дадено лице е въвлечено в някаква масова съдба – например война, въздушни нападения, концентрационни лагери или масови бягства.
Отделяне от съпруг заради непреодолима сила често е отбелязвано под Слънце в квадрат с Плутон – например чрез лишаване от свобода, смърт или като последствия от войни и глобални конфликти. Плутон над Нептун в Лъв доведе до сърдечно заболяване, проточило се много години – колкото Плутон остана в това положение. Под Плутон в съвпад с Марс един човек е бил погребан жив и като следствие загубил паметта си до такава степен, че дори не можел да си спомни собственото си име в продължение на дълъг период от време. Под Плутон в квадрат или опозиция към Юпитер неколцина бяха арестувани, влязоха в конфликт с властите или загубиха работа и богатство.
В един случай Плутон над Сатурн доведе до насилствена смърт; в друг – до пълна загуба на богатство. Плутон в съвпад с Нептун при един човек предизвика силни предчувствия, а при друг – емоционално объркване. Плутон над асцендента показа като последствие загуба на работата и промяна на живота. Плутон през МС доведе до големи загуби. Плутон в опозиция на асцендента причини пълна промяна на живота, включително страдание, предизвикано от мащеха и напускане на дома...ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.