АВТОРИПланетните аспекти: от конфликт към сътрудничество
ПечатE-mail


Страници: 248
Цена: 15.00лв.
12.00лв.

„Дори да сте се занимавали с астрология от години, тук ще откриете нови идеи. Провокираща размисъл и информативна книга, препоръчваме я горещо.” Астрологическата асоциация на Нова Англия

„Цялостна, систематизирана, прецизно разработена въз основа на работа с клиенти – необикновено полезна книга.” Астро ревю

Тази обхватна разработка се фокусира върху най-предизвикателните динамики на рождената карта. Първоначално публикувана като „Как да се справяте с вашия T-квадрат”, тя е призната като класика на съвременната астрология и е най-високо оценената книга в национално проучване в Съединените щати. Авторката представя мощни техники за разбиране и разрешаване на конфликтите, указани от аспектите квадрат и опозиция, наблягайки на потенциала за растеж и постижения, символизиран от знаковите полярности и планетните „диалози” при напрегнатите аспекти.
Като основна тема на тази книга – конфигурацията T-квадрат – модел, срещащ се периодично при почти всеки по транзит, прогресия или в синастрия – е обяснена по-пълно от всякога. Авторката показва как всеки може да прилага разработените от нея методи за разбиране на критичните периоди и предизвикателства.

Този широкообхватна и оригинална книга елегантно съчетава теория и практика, тъй като изследва:
* противоположните знаци и как да ги синтезираме
* противоположните домове и съвместяването им
* как да тълкуваме „фокалните планети” и „фокалните знаци”
* значението на модела Т-квадрат, аспектите квадратура и опозиция, ъглите към останалата част от картата, положителните и отрицателните проявления на T-квадрата
* как транзитите и прогресиите активират Т-квадрата
* как се формира Т-квадрат при синастрия и какво означава
* други важни аспектни конфигурации... и много повече!

Трейси Маркс е един от най-популярните и оригинални автори в съвременната астрология, който съчетава обучението си в психотерапията с дългогодишна астрологическа практика, създавайки уникален съвременен подход към себеразкриване. Нейните трансформиращи астрологически творби „Пътят към себеразкриването”, „Изкуството на астрологическата интерпретация” и „Планетните аспекти” са преведени на повече от единадесет езика и се ползват с репутацията на проникновени разработки с дълбоко познаване на човешката психика и ерудирано позоваване на колоси в литературата от последните два века. Трейси Маркс работи като астролог и консултант в Бостън, изнася лекции в САЩ и Канада.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

ВЪВЕДЕНИЕ
„Аз съм поет, търсач и изповедник, задължен да бъде истинен и искрен. Имам мисия, макар и малка, и ограничена: да помагам на другите търсачи да разберат света и да се справят с него, дори само като ги уверявам, че не са сами.”
Херман Хесе
Понеже твърдо вярвам, че квадратурите и опозициите са индикатори на мотивация, потенциални постижения и съзнателно развитие, написах тази книга за хора, които се борят с противоречивите и видимо взаимноизключващи се тенденции у себе си, сочени от тези две конфигурации в рождените им астрологически карти. Специално се обръщам към читателите, в чиито хороскопи има тау-квадратура – съчетание от планети, знаци и домове, подсказващо изразена сила или извънредно акцентиране, както и неравновесие и дефицит. Тъй като всички изпитват влиянието на тау-квадратурата, в много случаи – поради непрестанно променящите се влияния на прогресии и транзити – информацията за тау-квадратурата, представена тук, може да се отнесе към всеки човек, независимо дали има рождена тау-квадратура; освен това е извънредно важно и за всеки индивид, в чиято карта има поне една квадратура или опозиция.
Това обсъждане на конфигурацията тау-квадратура е в основата си обсъждане на конфликтите и хармониите, подсказвани от астрологическата карта, и на процеса на конструктивното използване на квадратури, опозиции, секстили, тригони и съвпади, както и на развиването на качествата на онези планети, знаци, домове и аспекти, които е възможно да са слаби или липсващи.
Всяка планета или знак могат да бъдат изразени конструктивно, като в изразяването им се включи осъзнаване на противоположни или противоречащи планети и знаци. Опозициите могат да бъдат синтезирани и е възможно към квадратури и други аспекти или планетни комбинации да се приложат методи за разрешаване на опозиции. Акцент върху стелиум, дом или знак, или пък акцентирана стихия или качество може да действат като фокална планета; дом или знак в опозиция със стелиум, както и недостатъчно представена стихия или качество може да олицетворяват проблеми, сходни с тези на празното пространство в тау-квадратурата. Така че е напълно възможно методите, представени тук за използване при тау-квадратура, да бъдат приложени към други променливи величини в хороскопа.
В последната глава от книгата – „Да станеш цял”, демонстрирам някои от методите за интегриране, представени по-рано – по-специално как да дадем глас на планетите си така, сякаш те са личности, и да им позволим да водят диалози помежду си, включително да се ругаят, да спорят, да се ласкаят взаимно, докато не се постигне някаква степен на сътрудничество поне между няколко планетни същности. Читателят, който иска да преживее астрологическата диаграма като жива карта на психологически енергии, преди да се опита по-абстрактно да разбере нейната динамика и потенциал, може да пожелае да прочете най-напред „Да станеш цял”.
Тази автобиографична глава не е написана специално за книгата, а възникна спонтанно в месеца на завръщането на моя Сатурн през 1979 г., когато, след като завърших книгата, изпитах силата на моите планети като живи същности вътре в себе си. Процесът, в който им давах живот и им позволявах да говорят и да водят диалози, доведе до вътрешна трансформация на енергии, които определено промениха динамиката на моята собствена тау-квадратура и ускориха един дълъг период на съществено израстване.
През седемте години след първоначалното публикуване на тази книга („Как да се справяте със своята тау-квадратура”) водех тренинги като психотерапевт и клиничен социален работник, задълбочавайки разбирането си за човешката душа и процеса на психологическата промяна. Макар че все още по принцип съм съгласна с концепциите, представени тук, моите концептуализации, разбира се, еволюираха с времето. Поради това реших да нахвърля накратко картината на сегашното си мислене по отношение дилемите, поставяни от конфигурацията тау-квадратура.


Tау-квадратура: Седем години по-късно
В диалога си „Пир” Платон описва как боговете първоначално създали едно съвършено цяло, двуполово човешко същество, което било толкова самозавършено, че нямало мотивация и пренебрегвало заповедите на боговете да изпълнява човешки задачи. В резултат боговете разделили това същество на две същности – мъжка и женска, и всяка била мотивирана да намери липсващата си половина, за да постигне завършеност.
Този мит ясно излага причината за привличането между половете; той е и подходяща метафора за непълнотата, позната на хората с тау-квадратура, които винаги търсят да намерят липсващото парче. Непълният гещалт действа като магнит; непълният човек привлича и същевременно се опитва да създаде вътре в себе си липсващата част, която ще помогне да бъде облекчено измъчващото чувство, че си празен, че висиш някак си „отворен”, усещането за кървяща рана или за ампутирана част от тялото. Човек с тау-квадратура може да се чувства фрагментиран, сякаш разкъсван на много парчета от сили, които не може да контролира, като резултат от дълбоко вкоренен дефицит.
Квадратурите и опозициите показват разцепления в личността, които се проявяват на ранен етап от живота. Ако не получи необходимото количество, вид и пропорция любов или съчувствие, както и яд (който в уместна доза катализира растежа), развиващата се личност не може да се почувства цялостна и да развие способността си да интегрира противоречащи си и нерядко мощни импулси; в резултат личността се разцепва на несвързани парчета. Tау-квадратурата, в частност, подсказва три разделения, както и ужасяваща празнота. Тази празнота, това пусто пространство обикновено се свързва с някаква ранна травма, която се е случила по време на разцепването и която води до последващи трудности и липси в конкретна област от живота. Междувременно, тъй като са отделени една от друга, трите частични същности развиват свое специфично поведение и цели, независимо едни от други, така че, когато стигне зряла възраст, човекът изживява своята тау-квадратура като дърпане в три различни посоки, привидно неспособнина съвместно съществуване. Този модел често е подсилен от интернализирането на различни и нерядко влизащи в сблъсък нагласи и действия от страна на родителите и средата. Аналогично, човекът с конфигурация голям кръст преживява вътрешно раздробяване, но вместо да се бори с разделянето на три, принудителните подтици и празнотата, него го разкъсват четири планетни същности и той често се чувства парализиран.
Тъй като тау-квадратурата и големият кръст показват вътрешно разцепление, психологическите и духовните процеси, ориентирани към сливане на различни части или към интегриране, помагат да се облекчи известна част от напрежението и страданието, които пречат на благополучието и на ефективните действия. В тази книга се фокусирам върху това, което сега бих нарекла подход „частичност” към лекуването на психологическите разцепления – използването на специфични функции (например показани от управителя на празното пространство или от планета, образуваща тригон с него) за облекчаване на конфликта и стимулиране на хармонията. Подобен подход несъмнено е полезен. Но от благоприятната си позиция на психотерапевт сега използвам също толкова често и нещо, което би могло да се нарече подход „цялостност” към интегрирането.
Какво е подходът „цялостност”? Най-напред, в него влизат откриването и създаването на приятни, изпълнени с обич, обединяващи преживявания, в чиито рамки всички части от нас могат да съществуват и ни се струва, че конфликтите ни буквално се разтапят. Посредством такива преживявания обединяващата сила на Ерос започва да лекува наранения център, откъдето произтичат изначално разцепленията. Колкото по-дълбока е цялостността в центъра, толкова повече се разширяваме и се увеличава способността ни да направляваме и да интегрираме многото си отделни същности. Докато нашият център се развива, ние решаваме какво да бъде житейското ни пространство, което да осъществява цялостната ни същност, вместо да задоволяваме само една частична същност в ущърб на друга. Психотерапията в най-добрата си реализация, представляваща изпълнена с обич и доверие връзка с терапевта, помага да се създадат многобройни преживявания на цялостност, в които може да се постигне обединение.
Възможно е да преодолеем омаломощаващите влияния на квадратурите и опозициите и да усетим благословията на целенасоченото действие и просветленото съзнание. Но трябва да действаме бавно, стъпка по стъпка, задълбочавайки разбирането си, като в същото време се учим да създаваме в живота си повече преживявания, които да ни помагат да ставаме цялостни…

Процесът на промяната
Този процес на обединяване на вашата душа и развиване на висше „Аз” обикновено не е лесен. Начинът на осъществяването му до голяма степен ще зависи от позициите на външните планети в хороскопа ви и от влиянието им чрез транзит и прогресия, както и от способността ви да впрегнете техните енергии. Това може да изисква да изпитате болката от чувството, че сте разделени на две, когато започнете да се изправяте пред противоречащите си ваши части, които сте били изключили от съзнанието си, и да ги асимилирате. Възможно е да ви се наложи да се отдръпнете от някои свои обичайни дейности и да се обърнете навътре, да събирате, вместо да освобождавате енергиите си, позволявайки на едно ново „Аз” да бъде изковано в психологическия огън.
Може неочаквано да ви е разтърсил Уран и да сте били принудени да преустроите клатещите се свои основи, така че да се свържете с универсалните си равнища и да усетите освобождението – как се отскубвате от обвързващо минало. Може да се промените по нептуниански, когато влезете в мъглявите коридори на вашата душа, където криви огледала и слепи проходи ви объркват и парализират, докато не бъдете заставени да откриете и да следвате собствения си вътрешен водач.
Преди да развиете център, вероятно ще трябва да научите уроците на Плутон, планетата на трансформацията.
Може би ще трябва да изживеете собствената си липса на център, да предприемете пътешествие в „черната дупка” у себе си и да усетите нерядко смазващата тревога на изправянето пред собствената си нищожност. Плутон учи, че най-дълбоките, най-значими и най-трайни промени стават, когато влезете във вакуума в сърцевината на вашето същество и черпите от огромния резервоар на енергията, налична там. Когато бъде изцяло преживяна, празнотата се превръща в „плодотворна празнота”, когато новооткритата енергия протича през вас. Празнотата поражда пълнота, тъмнината – светлина. Вие сте новопробудени, преродени.
Според алхимиците, занимаващи се с трансмутацията и на материята, и на духа, процесът на психологическа интеграция започва с разделянето на елементите. Атомите на единия елемент трябва да бъдат разделени, за да бъдат повторно обединени. Тъй като всички равнища на физическото същество и съзнанието на човека трябва да участват, ако интеграцията на цялото същество трябва да се състои, алхимиците учат, че големите препятствия пред психическата трансмутация са бързането и отчаянието или обезсърчаването. Свързването трябва да се състои на всички нива на съзнанието; надхвърлящото съзнание трябва да проникне във всички области на живота. Следователно интеграцията на душата отнема време и изисква търпение и вяра. Обсъждайки алхимията в своята прекрасна книга „Карти на съзнанието”, Ралф Мецнър обяснява, че психологическият съюз трябва да се роди във въздуха (съзнание), да укрепне в земята (физически опит), да бъде третиран с вода (чувство, състрадание) и да бъде изпитан в огън (енергия, страст, гняв, желание).
Има много пътеки, водещи до интеграцията на душата. Вие може да бъдете способни да развиете висшето си „Аз”, без да прониквате в мрака; възможно е, като се фокусирате върху разрешаването на проблемите, представяни от вашата тау-квадратура, да се освободите от най-отрицателните им проявления и докато го правите, да се свържете с центъра вътре във вас, който може да продължи да регулира изразяването на вашите енергии.
Следващата глава осигурява специфични методи, които могат да ви помогнат да овладеете конфликтите на вашата тау-квадратура и да си изградите център, който да насочва множеството „Аз”-ове във вас. Но преди да научите тези методи, може да започнете да разширявате съзнанието си, като си представите вашата тау-квадратура от няколко нови гледни точки. Интелектът сам по себе си не води до разбиране или облекчаване на трайните промени. Ако искате изцяло да проумеете себе си и огромните си възможности, трябва да се видите през много на брой различни лещи, включително лещата на въображението или фантазията.


Аналогии
Да акцентирате прекалено много фокалната си планета, без да се опитвате да интегрирате и да балансирате енергиите на всичките си небесни тела, е все едно да стартирате колата си, без няколко пъти да натиснете педала на газта. Но форсирането на колата изразходва бензин, създава ненужен шум и дави карбуратора ви, увеличавайки шансовете да пламнете. Защо да прегаряте психологическата си машина, когато можете да поддържате физическото и психическото си здраве години наред, като пазите горивото, което ви е безплатно, от вашите рождени планети?
Често използвана аналогия за тау-квадратурата е маса без един крак, чието равновесие е нарушено. Забележете, че подобна маса се крепи на един крак, който няма допълнение, и ако бъде бутната, пада накъм липсващия крак. Срутването в посоката на нейната слабост не възстановява равновесието на масата; срутването ви към вашия празен знак и дом също не ви позволява балансирано да работите с енергиите на тау-квадратурата си. Един от най-важните уроци на тау-квадратурата е, че трябва да развиете характеристиките, показани от празното ви пространство, колкото може по-градивно, вместо да се оттегляте в най-отрицателното им изражение, когато поставянето на прекалено силен акцент върху вашата фокална планета унищожава равновесието ви и внася хаос в живота ви.
Помислете за пеперуда с повредено или неразвито крило, която не може да лети. Първо, неразвитото трябва да порасне или да се лекува; след това пеперудата трябва да се научи да използва и двете крила, като ги уравновесява заедно. По същия начин и вие трябва да се научите не само да летите с двете крила на вашите планети в опозиция, но и да накарате липсващото крило да израсне, като култивирате качествата, сочени от празното пространство във вашата тау-квадратура, координирайки ги с израженията на фокалната планета. 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.