АВТОРИАстрология на взаимоотношенията. Синастрия
ПечатE-mail


Страници: 240
Цена: 15.00лв.
12.00лв.

Тази книга е посветена на изкуството да се тълкуват двойка хороскопи, като се отчита взаимодействието на планетните влияния в наталните карти на партньорите – независимо дали съчетанието е родител-дете, съпруг-съпруга, учител-ученик, началник-подчинен.
Разгледани са партньорските съюзи на различни еволюционни нива и съответните начини на интерпретация на планетните съвпади и синастричните дъгови аспекти.
Книгата е предназначена за читатели, които владеят основите на астрологията и се интересуват от темата за взаимоотношенията между хората.

Авесалом Подводни е роден на 11.05.1953 г. в Москва в семейство на филоложка и математик. Завършва Физико-математически техникум, после Държавния Университет „Ломоносов”, без да проявява особени наследствени заложби.
Дълги години работи като програмист и приложен математик. След 1980 г. съсредоточава усилията си в разработка на хуманитарни програми, което го връща към интересите му от детските години – природосъобразно и енергийно лечение, психология и Фройдистката концепция за тълкуване на сънищата.
През 80-те години изучава източна философия и езотерика, медитация, йога, хиромантия, астрономия, нумерология, нетрадиционни лечебни методи, като същевременно се запознава с много лечители и практикуващи магове. През 1986 г. започва да чете лекции по астрология и след няколко години практика систематизирано излага теоретичните и експериментални резултати в няколко книги. През 1988 г. разработва собствена оздравителна концепция, съчетаваща физически и енергийни методи, уникална програма за гимнастика и масажи, които прилага в практически тренинги из цяла Русия и зад граница.
Написал е над десет авторски книги. Живее в Москва, колекционира минерали, които използва в масажната си практика, води курсове по оздравителна гимнастика, астрология и психология.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

***
Взаимодействията между двама души са прекрасен материал за изследване на собствената карта, понеже в личното общуване с други хора много ярко се проявяват свойствата на планетите от наталната карта. По принцип синастричната астрология би следвало да бъде по-проста и нагледна от астрологията на личността, понеже първият стимул и реакция често се отнасят към различни хора, а в същото време на втори план става въпрос за взаимодействието на различни начала вътре в един и същи човек. Например, интерпретирайки синастричния съвпад между Луната в женския хороскоп и Слънцето в мъжкия, астрологът ще говори прости и понятни за клиента неща: това е естествен брачен аспект, тъй като инициативата на мъжа (неговото Слънце) ще бъде насочена към грижа за жената и осъществяване на всички нейни желания и капризи (докато не му омръзне) или нещо от този род; в същото време Слънцето и Луната в наталната карта се интерпретират далеч не така очевидно и от клиента се изисква определена пси­хологическа култура.
Аналогично, за да може да се разбере по-добре собствената личност, нейните предели и пътища за себеоткриване, много полезно е самонаблюдението, а също личния контакт с партньор, чието Слънце попада във вашия 1-и дом (като не е нужно да го търсите специално). Ако искате да се задълбочите в собствената си личност, обърнете внимание на взаимоотношенията с партньор, чийто Сатурн попада във вашия 1-и дом. Ако искате да се разгърнете – търсете партньор с Юпитер в 1-ия ви дом. Не си мислете, че ще е безплатно – все пак това е неговият Юпитер, а не вашият и ако той ви заведе на екскурзия в Тюлейри, едва ли ще ви предложи да живеете там.
Ако имате празен 12-и дом и недоумявате що е това религиозно чувство и безлично служене, намерете си партньор, който има Слънце във вашия 12-и дом и след известно време ще разберете как именно се проявява Бог във вашия живот и (примерно) какво иска Той от вас... Но не бъдете твърде праволинейни в тълкуванията, в противен случай рискувате да си купите от магазина за домашни потреби не онова въже и сапун, които се искат от вас. Когато общувате с партньор, чието Слънце или Марс попадат във вашия 8-и дом, след известно време може да заподозрете, че той е изпратен да ви погуби. Все пак това би било прекалено груба интерпретация и е добре да се потърсят по-фините аспекти, които може да се окажат много интересни – и разбира се с тях няма да скучаете.


***
Отработването на синастрията или с други думи проце­сът на изграждане на отношенията в двойката започва с определяне на планетите. Тук партньорите ги дебнат много подводни камъни. Работата е там, че съществува голям риск да се приеме благоприятното влияние от картата на партньора ка­то собствено, а неблагоприятното да се отнесе към другия – така до последно не може да се разбере кой е причината за едно или друго недоразумение, неприятност или конфликт. Да се назове виновника може да бъде много трудно, а и съв­сем не е необходимо.
Разбирате ли къде е вашето щастие? Астрологът ще ви каже съвсем точно: не се облизвайте за партньорския Юпитер, погледнете по-добре своя собствен. Макар че, повърхностно погледнато, чуждият Юпитер може да се възприема твърде ярко, и което е по-важно – като по-перспективен от соб­ствения. Тази илюзия може да трае много дълго време.
Да разгледаме като пример синастрията на съпружеска двойка, в която Луната на жената е в съвпад с Юпитер на мъ­жа, а женският Юпитер е в съвпад с неговия Сатурн. На кой от те­зи два аспекта жената е обърнала внимание в периода на ухажването? Разбира се, на блесналия (за нея) съвпад между нейната Луна и Юпитер на бъдещия й мъж. Той й се е сторил като прекрасен принц, притежател на приказни съкровища и царски дворци. Освен това нейната Луна е вдъхновила неговия Юпитер за пищни подаръци и кулинарен подвиг – влюбеният е опекъл месо със сметана на висота, което впоследствие никога не е повторил, дори не се и опитвал. Тези Юпитерови прояви са способни да поразят въображението на жената само за известно време (ако обстоятелствата се стекат благоприятно може цял живот да го смята за добър и всемогъщ вълшебник), но така или иначе няма да й донесат щастие. Всичките дворци и кулинарни подвизи не са нищо повече от искри на бенгалски огън. Разбира се, в семейство с подобна синастрия тя ще готви и ще възпитава децата, което ще донесе на мъжа щастие и лесен живот, както и би следвало да се тълкува съв­падът на женската Луна с мъжкия Юпитер. Въ­про­сът дали мъ­жът ще й донесе щастие се решава на съв­сем друго място в синастричната карта – там, където нейният Юпитер съвпада с неговия мрачен Сатурн. Жената дълго няма да оценява за себе си благотворността на този съвпад. Но ако неговият Сатурн е минимално проработен, то всеки път, когато той поема се­риозни отговорности, свързани с жената и семейството или просто върши някаква тежка работа, след известно време неочаквано при жената и без никакви усилия от нейна страна ще се открият нови хоризонти или пък от душата й ще си отиде многогодишната тъга – ще се скъсат веригите, които я свърз­ват с тежкото й минало, и тя ще започне живот в ново социално обкръжение.
Друг пример е юношеската дружба. Моето Слънце е в съвпад с Юпитер на най-добрия ми приятел. Кой на кого ще носи късмет и благоприятни условия? В крайна сметка моята воля и инициатива му носят щастие, но субективно всичко е наопаки. На него често му се струва, че аз го притеснявам, а аз имам чувство, че той се намира в по-висши кръгове, че има достъп до привлекателни за мен сфери, където аз мога само тайно да се надявам, че ще попадна някога. Там той е като у дома си и често разказва за това снизходително... Но аз кой знае защо почти не се обиждам.
Третият пример илюстрира ефекта от положението на си­настричните аспекти. Да разгледаме професионалното парт­­ньорство при постановка на една пиеса, където силният Юпитер на режисьора попада в 5-и дом на актьора. Това не е най-успешният вариант за съвместна работа, макар в началото той да им изглежда много привлекателен. Актьорът ще приеме блясъка и вдъхновението на режисьорския Юпитер като свои собствени. Само че, озарен за секунда от светлината на чуждия Юпитер, 5-и дом на актьора може да блесне само по време на първата репетиция, а по-нататък актьорът трябва да работи сам, понеже Юпитер на режисьора ще му дава само леки проблясъци. Но ако сътрудничеството се получи, то актьорът със своята игра ще вдъхновява неимоверно режисьора и на него ще му върви много повече отпреди, но факт е, че той ще е щастлив не толкова заради добрата игра на актьора, а по-скоро защото ще се чувства негов благодетел.
Поуката от тези примери е, че непосредствено видимите ефекти в отношенията са често пъти противоположни на действителното положение на нещата, което се проявява много по-фино и като правило не се забелязва съзнателно от партньорите, но за страничен наблюдател е доста явно.


***
Ако образно синастрията се представи като живописна картина, то в нея може да се отдели основен фон, по който се наслагват резките линии, образуващи определен рисунък. Фонът – това е положението на синастричните аспекти, тоест планетите на партньора в моите натални домове и обратно – моите планети в домовете на неговата карта. Линиите в рисунката на картината, т.е. местата със силно акцентирана енергетика, са синастричните дъгови аспекти, които съединяват планетите от моята и неговата карта. Синастричната карта може да се изобрази като цилиндър – едната основа на който е наталната карта на единия от партньорите, а втората – на другия. Синастричните дъгови аспекти ще бъдат отрязъци с различни цветове, свързващи съответните точки на едната и другата основа.
Връщайки се към темата за различните видове синастрични аспекти – по дъги и по положение, трябва да се има предвид, че макар дъговите аспекти да са по-енергични, игнорирането на аспектите по положение при тълкуването на синастрията води не само до силно изкривяване, но и до обедняване на картината на взаимодействие на партньорите – подобно на сюжет в живописна картина основният рисунък не предава дори в малка степен цялото й богатство. Затова първата част на книгата е посветена именно на синастричните аспекти по положение като енергетична основа на синастрията, където вече се разиграва нейният сюжет, символизиран от дъговите синастрични аспекти.


1
ДОМОВЕ В СИНАСТРИЯТА
Голяма част от проблемите на разбирането между хората се корени в това, че планета от картата на единия партньор в синастрия с картата на другия ще попадне в друг дом на партньорската карта. Затова нейната активизация ще предизвика у партньорите съвсем различни и често пъти несъгласувани реакции. Да си представим например, че Марс на единия от двама приятели се намира в 5-и дом от неговата натална карта, но попада в 8-и дом от картата на другия. Тогава всеки прилив на енергия при пър­вия, разглеждан от него като весела игра, ще се преживява от втория като силно напрежение, което често пъти го довежда до крайности и на всеки стимул (от гледна точка на първия), ще води до неадекватна, рязка реакция. Ако тази връзка просъществува известно време, партньорите несъмнено ще обърнат внимание на този странен ефект, но едва ли ще разберат с какво е свързан и какви положителни моменти могат да се извлекат от него (а те могат да са много). Тази ситуация обаче може да стане непоносима, ако Марс на първия партньор е хармоничен, а 8-и дом на втория е поразен и в него се намира, да речем поразен Нептун. Тогава реакциите на втория партньор на напълно невинни шеги на първия могат да бъдат толкова остри, че общуването да стане напълно невъзможно. „Но аз нямах предвид нищо лошо или обидно! – ще възкликне в недоумение хармоничният Марс на първия партньор. – И все пак на мен ми е болно и обидно до смърт... и изобщо как можеш да бъдеш в добро настроение, когато виждаш какво ми е...”
Ако в тази ситуация Марс на втория партньор попадне в поразен дом на първия и следователно може да му причини определени неприятности, то партньорството като цяло се уравновесява, макар и по не особено приятен за двамата начин. След известно време първият партньор ще разбере, че всяко, дори съвсем дружелюбното, но активно действие от страна на другия става неприятно и за двамата, и ще се научи да се въздържа от почти всякаква активност. Ако обаче Марс на втория попада в слаб или още повече в хармоничен дом на първия, то неговите (Марс) яростни нападки или заяждания ще преминат почти незабелязани, и на втория партньор ще му се наложи след известно време да прибегне към защита с помощта на Нептун (измамата) или Сатурн (отегчението), което няма да подобри отношенията им.
Човек може да изпадне в пълна заблуда при ситуация, когато в негов слаб дом попадне силна планета и още повече стелиум на партньора. В този случай възниква ефект, подобен на действието на зимното Слънце, което свети, но не грее. Единствено настойчивата работа върху собствените слаби места, в това число и на празните домове в наталната карта, ще даде възможност на човека да ги развие, а партньорът може само да покаже ефективните направления за подобна работа. От друга страна, при улегнала двойка подобен род синастрии могат да се окажат много успешни, позволявайки им в трудни условия да осъществяват кръгова отбрана. Това, което не се отдава на единия партньор, лесно се осъществява от другия. Обаче да се намери сътрудничество от такъв вид не е никак лесно. Отношенията с голямо количество синастрични съвпади се подреждат много бързо, но от друга страна те са по-малко гъвкави и универсални.
Поразена планета, попадаща в поразен дом на партньора не е задължително да задълбочава неговия ефект. Често пъти тя се оказва отработена или във всеки случай човек ще бъде внимателен с нея, което в дадената ситуация ще предпази партньорите от много неприятности. Много по-опасно е положението, когато в поразен дом попада хармонична планета на партньора. Нейната хармоничност се разпростира само върху нейния господар, а попадайки в напрегнатите участъци на чуждата карта тя може да направи доста бели, още повече, че нейният господар няма навици да бъде внимателен в съответните сфери. Той от опит знае, че хармоничните аспекти на планетите обикновено смекчават неговите грешки и небрежност. В дадения случай обаче не е така, в крайна сметка що се отнася до партньора. Впрочем човекът може просто да не забележи или много да подцени неприятностите, които неговата хармонична планета причинява на партньора….


Синастрично Слънце в (моя) първи дом


Висшият егрегор признава само ед­на ва­лута: личната преданост


Аспект на духовното учителство. Волята на партньора ми действа непосредствено; с други думи този човек ми казва: „Ти си длъжен да бъдеш такъв и такъв” – и аз по неволя слушам, макар и повърхностно. Това послушание е илюзорно, ако аз сам вътрешно не се опитам да посрещна промените, които стават с мен по волята на партньора.
Принципно аз мога да възприемам такъв партньор много лично и често пъти болезнено, особено при поразен 1-и дом – в този случай хармоничните аспекти на неговото Слънце по-скоро ще задълбочат, отколкото облекчат, моите реакции. Реакциите ми обаче могат да въведат партньора в силна заблуда, понеже видимо се покорявам на неговата воля, но по сериозни за мен въпроси аз отлично й противостоя, макар и да не го афиширам. На него обаче му е много трудно да се противопостави на моите искрени пориви, които бързо го „навиват”, буквално принуждавайки го да действа. На високо ниво на отработка на отношенията в двойката това за него е много творчески аспект и дори само външният ми вид може да го вдъхнови.
Ако отношенията се подреждат лошо, партньорът започва да ми се струва жесток и неумолим тиранин, чиято главна цел е унижение на моето човешко достойнство и унищожаването ми като независима личност. Аз пък ще олицетворявам в неговите очи дръзкия и непослушен роб, който има над него съвсем неразбираема власт, но който трябва да бъде дресиран, така че гордостта му да бъде сломена и да добие приемлив вид (какъв именно ще покажат синастричните аспекти на Слън­цето като цяло – те символизират явния дълг пред партньора.


Синастрична Луна в първи дом


Божествената грижа за човека е всестранна, което предизвиква
у последния куп упреци.


Този аспект дава висока чувствителност на партньора към моя външен вид и непосредствените ми лични изяви. Те го засягат на болното му място. Моите лични реакции, свър­зани с неговите лунни прояви – на мен ще ми бъде приятна (или абсолютно неприятна) неговата грижа, но ако той започне да се грижи и за някой друг, аз може неволно силно да заревнувам.
Ако Луната на партньора е хармонична, аз ще се радвам на уюта, който той създава, но вероятно той ще поиска да получи от мен и моите лични прояви повече, отколкото мога да му предложа (лошо отработената Луна винаги предразполага към паразитизъм, особено ако е силна). Тогава дори най-вежливите му действия (опити за приятелски прегръдки и т.н.) могат да предизвикат у мен непреодолимо отвращение, което ни най-малко не отстъпва по сила на радостта, която ме обхваща при аналогично негово поведение в периодите на топли отношения.
В еднополовите връзки този аспект може да се прояви не много отчетливо. В разнополовите, напротив, той по-скоро ще бъде твърде осезаем. Ако женската Луна попада в първи дом на партньора й, то той ще бъде силно зависим от нейните капризи и настроения, и всички нейни желания ще му действат по-силно от ясните указания и заповеди. Това не означава, че той ще ги изпълнява (за това е необходим аспект между неговото Слънце или Марс с нейната Луна), но във всички случаи няма да му мине покрай ушите и ще се загрижи по някакъв начин.
ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.