АВТОРИАстрология, карма и трансформация
ПечатE-mail


Страници: 400
Цена: 19.00лв.
15.20лв.

„Новата книга на Аройо отразява истинска дълбочина на разбиране и способност да се интегрират хуманитарната астрология с психологията на Юнг и източната философия. Простотата и яснотата на неговия начин да разглежда сложните идеи е забележителна; той прави достъпно даже за начинаещите богатството на материята, давайки задълбочена психологическа основа на астрологичната интерпретация.”
Library Journal

Тази проницателна и оригинална книга фокусира разбирането и използването на астрологията като средство за духовно и психологическо израстване. В противовес на традиционната, предсказателно ориентирана астрология, този нов подход към най-древната от всички науки е основан на закона за кармата и вътрешния подтик за личностна трансформация.

Като поставя особено силен акцент върху трансформативното и кармично влияние на Сатурн, Уран, Нептун и Плутон, Стивън Аройо разглежда всички астрологични техники в перспективата на духовното израстване. Това е особено ценно за читателите, чиито интерес към астрологията се базира на знанието за нейното духовно значение и стойности за по-задълбочено самопознание.

Книгата включва трактовки по основни теми като карма и взаимоотношения, прогресии, транзити, астрологията в лекциите на Едгар Кейси, значението на асцендента и неговата планета управител, и положителен нов прочит на влиянието на Сатурн. Тя съдържа възможно най-задълбочено изследване на Плутон и неговите аспекти и транзити – съществено липсваща тема в съществуващите наръчници по астрология.

Стивън Аройо има магистърска степен по психология и дългогодишна практика като семеен консултант, изнася лекции на многобройни международни астрологични конференции, преподава астрология и разнообразни лечителски методи в три различни колежа. Международно признат като пионер на модерната, личностно ориентирана астрология, книгите на Стивън Аройо са извънредно популярни в целия свят – преведени са на над 11 езика. Тази книга, „Астрология, психология и четирите елемента” и „Цикли на живота и взаимоотношенията” са най-известните и задълбочени астрологически трактати през последните десетилетия. Като признание за лидерското му място в областта, той е носител на наградата на Британската асоциация на астролозите, международната награда Sun на Сдружението на канадските астролози, както и на приза Regulus на Конференцията на обединените астролози.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

6.
АСПЕКТИ НА ТРАНСФОРМАЦИЯТА
В РОЖДЕНИЯ ХОРОСКОП


За да стигнат клоните на дървото до небесата, корените му трябва да стигат до ада.
Средновековна алхимична поговорка
Индивидът трябва да се стреми към съвършенство, но и да страда от противоположността на своите намерения в името на собствената си цялостност.
Карл Густав Юнг


Всеки от горните два цитата изтъква едно и също – нещо, което не бива да се забравя, когато човек се опитва да разбере астрологичните аспекти: а именно, че самият живот изисква да се сблъскваме с всякакви преживявания – с висшето и низшето, светлото и тъмното, доброто и злото, лесното и трудното, за да можем да разширим мисленето си и да станем по-цялостни. Мнозина от нас са запознати с факта, че едно преживяване, което изглежда особено трудно или травматизиращо, когато се случва, често пъти е именно онова изживяване, което ни дава разширеното разбиране, което осветлява нашия живот и мотивира бързия ни растеж за години напред. Но поради особения тип съзнание, което преобладава в Англия и САЩ в началото на XX в., по-голямата част от астрологическите писания пренебрегват този факт. В книгите по астрология, излезли от печат през този период, почти всички фактори в индивидуалния хороскоп автоматично са смятани за добри или лоши в зависимост от това колко „лесно” или „трудно” може да бъде за личността да изрази, задоволи или интегрира тази част от своята природа. Така в умовете на хората се развива особено тесен и изкривен възглед върху живота и те възприемат тези ранни астрологически писания, и за съжаление, това тесногръдо разбиране все още преобладава и днес сред много хора, които действат активно в полето на астрологията.
В последните години се наблюдава реакция спрямо този отрицателен, изкривен поглед върху нещата и множество писатели и автори на лекции преформулират астрологията в светлината на една по-рафинирана, по-психологическа перспектива, наложена от Дейн Ръдиар и Марк Едмънд Джоунс. Както често се случва във всяка област, когато се получи реакция спрямо един екстремен подход, мнозина от пионерите на по-положителната, ориентирана към растежа трактовка на астрологията се опитаха да компенсират грешките на традиционната астрология, като отидоха в другата крайност: започнаха да поставят изключително ударение върху светлата страна на живота и пренебрегваха тъмната. Това, което обикновено бе смятано за „трудни” аспекти в един хороскоп, те започнаха да представят „захаросано” с всякакви идеализирани и цветисти изрази и фактът, че някои от тези аспекти показват не само реални проблеми за личността, но и съществени дефекти или отрицателни качества в нейния характер, беше пренебрегван. Струва ми се, че е време да погледнем реалистично на астрологията, което означава, че трябва да възприемаме по-обективно самите себе си и своя възглед върху живота. Нашето битие наистина е пълно с трудности и проблеми. Това го прави невероятно голям учител на душата. Ако разглеждаме рождения хороскоп като комплексен символ на потенциала и жизнения модел на живота на един индивид, тогава този символ трябва да включва индикации за тези съществени житейски проблеми, за областите от живота, където можем да си извлечем по-големи поуки, които ще подтикнат растежа ни. Това, което не е показано в хороскопа обаче, е нагласата спрямо нашето космическо наследство и карма, която можем съзнателно да градим и култивираме. Тъй като вътрешната нагласа не може да бъде определена само въз основа на рождения хороскоп, астрологът трябва внимателно да дава оценки на планетните конфигурации, тъй като те показват най-вече енергийния потенциал в личността, но не и специфичното проявление на тази енергия като предопределен факт. Подобно разбиране изисква серия от изследващи въпроси и диалог във всеки сеанс по астрологична консултация, за да може съветникът да получи представа за специфичните нагласи и идеали, които може да ръководят индивида в използването на неговите енергии.
Тъй като някои от нас приемат трудностите и проблемите в крачка, смятат ги за част от живота и тъй като подобни хора се крепят благодарение на своя вътрешен оптимизъм и вяра, това, което в хороскопа бива показано като потенциален носител на трудности, невинаги бива възприето от всяка личност като сериозен проблем. То може да бъде видяно просто като факт от живота, като приета част от природата на личността. Ако съветникът се опита да постави особено голям акцент върху проблематичната страна на подобна символична конфигурация, на човека може да му се стори, че само му поставят всякакви проблемни въпроси без определена градивна цел. Фактически това се случва нерядко в астрологичния „прочит”, когато той е просто едно едностранно изпълнение на астролога. Ако, от друга страна, съветникът вижда и обяснява „трудните” аспекти като предизвикателства, които личността ще срещне в това си въплъщение, една енергична, положително мислеща личност ще поиска да разбере нещо повече за тези изпитания на нейния характер, сила и знания. А по-боязливите, неуверени хора могат да видят големите жизнени проблеми в нова светлина. Основното, което трябва да разберем не само чрез интелекта, но и чрез духа, е, че подобни предизвикателства, трудности, проблеми (наречете ги както искате!) са необходими за здравето и трябва да бъдат приветствани като възможности да научим това, което трябва да знаем. Както пише Юнг:

Страхът от съдбата е много разбираемо явление, защото тя е непредвидима, неизмерима, пълна с непознати опасности. Постоянното колебание на невротика да навлезе в живота лесно се обяснява чрез това желание да стои настрана, за да не се въвлича в опасната борба за съществувание. Но всеки, който откаже да изживее живота, трябва да потисне своето желание да живее – с други думи, той трябва да извърши частично самоубийство. (От „Символи на трансформацията”, т. V, пар. 165)

Със сигурност никой астролог не би искал да вярва, че на практика подклажда „невротично” поведение у своите клиенти; но онази форма на астрологическата практика, която кара клиента да се страхува от съдбата си, да се колебае дали да действа, преди планетите да са „там, където трябва”, или да прави всичко възможно, за да избегне „опасните” или предизвикващите ситуации, всъщност насърчава невротичната зависимост от астролога и потиска развитието на вярата и самоувереността на клиента. Може би всъщност традиционно „трудните” аспекти сочат области на максимален стрес и напрежение във вътрешния живот на личността и това напрежение също трябва да бъде приветствано с открито поведение. Отново ще цитираме Юнг:
Колкото по-голямо е напрежението, толкова по-голям е потенциалът. Голямата енергия извира от съответстващо по величина напрежение между противоположностите.
Оттук до края на тази книга аз ще използвам изброените по-долу термини при категоризирането на аспектите вместо традиционните класификации „лесно-трудно”, „добро-лошо”:   
ДИНАМИЧНИ или ПРЕДИЗВИКАТЕЛНИ аспекти: Този термин се отнася до онези ъгли между планетите, които обикновено биват наричани „стресиращи” или „нехармонични”, включително квадратура, опозиция, куинконкс, някои съвпади (в зависимост от участващите планети) и някои полуквадрати, квадрат и половина и други второстепенни аспекти (в зависимост от хармонията между участващите стихии и знаци). Тези ъгли съответстват на изживяването на вътрешно напрежение и обикновено отключват някакъв вид определено действие или поне развиване на по-широко съзнание в посочените области. Макар че терминът „нехармонични” наистина може да се приложи към много от тези аспекти, той често пъти подвежда, защото е възможно индивидът да развие относително хармоничен начин за изразяване на тези енергии, като поеме отговорност, започне да работи или се изправи срещу други предизвикателства, които могат да поемат цялата интензивност на освободените енергии.
ХАРМОНИЧНИ или ПЛАВНИ аспекти: Този термин се отнася за онези ъгли между планетите, които обикновено биват наричани „леки” или „добри” и включват предимно секстила, тригона, някои съвпади (в зависимост от участващите планети) и някои от второстепенните аспекти (в зависимост най-вече от хармонията между стихиите на участващите знаци). Тези ъгли съответстват на спонтанни способности, таланти и начини за разбиране и изразяване, които индивидът може да използва и да развие със сравнителна лекота и постоянство. Тези способности представляват набор от солидни и надеждни психологически средства, на които човекът може да разчита по всяко време. Въпреки че индивидът може да предпочете да концентрира енергията и вниманието си върху по-предизвикателните, динамични аспекти на живота, тези плавни аспекти представляват потенциал за развиване на изключителни таланти. Но те контрастират с динамичните аспекти в това, че в по-голяма степен сочат състояния на съществуванието и спонтанни нагласи спрямо установени канали на изразяване; докато динамичните аспекти указват нуждата от пренагласа чрез усилие, определени действия и развиване на нови канали за себеизразяване.
Преди да пристъпим с по-големи подробности към темата за аспектите, можем да проучим защо динамичните ъгли в хороскопа като че ли привличат повече внимание в астрологичните студии, отколкото плавните аспекти. Просто проява на негативно мислене ли е, когато астролозите намират мазохистично удоволствие в това да се съсредоточават върху по-проблемните страни на живота? Или пък този феномен си има друго обяснение? Мисля, че Ч. Картър изяснява въпроса, когато пише в „Астрологическите аспекти”, че е по-лесно да се говори за „нехармоничните” аспекти поради факта, че те „имат афинитет към материалното и следователно се проявяват по-ясно и по-разбираемо”. Изказването на Картър се подкрепя от факта, че до неотдавна астрологическата школа, позната като космобиология, почти напълно пренебрегваше хармоничните аспекти, предпочитайки да работи само с динамичните; всеки, който е запознат с предположенията и ориентацията на повечето книги на космобиолозите, знае, че те се интересуват предимно от събитията, големите промени, видимите травми и по принцип от случващото се в материалния свят, вместо от психологическата нагласа на индивида спрямо преживяването или спрямо неговото духовно значение. Аз лично поставям силен акцент върху динамичните аспекти не защото моята ориентация е като тази на космобиолозите, но защото тези ъгли разкриват къде пред човека се изправя предизвикателството да се приспособи забележимо и да израсне чрез един концентриран опит. И тъй като по-голямата част от моята астрологическа практика идва от междуличностните диалози с клиентите (вместо само от лични изследвания, проучвания и работа върху личния ми хороскоп), аз бях привлечен към изследването на положителните потенциали, които са скрити в различните житейски кризи на моите клиенти и често биват символизирани от предизвикателните аспекти. Следователно в тази глава аз ще наблегна най-вече на динамичните аспекти в усилие да изясня в положителна светлина онова, което бива интерпретирано по отрицателен начин в повечето астрологични текстове. По-специално ще се съсредоточа върху аспектите, в които участват транссатурнианските планети, понеже представляват особено определени форми на личностна трансформация.


Аспектите в модерната епоха
През втората част от XX в., когато на разположение на модерната астрология бяха поставени много нови техники, теоретични спекулации и равнища на приложение, които замайват ума и правят невъзможно за когото и да било да асимилира и разбере всичките нови развития, стана особено трудно да се третира темата за аспектите по някакъв разбираем начин, без да става нужда от огромни и изтощителни за четене писания. Модерното изследване и клиничният опит показаха, че подобни фактори като срединните точки, планетните конфигурации (включващи множество планети и срединни  точки) и хармониците, може да дават на практикуващия астролог допълнителни инструменти, с чиято помощ той да разбере човешките същества и които често пъти внасят прозрения, не давани изрично от традиционните методи. Все повече и повече виждаме, че отношението между различните планети (и между различните измерения на психосоматичната енергийна структура на човешкото същество) не е ограничено само в рамките на изолирани аспекти между две планети или специфични ъглови разстояния между планетите, което традиционната астрология твърди векове наред. Както споменах в увода на тази книга, все по-често се случва астролозите да говорят за планетен диалог или взаимна размяна, тоест междупланетни отношения, които могат да се проявяват видими дори ако не е налице близък традиционен аспект. По същия начин става изключително ясно, че планетите, участващи във всяка конкретна конфигурация (а не просто типът конфигурация или аспект), определят най-вече природата на психологическите фактори, които действат, и на оттенъка на освобождаваната енергия. Тези факти затрудняват установяването на надеждни правила за интерпретиране за конкретни аспекти, когато в емпиричния опит човек открие множество различни проявления на един и същи основен аспект.
Следователно за онези, които са в крак с най-новите изследвания и чувстват потребност да интегрират тези нови прозрения в своята практика, както и за хората, чиято цялостност ги кара да оценяват реално валидността на традиционните астрологични догми, астрологията стана по-трудна и по-комплексна, отколкото предполага традиционното й опростено представяне. Някои хора от тази сфера се оплакват от това разбиране за комплексността, присъща на астрологията, но разцветът на новите техники и концепции в последните години може да има два много положителни ефекта. Най-напред, той може да ни мотивира по-усилено да търсим унифициращи и синтезиращи принципи, както аз се опитвам да го направя в различните си книги. Тези основни положения присъстват още в самата рамка на астрологията; те няма нужда да бъдат откривани или изобретявани с компютърен анализ. Просто трябва да бъдат по-видимо признати и по-дълбоко разбрани, ако целта е да бъдат до крайна степен значими за практическото прилагане на астрологията в човешкия живот. И второ, този разцвет на нови идеи може по-непосредствено да разкрие на човек, изучаващ астрологията, или на практикуващия астролог, че не е възможно да се получи лесна, праволинейна и опростена информация от рождения хороскоп и така ние да бъдем накарани да разчитаме на собствените си прозрения, опит и умение да съветваме, както и на способността си да развием съвършено индивидуализирана форма на астрологическа практика, специфично подхождаща на всеки от нас. 
Освен това, когато размишляваме върху привидно безспирното нарастване на сложността в полето на астрологията, изпъкват и други факти. Например, очевидно е, че астрологът-съветник, който има голяма практика, и особено онзи, който трябва да си печели хляба от астрологични съвети, просто няма време да използва дори малка част от техниките, налични в традиционната астрология, за всяка отделна консултация, и още по-малко може да въвежда възможни прозрения, постигнати чрез по-нови методи. За подобен професионален съветник изискванията на финансовото оцеляване плюс непосредствените нужди на клиента имат предимство над интелектуалното му любопитство. Ако човек се съсредоточи предимно върху нуждата на клиента от съвети вместо върху безкрайното множество от данни в рождения хороскоп, рядко ще възниква потребност или желание за повече прозрения, отколкото могат да дадат някои основни астрологически процедури – като се предположи, че човек наистина разбира символите, които са непосредствено видими. Например аз открих, че системата на ключовия цикъл, развита от Уин*, е извънредно точна и психологически проникновена техника. Често пъти съм констатирал, че тя символизира съвсем ясно определени развития или ориентации по по-специфичен начин от обикновено използваните транзити и прогресии. Въпреки това обаче само понякога имам време да я използвам дори за себе си, още по-малко за десетките си клиенти. Но тя рядко ми липсва, макар да разбирам, че често пъти би могла да ми даде допълнителни надеждни данни, с които да работя. Основната ми ориентация обаче е да съветвам личността, да установявам диалог на личностно равнище, използвайки астрологията най-вече като структурна карта и система за напътствие. Пренебрегването на някои сравнително банални данни не би трябвало да кара добрия съветник да се въздържа да помага на клиентите си да получат по-ясна и по-положителна перспектива за своя живот!
Друго, което не бива да се забравя, е, че ако човек разглежда рождения хороскоп като нещо подобно на музикално произведение, в него изпъкват различни теми. Те могат да бъдат разкрити чрез различни астрологически методи и в повечето случаи използването на комплексни нови техники няма да разкрие никаква нова тема, а само ще подчертае и може би ще извади на бял свят повече подробности за онези, които са ясно показани чрез прости и традиционни методи. С други думи, използването на много от наскоро популяризираните методи рядко дава повече прозрение за психологическата същина на индивида по някакъв начин, който да може да бъде използван непосредствано и практически. Много от тези нови идеи са интересни, предизвикателни, пълни с обещания за евентуално бъдещо оползотворяване по такъв начин, че статистическите изследвания и опитите за предсказване да дадат забележимо по-добър резултат. Но какво да кажем, ако индивидът има проблеми? Какво е приложението на тези методи, когато човек отиде при съветник? И как те могат да помогнат на астролога, който използва астрологията не за да убеждава „учени” или за да предсказва събития, а за да помага на другите на разберат себе си? Струва ми се, че това е още един пример, който сочи факта, че астрологията е станала високоспециализирано поле и че някои астролози са преди всичко съветници, докато други са основно изследователи и теоретици. Важното тук е, че практикуващият астролог трябва да осъзнава своята специфична роля, философията, която я обосновава, и най-вече целта, която всеки се надява да постигне с помощта на астрологията. Ако човек изпълнява ролята на „съветник”, независимо дали е формално чрез установена професионална практика или неформално чрез работа предимно с приятели и близки, той трябва да внимава да не усложнява ненужно ситуациите, с които се среща всеки ден.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.