Скритата ви Същност. Разбулените тайни на дванадесети дом


Страници: 336
Цена: 18.00лв.
14.40лв.

Дванадесетият дом в астрологията е сфера на творческо вдъхновение, духовност и състрадание. Но също именно там ще открием и нашите демони: себеподривни модели, бягство и най-скритите страни от нашата сянка. Известният астролог Трейси Маркс ни поднася рядката комбинация от уникалния си астрологически опит и литературен талант, съчетани с дълбочинна психология, за да предостави дълбоко прозрение относно вътрешните механизми същевременно на скритите слабости и на силните страни на дванадесетия дом. Книгата съдържа още практични и лесни за използване работни листове, които ни предоставят път за задълбочаване на нашето лично осъзнаване.

Част 1: Дванадесети дом: скритата ви мъдрост: въведение в значенията на дванадесети дом с конкретни примери, които свързват различните функции на домa с отделните поставяния на планети и знаци.

Част 2: Планетите и знаците в дванадесети дом: значенията на важните за вас планети на дванадесети дом – които го заемат или които управляват знаците на неговата куспида.

Част 3: Психодинамиката на конфликтите на дванадесети дом: психологическо изследване на конфликтите, които може да възникнат, когато енергиите на дванадесети дом се проявяват по саморазрушителни начини.

Част 4: Процесът на интегриране: освобождението на дванадесети дом.

Част 5: Себетрансформиране чрез работа със сънищата: посредством поредица от казуси, изведени от собствената практика на автора, ще научите колко е полезно да работите със своите сънища.

Част 6: Колективната сянка: астрологията на колектива, която се фокусира върху колективното несъзнавано и върху дилемите по дванадесети дом.

Чрез сблъсък с вашия дванадесети дом и посредством трансформирането на неговите енергии може да се изправите пред най-мрачните, най-изкривени или ранени страни от себе си. Но също е вероятно да откриете скрити таланти и източници на удовлетворение, както и нови измерения на собствените ви мъдрост, любов и духовност.

„В дванадесети дом ние вътрешно изживяваме миналото; отново и отново отиграваме за себе си старите драми, репетираме някогашните сценарии. Но тук се ражда новото; ние сме оплодотворени, отглеждаме нови тела, износени, узрели в тъмната безопасност на нашето подводно светилище. После, когато планетите изплуват от дванадесетия ни дом и пресекат асцендента ни, изскачаме от черупката си и прегръщаме новия си живот.
Аз изпитах вътрешното богатство на моя дванадесети дом. Тук дори сенчестата ми същност, отхвърленото ми същество и тъмната болка и гняв от миналите рани, които гнояха без лечение, разкриха скритите си съкровища. Всяко потрепване в дванадесети дом е нов живот, очакващ да се роди. Всяка среща с потисната енергия първоначално е заплаха за старата същност, която я отрича; отначало тя е забулена в мрака на нашия страх; изкривените форми, които приема, са формите на страха ни.
Но като вярваме на новите раждания у нас, като се изпълваме с дъха на нов живот, страхът се разсейва. Отваряме се към светлината на съзнанието и на състраданието и тя ни лекува. Чувстваме себе си, познаваме себе си, притежаваме себе си – истинската си същност – а не просто образите, които са ни поддържали, докато истинската ни същност е живеела в скривалище, очаквайки раждане.
Аз изпитах и все още изпитвам богатството на дванадесети дом. Вие също можете.“
Трейси Маркс

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:


Въведение
Целта на „Скритата ви същност“ е да ви помогне да разберете подсъзнателните си аспекти, които подкопават целите ви, а ако бъдат съзнателно интегрирани в живота ви, може да допринесат за вашето благополучие, и да се свържете с тях. Има вероятност тези латентни и потиснати части от вас да са посочени от планетите и знаците в дванадесети дом на хороскопа ви1, както и от тези, които го управляват.
Макар че тази книга е написана за студенти по астрология, които познават рождените си хороскопи и са научили основното за планетите, знаците и домовете, не е необходимо да учите астрология, за да имате полза от по-голямата част от теорията, интерпретациите и напътствията, представени тук. Трябва само да пожелаете да погледнете в себе си и да обърнете внимание на материала в книгата, който се отнася за вас. Онези, които са студенти по астрология, е добре да последват и вътрешните си сигнали по отношение на значимостта на този материал за вашия живот, отделно от специфичните планети и знаци, които имате във вашия дванадесети дом. Астрологията е ценна с това, че ви помага да настроите собствената си мъдрост, а не да се учите да блокирате интуитивните си подбуди, за да възприемате концепции, които не ви изглеждат съществени за вас.
„Скритата ви същност“ е разделена на шест части и всяка има определена цел. В „Дванадесетият дом: скритата ви мъдрост“ ще ви бъде представена по-голямата част от значенията на този дом със специфични примери, свързващи различни негови функции с различни разположения на планети и знаци. Във втората и най-голяма част „Планетите и знаците в дванадесети дом“ ще имате възможност да изучите значенията на планетите в дванадесети дом, които са важни за вас – планети, разположени във вашия дванадесети дом, или които управляват знаците в дванадесетия ви дом. Вдъхновяващите образи и цитати ще ви помогнат да получите достъп до интуитивната дясна половина на вашия мозък, която има по-съществена роля от лявата половина в процеса на настройването към енергиите на дванадесети дом.
Третата и четвъртата част на тази книга са написани за онези от вас, които искат да напреднат отвъд чисто интелектуалното разбиране и да започнат по-дълбоко психологическо изследване на конфликтите, до които може да се стигне, когато енергиите на дванадесети дом се проявяват като самопоражение. Като лицензиран консултант аз водя психотерапия с много студенти по астрология, които искат не само да поставят диагноза и да разбират своите модели, но и да създадат по-голямо задоволство в живота си. Много от моите клиенти извличат полза от постигането на по-дълбоко теоретично разбиране на психодинамиките си и на процеса на психологическа промяна. Двете части, включени тук, следователно са написани за онези от вас, които са се ангажирали със собственото си лично израстване и участват в психотерапия или сами са свои лични терапевти. В „Психодинамиката на конфликтите на дванадесети дом“ ще разгледате някои смущения, асоциирани с конфликти на дванадесети дом, особено свързаните със срам, страх, вина и разпадане. В „Процесът на интегриране“ ще откриете как става психологическата промяна и ще се научите по-добре да улеснявате процесите на собствения си растеж.
Тъй като една от специалностите ми е работа със сънищата и понеже третирането им е един от най-ефикасните портали към скритите значения на дванадесети дом, петата част от „Скритата ви същност“ е за припомнянето, интерпретирането, разбирането и градивното използване на вашите сънища. В „Себетрансформиране чрез работа със сънищата“ ще научите колко ценно е да работите със сънищата си, какъв е процесът на припомнянето им и тяхната символика, ще получите и съвети за интерпретирането им. В „Преживяването на съня: изследване на случаи с дванадесети дом“ ще намерите хороскопи, сънища и животоописания на шест души с планети в дванадесети дом, които са посещавали моите групи за сънища през последните години. В „Пътуване в сънищата от дванадесети дом“ разказвам за няколко години от моето израстване чрез работа със сънищата, защото това отразява собствените ми планети и знаци в дванадесети дом…


Вътрешният живот
Какви са омаломощаващите и животоподкрепящите значения на дванадесети дом? Какво представлява той? Преди всичко е домът на самотата. Ако имате няколко планети там (особено Слънцето, Луната, Венера, Юпитер или Нептун), вероятно копнеете за време насаме и се наслаждавате на далечни места, където можете да общувате с вътрешния си свят. Какво изплува у вас, когато сте насаме? Слънцето тук показва вътрешна топлота, енергичност, вяра във вашите вътрешни ресурси; Луната – емоционалните потребности и чувствителност, която изисква вашето внимание; Меркурий – вихрушка от мисли и тревоги, нервна умствена енергия, която може да ви мотивира да четете или да пишете; Венера – чувство на мир и любов, оценяване на красотата, която може да канализирате в артистични начинания; Марс – либидо, непризнавани по-рано огорчения и безпокойство, което ви подтиква все да сте заети с нещо; Юпитер – богата и експанзивна вяра, търсене на мъдростта, която се получава чрез изследване и разширяване на вътрешните ви хоризонти.
Сатурн в дванадесети дом показва дълбоко вкоренена самота, страх или вина, отчаяние или негативност, пред които може да бъде трудно да се изправите. Но сочи и способността да се впуснете решително или съсредоточено в някаква задача за сам човек – може би в работата ви, което ви помага да внесете ред във вътрешния хаос. Уран ви кара да се изразявате изобретателно, често неконвенционално, когато сте сами, търсейки дейности, които дават възможност за постоянно променяне и умствено стимулиране. Нептун подсказва творческо вдъхновение, трансцендентни преживявания или фантазии и сънища, които ви пленяват. Накрая Плутон в дванадесети дом сочи толкова много интензивност, криеща се под спокойната ви повърхност, че усещате порив с цялото си същество да изследвате дълбините на душата си; или напротив, чувствате подтик да тръгнете навън, далече от заплахите на вулканичното изригване, за да се фокусирате самостоятелно върху някаква дейност, което изисква да впрегнете всичките си енергии.
Дванадесетият дом е сферата на затварянето, както и на самотата, и може да сочи или доброволно, или принудително затваряне в някой момент от жизнения цикъл. Много хора със силен дванадесети дом решават да живеят в ашрами или самостоятелно в някое отдалечено кътче. Други са в затвори, болници или институции за душевноболни, нерядко защото са злоупотребили с енергиите си или понеже толкова са се отдалечили от умовете, телата и емоциите си, че са били привлечени към усамотението, за да успеят да възстановят контакта със себе си. Много хора с планети в дванадесети дом в желанието си да служат на човечеството се чувстват призвани да работят с въдворените в институции и да изживяват техните конфликти. Подобно ограничаване може да бъде решение, взето от душата, за да се изправи срещу онези части от себе си, които иначе не може да достигне, и да ги интегрира.
Освен самотата и ограничаването, планетите във вашия дванадесети дом може да сочат, че сте прекалено чувствителни към публичното внимание и че искате да действате зад кулисите, като се изразявате безшумно и се поддържате без обществено признание. Ако имате Марс или Сатурн тук, възможно е да сте заплашени от конкуренция и предпочитате да работите самостоятелно или в среда, свободна от външен натиск.
Нерядко дванадесети дом иска да остане на заден план с косвено или уклончиво действие. Меркурий в дванадесети дом може да ви накара да бърборите, вместо да изразявате направо мислите си; Марс – да се утвърждавате или да проявявате гнева си фино, индиректно, например като подхвърляте остроумни забележки или подмолно си проправяте път напред, вместо открито да се отстоявате; Плутон може подсъзнателно да ви мотивира да печелите власт във връзките си, използвайки проницателните си психологически прозрения като средства да манипулирате другите.
Каквито и планетни енергии да са разположени в дванадесетия ви дом или да го управляват, вие обикновено доста ги защитавате. Наличието на повече планети тук подсказва, че сте потаен човек; една или две сочат, че не показвате някои несъмнено раними аспекти от преживяванията си (както сочи природата на тези конкретни планети). Макар че може да говорите за личния си живот, вие разкривате пряко енергиите на дванадесетия си дом само пред малкото хора, на които най-силно вярвате. Тъй като те сочат ахилесовата ви пета, вашите точки на максимална уязвимост, лесно ви нараняват хладните реакции на хората към тези части от вас…


За повече разбиране...
Четете митове и вълшебни приказки
Митологията регистрира колективното подсъзнание на човечеството, символично рисувайки идентификациите и темите, които отиграваме в живота си. Можем да се настроим още повече към нашите енергии на дванадесетия дом, като четем митове, разкриващи сценариите, по които може би живеем, и като разсъждаваме върху тях.
Много митове започват с болен крал, представляващ управляващото съзнание – неговата слабост или поквара. Кралят, който символизира егото, не е способен да контролира разрушителните сили в своята земя, както ние може да се чувстваме безсилни да овладеем енергиите на нашия дванадесети дом, когато те се надигнат и ни залеят. Често кралят трябва да умре, а героичният принц – да се сражава със силите на мрака, за да овладее цялата си сила, интегрирайки егото и „то“, внасяйки обновление в кралството. Следващите гръцки митове са препоръчително четиво за планетите и знаците:


СЛЪНЦЕ: Семела, Фаетон, Парсифал
ЛУНА: Ниобея, Алкеста, Артемида, Тантал, Деметра, Йо
МЕРКУРИЙ: Филомела, Електра (във връзка с Орест)
ВЕНЕРА: Психея, Арахна, Хера, Клития
МАРС: Клитемнестра, Дафна, Пазифая, Деянира, Ифигения, Прометей (и Красавицата от приказката „Красавицата и звярът“)
ЮПИТЕР: Икар, Фаетон, Касандра, Антигона, Оксироя, Хирон
САТУРН: Ариадна, Ифигения
УРАН: Антигона, Хиполита, Сибила, Прометей
НЕПТУН: Дионис, Хефест, Орфей, Ариадна, Салмакис, Ифигения
ПЛУТОН: Медуза, Медея, Федра, Клитемнестра, Кали, Пеле


Макар че Лиз Грийн в „Астрология на Съдбата“ не обсъжда дванадесети дом, нейната интерпретация на митовете, които имат значение за знаците, е вдъхновяващ и полезен пътеводител за разкриване на дълбоките психологически проблеми и комплекси, свързани с всеки знак и планетен управител.
Не само митологията, но и нашите любими вълшебни приказки разкриват архетипния сценарий на дванадесети дом. „Красавицата и звярът“ ни учи да не вярваме на външността и приказката ни показва, че това, което ни се струва плутонианска чудовищност, всъщност може да е полезно за благополучието ни. „Червената шапчица“ изразява страх от плутонианския вълк. Злата вещица от приказката за Хензел и Гретел отразява и Луната, и Плутон в дванадесети дом – загубата на добрата майка, в резултат на което идва срещата с лошата майка вещица, която заплашва да ни бутне в пещта и да ни погълне.
Може би лудото джудже Румпелщилцхен има значение за нас, ако сме под влиянието на Уран в дванадесети дом, а Снежанка (застрашавана от суетната зла кралица) – при Венера в този дом. Ако имаме Юпитер, разположен там, може да се свържем с Джак, който се изкачва по бобеното стъбло и се изправя срещу великана, или с Рапунцел, затворена в кулата от слонова кост на своя вътрешен свят. Склонностите на изкупител/спасител на Нептун в дванадесети дом са въплътени във вълшебната приказка „Дивите лебеди“, в която младо момиче се жертва, за да спаси своите братя.
Но приказката, която най-много изразява Нептун в дванадесети дом – „Спящата красавица“, наистина важи за всички планети в този дом. Поради това, че семейството й не успява да даде възможност на едно вълшебно същество да присъства на церемонията около раждането й, Спящата красавица бива прокълната…


Вътрешната рана
Какво става с частите на истинската същност, които са заровени у нас, плуващи дълбоко под водите на дванадесетия ни дом? Има много възможности. Понякога някоя енергия, когато е напълно отречена, се фиксира в „то“ – нашия склад на потисната първична енергия. Преживяваме „хоризонтално разцепление“ – един аспект от нас става напълно недостъпен и се оттегля в „машинното отделение“, в дванадесетия ни дом, като тайно направлява живота ни. Тогава всеки наш избор и поведение може да са мотивирани от скрит страх (Сатурн), гняв (Марс), желание за слава (Слънце) или потребност да се грижим за някого (Луна). Но изобщо не осъзнаваме тези конкретни енергии и се защитаваме от тях.
По-често изпитваме „вертикално разцепление“. Част от нас не става напълно недостъпна, но се появява и изчезва от съзнанието ни без предупреждение. Донякъде сме разединени или фрагментирани. Например може да живеем, без да осъзнаваме своя Нептун в дванадесети дом, и да се чувстваме хванати в клопка в баналната действителност, докато Нептун не изскочи и не ни опияни неочаквано с алкохол, фантазия, преданост към гуру или с творческо вдъхновение. После пак преставаме да осъзнаваме Нептун и вземаме решения, които не се съобразяват с нуждите на нашия Нептун в дванадесети дом.
Ранните травми може да доведат до фиксации. Колкото по-ранна е травмата, толкова по-вероятно е да стане част от психологическата ни структура, която е гъвкава в детството, но после се втвърдява. Фиксациите, които се развиват, за да се справим с травматични чувства в началото на живота, може да останат, въпреки че не помним първоначалната травма. Те може да не са свързани с тази травма, да са средство да я държим извън съзнанието си (например четем постоянно, прославяйки живота на ума, за да се пазим от чувствата) или да са по-директни способи за подсигуряване, че болезненото първоначално преживяване (или поредица от преживелици) няма да се повтаря.
Може би сме откраднали мечето на брат си и сме го разкъсали, и татко ни е наказал несправедливо, когато сутринта на Коледа е дал всичките ни коледни подаръци на онова дребно пълзящо същество. Какво жестоко наказание за дете Телец! Каква недопустима болка и лишение сме изпитали в онзи ден, такава ужасна болка, че сме решили никога повече да не страдаме от загубата на материалните притежания, които така много сме желали.
Следващата седмица, напук на студеното време, продаваме лимонада на улицата, опитвайки се да спечелим достатъчно пари, за да се откупим от вътрешната си бедност. Повлияни от Плутон в дванадесети дом в квадратура с Юпитер в Скорпион от куспидата на втори/трети дом, решаваме, че най-важното в живота е да правим пари или да убеждаваме другите хора да ни дават материални блага, тоест символично да си връщаме коледните подаръци, които са ни били отнети преди толкова много години. Двадесет години по-късно въртим собствено магазинче, получаваме доставки всеки ден, овладени от бизнеса, все още опитвайки се да обезсилим вредата от онази полузабравена коледна сутрин.
Някои фиксации, импулси и мании са „его-синтонични“. Това означава, че не са в разрез с представата ни за себе си, с ценностите и целите ни. Те може да ни помагат да си изкарваме издръжката, да привлечем партньор, да развием някое умение. Понеже работят за нас и изглеждат градивни, ние не подозираме за раната, която загноява под тях, която може да кърви отвътре и дори да стане истинска физическа язва или болест, ако е много люта. Нерядко развиваме представа за себе си, ценностна система и набор от цели, за да поддържаме фиксацията си или за да не преживеем повторно някоя непоносима травма. За да открием и да излекуваме скритата рана, трябва да разрушим себеструктурата и структурата на живота, които сме изградили с цел да я държим скрита. Повечето от нас не са склонни да позволят да се стигне до такова разпадане, освен ако болката от обстоятелствата на живота ни не стане така непоносима, че да започнем „да се разпадаме“, за да можем да „пробием“.
Справяне с безпокойството и страха
Според екзистенциалния философ Сьорен Киркегор и екзистенциалния психолог Роло Мей развитието на нашата същност е свързано със способността ни да се изправяме срещу безпокойството и да се придвижим през него към нови преживявания, осигуряващи растеж. „Да се осмелиш поражда безпокойство, но да не си позволиш дързостта, означава да загубиш себе си“, пише Киркегор. Колкото повече се индивидуализираме, толкова повече се отскубваме от инстинктивното, познатото притегляне на родителската действителност, толкова повече безпокойство изпитваме. Постоянно се колебаем между екзистенциалната тревога, че предаваме себе си, която изпитваме, щом се вкопчваме в миналото, и невротичното безпокойство, че губим сигурната си опорна точка в миналата действителност, което усещаме, щом се опитаме да се придвижим напред.
Мнозина не изпитват нашата тревога. Тя остава заключена в мускулната броня на телата ни, преобразувана във физически симптоми или канализирана в пристрастявания или други обсесивно-компулсивни поведения. Замръзналото безпокойство и страх създават невидими стени или бариери, които ни пречат да изпитваме живостта си и да създаваме удовлетворение в живота си. Вместо да знаем какво чувстваме, ние се обръщаме към автоматични поведения или слушаме отрицателните послания и обосновки на нашия интелект, което ни пречи да посрещаме предизвикателствата. Когато не осъзнаваме тревогата си, нямаме особен избор относно възможности и действие. Осъзнаването и способността да я понасяме разширяват свободата на избора ни.
За да се придвижим през безпокойството си, може най-напред да се наложи да стопим някои физически бариери и оправдания, които ни пречат да го изпитаме. Така ставаме по-способни да дефинираме страха си, да уточним природата му и да изживеем флуидността, която ни позволява да се придвижим през него към нова територия…