Нощ и ден


Страници: 96
Цена: 11.00лв.
8.80лв.

Нощ и ден. Планетните секти в астрологията
Забравени и изгубени астрологически техники

В книгата на известния американски астролог Робърт Хенд „Нощ и ден: Планетните секти в астрологията“ се разглеждат забравени от съвременните астролози техники – описани от древни, средновековни и по-късни автори начини за тълкуване на планетите и за анализ на хороскопа в зависимост от дневното или нощното време на раждането. В разработката също се изследва използването на планетните периоди и подпериоди, арабските жребии и т.н., необходими за астрологичното прогнозиране.
Това уникално произведение няма аналог в съвременната астрологическа литература и ще послужи като пътеводна нишка за онези, които изучават древни астрологически текстове. Книгата е предназначена за широк кръг от хора, които се интересуват, учат и професионално се занимават с астрология.

Робърт Хенд е известен американски астролог и изследовател, чиито интереси са свързани преди всичко с историческия, философски, метафизичен аспект на астрологическите знания. През последните години изследванията му целят да възстановят изгубените познания на астрологическата традиция на Запада, реабилитирайки астрологията на древна Гърция, средновековието и Ренесанса. Изследванията му са свързани с практическия аспект на древните техники – забравени или изгубени в мъглата на вековете. Възстановяването на това познание позволява по-пълното овладяване и използване на астрологическата символика, по-дълбокото вникване в понятията на древните и в изгубените традиции от тяхната практика и опит.
Книгата на Робърт Хенд „Нощ и ден: планетните секти в астрологията“ е уникално ръководство за интерпретирането на хороскопа, което хвърля нова светлина върху значенията на планетите в рождената карта и дава импулс на астрологическите изследвания.

„Нощ и ден: планетните секти в астрологията“ се откроява от повечето астрологически разработки по няколко критерия: първо, тя анализира писанията на астролози от древността, свързани с една тема – тълкуването на планетите в зависимост от времето на раждане през деня или през нощта, и на второ място, тази творба дава на съвременните практици по-фино разбиране за значението на планетите – изкуство, до голяма степен изгубено днес. Неговите основи се коренят в астрологическата традиция от онези времена, когато астролозите са преценявали човека главно по значението, качествата и достойнствата на планетите, вместо чрез тълкуване на аспектите между небесните тела. На умението да се тълкуват планетните символи се е придавало огромно значение, по-специално астролозите са правели предсказания и са изготвяли прогнози почти без да използват техниката на транзитите и символичното разгръщане на картите, проучвайки главно достойнствата на планетите, техните периоди и подпериоди. Подробно разработеното изкуство за такова интерпретиране днес е напълно запазено само в индийската астрологическа традиция, а книгата на Робърт Хенд ни помага по-добре да го разберем, тъй като съдържа някои особено ценни откъси от трактати на древни астролози, които са правели разлика между тълкуване на дневна и нощна рождена карта. За никого не е тайна, че астролозите обичат да анализират оригиналните произведения на древността – задачата е много, изключително трудна, и все пак очарователна: лабиринтът от стари астрологични трактати е доста объркващ, историческият контекст е изгубен, много от термините са неясни, ключовете към тези текстове отдавна са изгубени, така че без надежден водач, който познава материала, преминаването през лабиринта им е невъзможно. Такъв гид за читателя става Робърт Хенд – астролог с енциклопедични познания, запален изследовател и ценител на историческите астрологически изследвания.
Друг важен момент, на който следва да се обърне внимание, са няколкото нови астрологически термина, които се срещат в тази книга и на практика са напълно непознати. Става дума за понятието „секта“, което би могло да се преведе и като „деление“, „сектор“, което обаче би изгубило присъщия му смисъл. Терминът се използва, за да опише поставянето на планетите като дневни и нощни в зависимост от дневното или нощното разположение на Слънцето, според собствената природа на планетите и дневното или нощно качество на знаците, в които се намират.
Уместното разположение на планетите по секта според дневното или нощно раждане се е смятало от древните като вид аксидентално достойнство, което променя техните проявления.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Въведение
Това е първата от серия кратки творби, предназначени да подпомогнат същевременно начинаещите и по-напредналите астролози в разбирането на особеностите на традиционната западна астрология – техники, непознати за съвременните астролози, или методи, които са използвани от древната астрология по начини, неизвестни за съвременните практикуващи.
Тези от нас, които сме работили с оригиналните писания по древна и средновековна астрология, сме твърдо уверени, че най-добрият начин за запознаване с техните учения е да се възприемат директно. Въпреки това, също признаваме, че езикът, дори и в превод, на същите трактати е труден, а концепциите – често непознати. Ние, които действително превеждаме от древни източници, сме водили битки с езика им и продължаваме да се сблъскваме с трудности. Ето защо пишем тези кратки творби, за да предоставим на читателя съдействие въз основа на нашето разбиране за основни принципи в традиционната астрология, произтичащи от работата ни.
Но читателят трябва да е наясно с няколко въпроса. На първо място всичко – настоящата и всички следващи разработки в тази серия, трябва да се разглеждат като предварителни. Нито ние, нито някой друг, когото познаваме, е усвоил напълно всички понятия, свързани с древната и средновековната астрология. Учим се в крачка също като читателя. Безопасно е да се каже, че продължавайки да работим с тези текстове, ще научаваме повече, и че някои от нещата, които проумяваме, ще ни заставят да променяме концепциите, които застъпваме тук в тези трактовки. Докато научаваме повече, ще правим уместните промени в текстовете. Ето защо те по необходимост са малко неясни, защото сега не е моментът да се опитваме да правим окончателни изявления.
Второ, читателят трябва да знае, че тези книжки ще страдат от същите недостатъци като другите вторични източници, а именно, че е налице слой на възприятие – този на автора, между читателя и създателите на оригинала. Каквато и да е нашата гледна точка, каквито и да са ограниченията ни, те ще се отразят на тези писания, колкото и да е възможно да се опитваме да го предотвратим. Затова подтикваме нашите читатели да използват тези книжки като помощ при прочита на оригиналните произведения, а не в качеството на техен заместител. Само оригиналните трактати могат да послужат като коректив за всякакви грешки или изкривявания, които е вероятно да възникнат в преводите. Ние ще дадем всичко от себе си, за да бъдем адекватни водачи, но ние сме само водачи. Самите някогашни автори са територията.


Въведение в сектите
За астролога от късния класически период един от най-важните въпроси, от които зависи тълкуването на картите, е много прост и все пак изключително фундаментален: човекът през деня ли е роден или през нощта? С други думи, дали Слънцето е над или под хоризонта? Този прост критерии оказва влияние на изчисленията за продължителността на живота, на определянето на повечето от жребиите (известни ни някак неправилно като „арабски точки“), на последователността на планетните владичества във времето1 и на господарите на троиците.
И все пак, онова, което е било още по-важно от изброените неща, е, че всяка планета, всеки аспект и всяка домова позиция са се тълкували по различен начин според дневното или нощното време на раждане! Като съвсем не се е смятало, че дневното раждане е по-силно и благодатно от нощното. В действителност разликата не е в това. Дневните и нощните раждания са еднакво силни, но трябва да се интерпретират различно, тъй като планетите имат нееднакви свойства, сили и функции в двата типа графики.
Тази монография разглежда промените, които настъпват в планетната символика при нощни и дневни диаграми и има за цел да предостави на читателя основите за прилагането на това учение в съвременните интерпретации.


Основни дефиниции
Секта или условие – на гръцки думата е hairesis, а на латински – condicio или conditio. Английската дума „секта“ обаче произхожда от латинското seco, което означава „да се отреже“ или „да се раздели“. Следователно терминът означава разделение. При планетите има две секти2. Всички планети са или от слънчевата, дневната секта, или от лунната, нощната секта. Сектата на една планета не зависи от асоциацията й с пол.3
Следващите пасажи от „Четирикнижието“, книга I, на Птолемей* се отнасят до тези въпроси. Глави 5 и 6 представят уводния материал, който помага за разбиране логиката на сектите, изложена в глава 7.


5. Относно благоприятните и злотворните планети
Нещата стоят така, че два от четирите елемента, които се разпространяват, а именно топлината и влагата, са плодоносни и активни, защото от тях всичко се създава и расте, докато другите два – сухотата и студът – са разрушителни и пасивни и поради тяхната сила всичко се разпада и руши. Благодарение на умерената им природа и преобладаващата в тях топлина и влага, звездата на Зевс (Юпитер), звездата на Афродита (Венера) и Луната са считани от древните за бенефактори. Но те приемали звездата на Кронос (Сатурн) и звездата на Арес (Марс) като злотворни, защото пораждат последици от противоположен характер: първият – заради своя изключителен студ, а вторият – поради изключителната си сухота.
Древните са считали, че Слънцето и звездата на Хермес (Меркурий), поради сходния характер на тяхната природа, имат свойството да пораждат двете въздействия, както и че са податливи на промени, особено от страна на другите планети, с които се случи да си взаимодействат…
Допълнителни основни дефиниции по отношение на сектите
Както вече беше посочено, една карта е дневна, ако Слънцето е над хоризонта, тоест от седми до дванадесети дом. Диаграмата е нощна при Слънце под хоризонта, т.е. в домовете от първи до шести.
Знаците също са дневни или нощни. Дневните знаци са същите като назоваваните мъжки или положителни – Овен, Близнаци, Лъв, Везни, Стрелец, Водолей, докато нощните знаци са същите като знаците, наричани женски: Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козирог, Риби.
Планета може да бъде поставена дневно или нощно в картата, независимо дали по собствената си природа е дневна или нощна, и също без значение дали знакът, където се намира, е дневен или нощен, или независимо дали самата карта е дневна или нощна. Всяко небесно тяло е поставено дневно, когато е над хоризонта през деня или под него през нощта. Коя да е планета е разположена нощно, когато е под хоризонта през деня или над него през нощта.
Ето защо имаме три фактора, които може да се отнасят до сектата на планета: 1) Дали самата графика е дневна или нощна. 2) Какво е естеството на разположението (дали планетата е дневно или нощно поставена). 3) Сектата на знака (дали знакът е дневен или нощен).
Една дневна планета е най-благотворна, когато е в дневна карта и дневно поставена в дневен знак. По подобен начин нощно небесно тяло е от най-голяма полза, когато е в нощна графика, нощно поставено и в нощен знак...