АВТОРИХорарна астрология
ПечатE-mail


Страници: 168
Цена: 0.00лв.

НЯМА ТИРАЖ!

Алфи Лавоа започва астрологическата си кариера през 1962 г. – работи като професионален астролог консултант и специалист по хорарна практика. През 1977 година основава Астрологичен изследователски институт. Лектор на многобройни симпозиуми в целия свят, той е международно известен експерт по хорарна астрология, получил специално признание от NCGR, UAC, AFA и други организации. Автор е на серия книги, сред които „Лекции по хорарна практика”, „Хорарна астрология”, ежемесечно списва хорарната рубрика в Dell Horoscope. Създател е и на компанията A.I.R. Software – водещ фактор в програмирането за астрологически нужди, където той съчетава плодовете на богатата си консултантска практика от повече от 35 години с инженерното си образование. Член е на Националния борд на NCGR, където е ръководител на изследователския департамент, както и управлява отдел за обучение в AFAN. 

„В забързаното ни ежедневие всеки търси разумен, съчувствен съвет по проблемите от истинския живот... Хорарната дисциплина е тази, която отговаря на нашите въпроси. Дълги години Алфи Лавоа е изучавал хорарните взаимовръзки и в тази книга ни поднася изкуството да се тълкуват хороскопи на събитията в ясен и прагматичен стил, съчетано с много примери.”

Керъл Уигърс, издател на „The Horary Practitioner”

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА ТУК:

ГЛАВА І
Хорарни митове и неправилни представи
Тъй като работя с хорарни карти от 1965 г. насам, след като съм разгледал буквално хиляди въпроси и карти, участвал съм в национални и международни симпозиуми и съм изнасял лекции по този предмет, стигнах до заключението, че има няколко доста жестоки митове и дезинформации по отношение на базови хорарни представи... включително такива, които твърдят, че „астрологът не чете картата, когато...” Това са основните митове, към които искам да се насоча, преди да започна да обучавам вас, читателите, на простите и лесни за използване правила на хорарната астрология.
Ето кои са четирите основни неправилни представи, които бих искал да назова и да разсея. Това са „любимите капризи” на хорарните астролози:
Мит 1 – никога не чети картата, ако асцендентът се намира на по-малко от 3о в знака, защото е твърде рано.
Мит 2 – никога не тълкувай карта, ако асцендентът се намира на повече от 27о в знака, защото е твърде късно.
Мит 3 – никога не чети карта с Луна „без курс”.
Мит 4 – никога не тълкувай хора със Сатурн в седми дом, защото в този случай астрологът няма да може да помогне или ще допусне грешка.
В Част ІІ на тази книга ще видите какво става с всеки от тези „митове” в работещите карти.

Мит 1
Първо ще разгледаме твърдението, че не може да се чете карта с асцендент, разположен преди 3-тия и след 27-ия градус на знака. От целия си дългогодишен опит в проучването на карти с първите или последните градуси от знака на асцендента знам, че те са радикални и трябва ВИНАГИ да се четат на клиента.
Например клиентът е минал през интервю за постъпване на работа, веднага е получил предложение и ви звъни с хорарен въпрос – трябва ли да започне тази работа или не. Вие разчитате картата и виждате, че изгрява първият градус на знака. Би било смешно да му кажете да се обади по-късно или да откажете да тълкувате картата. Първият градус просто ви казва, че още е много рано да се отговори на този въпрос с пълна увереност. А ако помолите клиента си да почака, ако зададе въпроса си по-късно и картата отново ви покаже първия градус на асцендента, ще му кажете ли пак да изчака? Не, разбира се, че не! Трябва да се предположи, че компанията ще иска да получи отговор на предложението веднага след интервюто. Изчакването може много да навреди на клиента ви.
Когато възникне такава ситуация, вие можете просто да погледнете аспектите на управителите на първи, десети, шести и втори дом – онези, които са свързани с работата. Те представляват съответно кверента (питащия), началника, режима на работата и условията на заплащането. Освен това можете успешно да разгледате и ъглите на домовете. Управителят на първи дом и планетите в него ще ви разкажат за възможностите на кверента – дали е подходящ за тази работа и изобщо за отношението му към нея. Втори дом и планетите в него описват възможностите за печалба, както и дали той ще може да моли за повишаване на първоначалното заплащане. Не забравяйте, че втори дом означава състоянието на питащия изобщо, затова е лесно да се разбере – според знака, аспектите и планетите – дали той е в добро здраве или не се чувства добре. Шести дом и планетите там описват режима на работата и задълженията, които ще трябва да поеме кверентът. Ако тези елементи са афектирани, работата ще предизвиква у него стрес. И накрая – десети дом описва работодателя, както и подкрепата на началството и признанието, което работата може да обещава. Ако всички тези елементи дават благоприятни изгледи, можете да посъветвате клиента да приеме предложената работа, без да се вземате предвид, че асцендентът е в първите градуси. И напротив, ако тези аспекти са неблагоприятни, впоследствие ще му бъде предложена по-ниска длъжност.
Сега да разгледаме с какво първите градуси действително показват, че са полезни в оформянето на вашата оценка – дали въпросната работа е подходяща за клиента ви. Първите градуси сочат, че питащият трябва продължително време да върши тази работа, за да получи увереност при изпълнението на задълженията си, или че работата ще промени радикално неговата личност. Често виждаме това в картите, сочещи промяна в кариерата.

Мит 2
Сега за втория мит – за асцендента в последните градуси. Ако в картата асцендентът е разположен в най-крайните градуси – между 27-ия и 29-ия, – това би могло да означава, че работата ще е временна или че съответните задължения рязко ще се отличават от първоначално описаните. Но ако всичко останало в картата изглежда благоприятно, е възможно по-късно да се окаже, че независимо от тези промени впоследствие въпросната работа може да се превърне в повратен момент към нещо по-добро.

Мит 3
Третият най-разпространен мит за „забраните” се отнася до Луната „без курс”. Годините успешно разчитане на карти ми показаха, че Луната „без курс” много малко влияе върху развръзката на ситуацията. Тя обаче показва, че кверентът няма защо да се безпокои, защото изходът от цялата работа вече се е проявил. Констатирал съм, че това често се вижда в картите, когато кверентът вече си е съставил мнение или когато знае отговора или резултата, но не иска да приеме нещата такива, каквито са. И той ми звъни, надявайки се, че ще му съобщя онова, което иска да чуе, като по този начин отлага решителните действия или примането на проблема, който действително съществува.
Наличието на Луна „без курс” е общо явление за картите, когато човекът изобщо не иска да действа, за да реши въпроса. Например клиентът ви пита дали да се премести да живее в Ню Йорк. Всъщност той няма намерение да се мести, тоест това за него няма значение! С други думи, въпросът в действителност е напразен, ако клиентът ви страда от синдрома „какво ще стане, ако... ”. По принцип, ако го помолите още веднъж да разгледа това, което вече е станало и което има отношение към въпроса, той веднага ще намери самостоятелно отговора. Това е поука как да се използват други инструменти или възможности на картата, за да се извлече от нея максимум информация.
Мит 4
Последната „забрана”, популярна сред астролозите – че картата не бива да се тълкува, ако Сатурн се намира в седми дом. Хората все още вярват, че астрологът може да направи фатална и с огромно значение грешка в разсъжденията си при интерпретирането на картата. Древните астролози са чувствали, че Сатурн в седми дом сочи математическа грешка в изчисленията, която ще пречи на правилния отговор въз основа на картата. Спомняте си, че Сатурн (според старите убеждения) е планетата на разрушенията и грешките, а седми дом управлява астролога. Като се съчетаят тези две убеждения, излиза, че консултантът може да допусне грешка! Изобщо не съм съгласен с подобна гледна точка. Лично аз по-скоро ще предпочета Сатурн в седми дом на хорарната карта, отколкото лъжливия, заблуждаващ Нептун! Ако някой вид енергия може да демонстрира недостатъци в съждението, това е именно Нептун! Ако сте добър астролог и познавате хорарната астрология, за вас няма да има никакво значение разположението на планетата в седми дом.
Надявам се, че тези примери са разсеяли някои от древните митове и заедно с тази книга хвърлят светлина върху вашите хорарни представи.


ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.