АВТОРИАстрологически психосинтез
ПечатE-mail


Страници: 304
Цена: 20.00лв.
16.00лв.

Астрологическият психосинтез е холистичен подход към астрологията, който не само дава по-голямо себеразбиране, но и съдейства за израстването на съзнанието. Базиран на работата на Роберто Асаджоли – основателя на психосинтеза, методът следва предпоставката, че всяко човешко същество има душа – по-висше Аз, което е в основата на всички процеси на развитие. Астрологическият психосинтез има за цел да ни помогне да намерим своето истинско Aз и да работим съзнателно за интеграция и цялостност. Хороскопът служи не само за аналитичен инструмент, но и като средство за себеосъществяване и трансформация. Книгата е структурирана в три раздела, фокусирани върху следните теми: показанията на хороскопа за интелекта, интеграцията на личността и осъзнаването на капацитета за общуване. Също ще се запознаете с модела на Бруно Хубер на „амфората“, който илюстрира ролята на планетите в процесите на психологическото и духовното израстване.

аспектната структура: статична, динамична или променлива
позиция, акцент, посока, съгласуваност и цветова схема на аспектния модел
интелигентността в рождената карта
личност и интеграция
любовта и връзките в хороскопа

Луизе и Бруно Хубер работят повече от тридесет години в сферата на астрологическата психология. Те са основоположници на международно признатия Институт по астрологическа психология (API) в Адлисвил/Цюрих, Швейцария и училището „Хубер“ в Девън, Англия. Практикуват в продължение на много години като консултанти, преподаватели и лектори по целия свят. След период на сътрудничество с Асаджоли в края на 50-те години на миналия век Бруно Хубер и съпругата му посвещават живота си на разработването и преподаването на своята система за астрологически психоанализ, сега добре позната в много страни.
Автори са на няколко книги, сред които „Аспектните модели в астрологията“, която българският читател вече познава, „Часовникът на живота“, „Астрологията и духовният път“, „Астрология на лунните възли“.

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

Дефиниция на синтеза
Преди да се захванем с концепцията за астрологически психосинтез, нека започнем с определяне на самото понятие „синтез“. Според един речник е „комбинация, събиране на отделни елементи, за да образуват свързано цяло“. Следователно синтезът или целостта означава способността да се види нещо в неговата пълнота. Макар и холистичната визия да предполага, че разпознаваме отделните съставни части, ние можем същевременно и да придобием представа за начина, по който работят заедно, за да образуват правилно функционираща единица. Винаги е много по-трудно да си съставим цялостна картина, отколкото да се ограничим до няколко отделни детайла. Изисква се известна степен на непредубеденост, тъй като е много по-лесно да наблюдаваме взаимовръзките и обвързаностите от птичи поглед, което ни дава по-широко разбиране на пространството и времето. Астрологическата перспектива е естествен кандидат за средство, чрез което да се постигне тази по-широка, всъщност космическа, гледна точка. Тя ни насърчава да преразглеждаме самите себе си като на неразделна част от много по-голям план, тъй като, по аналогия, космическите закони са орисани да работят също вътре в нас и в нашия свят.
Нуждата от цялостност е толкова силно изразена в нашето време, че аналитичните методи вече не са достатъчни, за да съответстват справедливо на нашето човешко състояние. Вече навсякъде говорим за холистична визия, за нашата екологична взаимосвързаност, за обвързаността на природата, човека и космоса. Всъщност всички наши социални институции насочват все повече в тази посока. Нарастващата сложност на всички тези взаимовръзки може да ни изумява – взаимното влияние и мрежовите връзки изобилстват и всичко някак изглежда взаимосвързано с всичко останало. Все повече става ясно, че всеки от нас е само едно малко зрънце в огромна мрежа, която обхваща всичко и влияе на всичко. Ние сме принудени да приемем заключението, че всяка частица, включително човекът, е просто неразделна част от по-голямото цяло, но въпреки това съзнателна жива единица самà по себе си…


Аспектната структура
Преди всичко искаме да въведем един особено важен нов подход към холистичната интерпретация на хороскопа: оценката на аспектната структура. Тя ни позволява с един поглед да преценим цялата графика. Методът не е нов за учениците от школата „Хубер“, но несъмнено другите ще се сдобият чрез него с различна и много интересна перспектива. Като нагледни примери на следващите страници ще ви покажем хороскопи, които са изчислени и начертани в съответствие с метода „Хубер“. Макар и тук да са възпроизведени в черно и бяло, ние използваме червено, зелено, синьо и жълто за обозначаване на различните елементи от картата. Ако желаете, не е трудно да получите таблиците за изчисление и цветна компютърна разпечатка на диаграми тип „Хубер“.
При нашия холистичен подход говорим за пет лесно различими слоеве в диаграмата. Те съответстват на нашето човешко състояние и в астрологическия психосинтез са внимателно обособени, така че да се тълкуват стъпка по стъпка, като се започне от центъра на картата и се продължи към периферията. После разглеждаме как тези пет слоя си влияят взаимно. Това предполага процес на растеж и развитие, който в крайна сметка ще доведе до психосинтез. Въпросът е разгледани подробно в „Астрологическите домове“. Петте слоя са:

1. Малкият кръг в центъра на диаграмата = нашият Висш Аз (информиращ дух, ентелехия).
2. Аспектната структура = мотивация, природа на съзнанието, начинът, по който функционираме.
3. Планетите = различни видове енергия.
4. Знаците = наследено поведение, вродени черти.
5. Домовете = обуславяне, приучено поведение, влиянието на заобикалящата ни среда…

Шест основни правила за тълкуване на аспектната структура
Има шест много важни стъпки, които можем да предприемем, за да започнем да разбираме аспектната структура. Те представляват първите основни правила за тълкуване на хороскопа според астрологическия психосинтез.

1. Графична структура: статична, динамична или променлива.
2. Позиция, акцент и посока.
3. Съгласуваност: пълни или непълни аспектни фигури.
4. Цветова схема: три или два цвята, преобладаване на един цвят.
5. Житейска мотивация.
6. Индивидуални аспектни фигури

1. Графична структура: статична, динамична или променлива
Когато разгледаме аспектната структура, ще забележим, че линиите на аспектите може да образуват геометрични фигури. Случва се да приемат формата на многоъгълници, триъгълници или линейни фигури и те символизират трите базисно различни типа житейска мотивация. Очевидно тези основните тенденции може да бъдат оцветени или разводнени от други характеристики на диаграмата, но дори и така, същата фундаментална мотивация, както е показана от аспектната структура, винаги ще се проявява в нашата основна нагласа към живота, освен ако, разбира се, нямаме в картата си няколко различни и несвързани аспектни фигури. Има хороскопи с две или три несвързани фигури и следователно те насочват към две или три различни режима на мотивация. Може дори да намерим по един от всеки от трите основни типа. Така че първо трябва да придобием впечатление от общия аспектен модел, който ще ни даде представа за цялостното качество на съзнанието на човека.
Сред всички възможни затворени форми, които може да оформят аспектните линии, има три, които ни дават трите различни нагласи и начини за справяне с живота:

1.    Фигури с четири или повече ъгли = статично отношение.
2.    Триъгълници = променлива нагласа.
3.    Линейни фигури или единични линии = динамично отношение.

Хората с многоъгълници и четириъгълници в диаграмата си са склонни да са целенасочени и преднамерени. Те искат да създадат трайни, спокойни, хармонични и напълно съвършени условия. Можем да ги отъждествим с характеристиките на неподвижния кръст. Те си задават въпроса: „Какво трябва да направя, за да постигна възможно най-добрите резултати?“ Опитват се да се сдобият с максимална сигурност чрез работа в рамките на съществуващите обстоятелства, стараейки се да ги подобрят и да ги направят безопасни. Възползват се максимално от статуквото и довеждат всичките си проекти докрай, за да бъдат възнаградени за усилията си. Те искат да видят и оберат плодовете на своя труд, така че никога не спират да обработват почвата или да изучават законите на живота, за да се постигнат максимална производителност. Тези хора всъщност имат нужда да реализират своите планове, а не само да говорят за тях. Ангажирани са активно в четири или повече области и не се успокояват, докато всичко не стане съвършено и под подходящ контрол. В основното си отношение към битието са постоянни, стабилни и непоклатими. Разглеждат живота като поредица от статични условия, а не като процес или движение. Следователно базисната им цел е да се справят по уместен начин с обстоятелствата, в които се намират. Те се съпротивляват на промяната, докато могат, и само понякога се съгласяват да я допуснат след дълго и внимателно обсъждане. Упорстват и не обичат да се отказват на половината път. Трудно понасят загубата и вземат всички възможни предпазни мерки срещу нея. Не изпитват особена симпатия към триъгълния типаж, който позитивно се наслаждава на промяната. Планетата, която е най-близка до техния начин на съществуване, е Сатурн.
Хората с триъгълни фигури са склонни постоянно да се движат. Те са най-сходни с променливия принцип...

Цветова схема
За действителното изчертаване на страничните линии избрахме три цвята – съвсем съзнателно и в съответствие с основана на психологията цветова схема.

червен = постижение, напрежение, ЕНЕРГИЯ
син = удоволствие, релаксация, АКТИВИ
зелен = чувствителност, мислене, СЪЗНАНИЕ

Цветът ни казва много за качеството на нашето осъзнаване. Когато интерпретираме диаграма, трябва да се запитаме кой от трите цвята преобладава. Ако и трите присъстват и се смесват, за да оформят относително хармонична картина, ще сме добре балансирани, макар и не непременно в нашето външно поведение, а по-скоро като вътрешно усещане. Открили сме някои основни закони, които описват и регулират този процес.

Трицветни аспектни фигури
Аспектните структури, които съдържат червени, сини и зелени линии, показват триизмерен, непрекъснато нарастващ тип съзнание. Наричаме ги фигури на „ученето“ или „растежа“. С такива форми в нашата диаграма ще искаме да разглеждаме всеки проблем от всички възможни ъгли.
Няма да се задоволяваме с едностранчив поглед, нито дори с две перспективи; ще искаме да изследваме колкото се може повече и по-разнообразни възгледи. Ще оценяваме дори най-фините детайли и нюанси и всички взаимовръзки, които може да разширят или завършат цялата картина. Трицветните триъгълници изобразяват трите етапа на справяне с проблем като механизъм за преодоляване на кризи. Казано накратко, червените аспекти подчертават конфликт – нещо ни се струва, че не е съвсем правилно, смущава ни, наранява ни. Така че започваме да мислим над него, търсим възможни решения и – със зелените аспекти – се стремим към нови прозрения. После сините аспекти ни позволяват да се наслаждаваме на плодовете на нашия труд и да намираме подходящи отговори. И после процесът започва отначало. Кризисните фази в хода му са много важни. Според нашата степен на осъзнаване те се проявяват или като предизвикателство, нов проблем (желание за усвояване на нови неща), или като конфликт и трудности (учене чрез опит). Следователно трицветните фигури описват нашия потенциал за растеж, вътрешната ни нужда да се развиваме и са пряко изражение на процеса на вечно продължаващите еволюция и развитие…

Сатурн, Меркурий и Юпитер: трите класически планети на интелигентността

Сатурн – памет
Сатурн натрупва материята, ограничава, кристализира и свива – за разлика от Слънцето, което е експанзивно, вдъхващо живот, отзивчиво, дори понякога експлозивно. Понеже Сатурн символизира всички сплотяващи и кристализиращи енергии, той събира информация, която после концентрира и консолидира – това е нашата памет.
Паметта е много важна функция на умственото ни обуславяне. Без нея винаги бихме забравяли всичко научено и не бихме могли да разчитаме на него при нужда. Всяко ново обучение почти неизменно се надгражда върху предварително положени основи, които се съхраняват в нашата банка с памет в очакване на повикване. Хората със силен Сатурн са склонни да живеят в миналото, те са консервативни и сдържани в своите навици и често ни се струва, че са прекалено солидни и непоклатими. Те жадуват за добрите стари времена и са склонни да не се доверяват на всичко ново, защото не успяват да го вместят в своята основана на стари модели структура.

Меркурий – свързочник
Меркурий също е една от класическите планети на интелигентността. За съжаление, е силно надценяван в днешно време, докато всъщност не би трябвало да е по-високо ценен от Сатурн. Меркурий просто означава различен тип интелигентност.
Меркурий е принципът на информацията – той се наслаждава да облича в думи мисълта и ловко борави с абстрактни понятия. Хората със силен Меркурий обичат да събират информация – колкото повече, толкова по-добре, и са в състояние да я предават.
Обикновено силно повлияните от Меркурий хора предпочитат просто да доставят информация – като пощальон, вместо те самите да работят с нея. И всъщност не се питат дали тази информация е значима или маловажна, ценна или без стойност. Просто им харесва да споделят новина или факт, или идея, без да им се налага да се безпокоят излишно за присъщата ù стойност. Но ако работят с тяхната информация, тогава може да са склонни да я украсяват до безкрайност.
Но тяхното преувеличаване всъщност не е творчески процес – само вариации на стара тема. Трябва да осъзнаваме ясно това разграничение. Самият Меркурий не се занимава с творчески дейности, той по избор се специализира в предаването на знания. Неговата специфична функция е да представя информацията по такъв начин, че да е ясна, недвусмислена и лесна за разбиране. Ето защо Меркурий се наслаждава на остротата на езика. Разбира се, всички хора до известна степен притежават способността да общуват. Всички умеем да улавяме мисли и после да ги предаваме на другите, като например вицове, които сме чували и обичаме да разказваме на нашите приятели. Хуморът често предполага умело използване на думите.

Сатурн и Меркурий – памет и правене на връзки
Определението за академичния тип интелигентност е способността за схващане, запаметяване и корелиране на знания, които общоприето се считат за важни. Извор на знания – бързо и лесно достъпни, способност за обединяване на свързани факти и за систематичното им интегриране, за да се стигне до логични заключения – това са отличителните характеристики на образования човек, гордостта на нашата образователна система.
Много докторски дисертации съдържат малко или никаква оригинална мисъл. Те се състоят от подходящо пренареден материал от учебниците и от цитати, които са извадени от контекста и са раздути – истински синтез на собственото и чуждото знание, което обаче е лишено от оригинален принос…

Как аспектната структура описва интелигентността в картата
Аспектната структура показва нашия вътрешен механизъм, начина, по който съзнателно можем да се справяме с неизброимите ни съставни части. Тя определя способността ни да интегрираме своите отделни подличности.
Различните възможности са:

a) Големи аспектни структури, които обхващат цялата диаграма. Характеризират се с цялостно мислене в опит да се намери по-широка рамка за разсъжденията и тезите. Но подобна структура може да доведе до прекомерна сложност.

б) Малки аспектни структури, ограничени до пространството на един или два квадранта. Концентрираме върху конкретна житейска задача. Развиваме вещина в нашата област. Но може да станем прекалено специализирани и едностранчиви.

в) Кохерентна аспектна структура. Всички планети са свързани помежду си чрез аспекти. Интегрираме всички преживявания, за да формираме и укрепваме последователна картина на света; подхождаме холистично и култивираме птичи поглед към живота.

г) Несвързани или множествени аспектни структури. Аспектната картина се състои от различни индивидуални модели, несвързани помежду си. Ние функционираме на няколко различни и независими един от друг режима. Нашите реакции към живота превключват от един модел на поведение към друг, всеки със своя отделна ценностна система. Губим представа за себе си, чувстваме се застрашени от опасността да се превърнем в двулични лицемери и може да станем нетолерантни – особено към непоследователността на другите хора, безчувствени и дори лениви…


Позицията на чувствителните планети в кардиналните, неподвижните и променливите домове
В променливите домове (3-ти, 6-ти, 9-ти и 12-ти) сме чувствителни към предлаганите възможности за формиране на взаимоотношения и знаем как да им откликваме.
В дванайсети дом задаваме въпроси за смисъла на нашето съществуване, в шести – за шанса ни за физическо оцеляване (битка за съществуване). Трябва да усвоим много умения, за да си гарантираме поминъка. Ученето принадлежи на всички променливи домове и е, разбира се, едно от предимствата при наличие на много различни контакти. Без валиден досег до света около нас не можем да се обогатяваме от чуждите преживявания; нямаме шанс да ги изпробваме самите ние или някак да ги осмислим. Съвсем определено всички чувствителни планети са щастливи в тези домове. Променливите са тяхната естествена домашна обител. Както знаем, Меркурий, Юпитер и Нептун принадлежат към променливия кръст.
Всички останали планети са доста доволни в неподвижните и в кардиналните знаци и домове. Но чувствителните планети, поставени в кардиналните или фиксираните домове, се чувстват в прекалено дълбоки води, като в двата типа обител се усещат под натиск, но по различни начини.
Кардиналните домове (1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти) работят за постижения. Следователно са свръхвзискателни и очакват от тях да изпълняват задачи, за които просто не са подходящи, защото естествената им склонност е да наблюдават, да оценяват и да събират опит.
Неподвижните домове (2-ри, 5-ти, 8-ми и 11-ти) налагат значителни ограничения върху чувствителните планети, защото представляват статуквото. Добре установените рутини винаги са склонни да осуетяват чувствителността и спонтанността; техните енергии са блокирани. Сред трите възможни позиции тази е най-неблагоприятната. Кардиналните домове позволяват поне известна гъвкавост – за разлика от неподвижните, които изискват планетите да остават застинали. Но чувствителните планети наистина трябва да се чувстват свободни да се движат. По-специално Луната и Нептун се усещат силно притиснати в тези домове, Луната и Нептун по-специално се чувстват много притиснати, понеже не са способни да изразяват своята любов така свободно, колкото желаят. Контролирани от рационалния ум, техните чувства се налага да потърсят убежище в подсъзнанието или може би трябва да се постараем много усилено да принудим любовта да се изразява в активна работа за успех и сигурност, материален прогрес и борба за оцеляване. По този начин се надяваме, че няма да имаме време да забележим как горките ни Луна и Нептун са атрофирали, недостатъчно използвани. Излишно е да казвам, че тези компенсиращи маневри никога няма да удовлетворят напълно сърцата ни, така че ще натискаме още повече – в погрешната посока, ще се престараваме и ще откликваме несъразмерно на обстоятелствата, за да натикаме енергиите в напълно неподходящи канали; може дори да станем доста агресивни в опитите ни да пробваме невъзможното. Би било много по-мъдро да се изправим честно и открито пред тези актове на самозаблуда и да положим съзнателно усилие да премахнем тези бариери пред нашата свобода на изразяване. На диктуваното от домовете е трудно да се противопоставиш, но то всъщност може да се преодолее с осъзната решимост. Далеч по-трудно е да се промени диктатът на планетите в знаците им и с техните аспекти. Те наистина не се поддават на волята ни толкова лесно, защото са нашите вродени склонности, докато домовата позиция просто показва обуславянето, което получаваме от външния свят в момента, в който сме се родили…


Приложение
(извадки от „Часовникът на живота“ за улеснение на читателя)

Няколко думи за Точката на възрастта (AP)
Точката на възрастта (AP) е метод, разработен от Бруно и Луизе Хубер. Основава се на предположението, че рождената карта съдържа в себе си времево измерение и се държи като времеви индикатор, известен като часовника на живота.
При този метод възрастта се прогресира през домовете на наталната карта, както е показано на фигура 1. Всеки дом съответства на 6 години възраст. После ширината на всеки дом се разделя на 6 равни възрастови сегмента. Хубер извежда метода от своите изследвания, в които са тествани различни възможности. Само 6-годишният цикъл дава надеждни резултати. Числото 6 се разглежда като показател за психологическия ритъм. Използва се домовата система на Кох, тъй като е доказано, че дава най-близките до действителността резултати.
При раждането Точката започва от AC и се движи през домовете в посока, обратна на часовниковата стрелка. В резултат на възраст 18, 36 и 54 години достига съответно ъглите IC, DC и MC. Точката се връща на асцендента на 72-годишна възраст. После започва нов цикъл.
Във всеки дом се определят Точка на баланса и Ниска точка. Те се изчисляват с помощта на златната среда, както е обяснено подробно в книгата на Хубер „Часовникът на живота“. Тези точки разделят всеки дом на три зони – кардинална (от куспидата на дома до Точката на баланса), неподвижна (от Точката на баланса до Ниската точка) и променлива (от Ниската точка до върха на дома). Чрез Точките на баланса и Ниските се очертава крива на интензитета (вижте Фигура 2), която отразява по-силните и по-слабите области.
Планетата, с която Точката на възрастта образува съвпад или опозиция, придобива огромно значение. Но тригоните, квадратите, секстилите и полусекстилите също се отчитат. Докато Точката на възрастта преминава през домовете, тя може да задейства съществуващи аспектни фигури или да образува нови. Също е възможно да активира неаспектирани планети.
Тъй като във всяка карта домовете са с различна ширина, знаците са разпределени нееднакво и планетите са на различни  места, аспектите на Точката на възрастта във всеки момент са уникални за отделните индивиди. Този метод се използва най-вече за вникване в процесите на развитието, а не за прогнозиране на събития. Точката на възрастта също така служи като отличен инструмент за ректификация.


Ниската точка
Точката на най-голяма активност е куспидата на всеки дом. Тази действеност бавно намалява в посока към Ниската точка (LP), която е в златната среда на дома. Кривата на интензивността достига дъното си в Ниската точка (LP) (вижте Фигура 2). Тази точка на минимално външно изразяване (или активност) настъпва три години и осем месеца след като Точката на възрастта пресече куспидата на дома…


 
 

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.