АВТОРИКак южният възел срещна северния
ПечатE-mail


Страници: 288
Цена: 17.00лв.
13.60лв.

Тази книга е синтез от астрология и психология, резултат от работата в семинари и на консултации. Посветена е на необичайния и много ефективен начин за ориентиране в проблемите – своите или чуждите, с помощта на лунните възли и други астрологически показатели. Анализират се конкретни жизнени истории с участието на реални хора и в истински диалог с групата. От беседите е изведена методика, която може да се използва при разрешаването на сложни ситуации.
Как ни виждат другите хора и как възприемаме самите себе си? Тази книга разказва как да се видим отстрани и с удивление. Дали ще разпознаете себе си и ваши близки в тези диалози и ситуации? И най-важното – какво ще направите с наученото?

Запознанство с лунните възли:
Оста на „познанието“ 3-9-ти дом: кибритът не е детска играчка!
Оста на владеенето 2-ри-8-ми дом: къде отива Иванушка глупака?
Оста на „творчеството“ 5-11 дом: още веднъж за любовта
Оста на „взаимодействието“ 1-7 дом: ще уволня всички!
Оста на „реализацията“ 4-10 дом: гонки по вертикала
Оста на „служенето“ 6-12 дом: летвата е висока и пътят към нея е труден!

Възлите по знаци
Аспекти към възлите
Транзити на планетите спрямо възлите
Лунните възли в синастрия

НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:

1. Идея за разглеждане: не просто, а съвсем просто
Лунните възли винаги са се смятали за кармичен и духовен показател, тълкуването им е деликатен процес, който зависи от духовното равнище на човека, когото анализираме. Южният възел е свързан с миналото, с вродените черти на характера, с всичко, което вече е било преработено и усвоено, а северния свързваме с бъдещето, с така наречената точка на индивидуалното усилие, с качествата на характера, които се налага да развиваме в настоящия си живот, за да бъде той хармоничен. Това е умение, което се придобива с работа, чрез прилагане на определени лични усилия.


Тоест южният възел е опората, северният – новите задачи, и те винаги са свързани един с друг.


Освен това областта, където има възел, се приема за кризисна, свързана с трудни жизнени ситуации, които изискват нови решения и действителни промени в живота. Тоест в тази сфера (по линията на възлите) възникват сериозни проблеми и те задават определена посока на живеенето и в крайна сметка – истински промени в характера и съдбата. Без ни най-малко да омаловажаваме кармичното тълкуване на възлите по отношение на житейските задачи в настоящото прераждане или в предишните, лунните възли могат да се разглеждат и в „по-ежедневен“, практически контекст – свързан с обичайните житейски събития и черти на човешката личност. И така, да напуснем за малко духовния път и тълкуването на възлите в зависимост от това какво равнище е достигнал човекът, а също и как е изпълнена космическата му задача от космическа гледна точка.


Идеята за тълкувание на лунните възли се състои в това, че оста на възлите ни показва механизма за възприемане на реалността и адаптацията ни към нея, тоест вродените психологически механизми за възприемане на средата, реакциите ни и поведението ни в нея.


Тоест още по-просто казано, те определят поведението на човека в света, формират най-важните му механизми за оцеляване – на първо място психологическите.
Възлите показват първичните му реакции – какво първо вижда човек и как го оценява, кое му се отдава лесно, от кои свои качества би се възползвал, за да постигне успех, и съответно – какво предизвиква трудности за него, какво му е трудно да възприеме, кое изисква допълнителни усилия, за да бъде усвоено.
От астрологична гледна точка лунните възли са фактори от звездната карта, свързани с Луната, „фиктивни“ точки от лунната орбита.


Южният възел (знак и дом) показва качествата, които са основни за личността и опорни (по отношение на водещата психологическа ориентация).


Южният възел описва всички психологически механизми, които са естествени за личността, проявяват се свободно и позволяват да се адаптираме лесно към средата си. Човек дори сам не забелязва работата на подобни механизми, както не си дава сметка за въздуха, който диша – което е неговото естествено поведение – тъй като това са силните му качества, които определят възприятията му и начинът му на действие.
На първо място се използват точно те: например, ако човек чува добре, то той би се вслушвал, ако леко осъществява контакт – то би се стремил да общува, ако е обаятелен – ще се усмихва.


Северният възел описва психологическите качества, които са подчинени, тоест допълнителни спрямо водещите (подчинени или ирационални функции според терминологията на Юнг). Те са механизмите, които не са усвоени и не могат да бъдат използвани рационално, по естествен начин.


Северният възел – това са психологическите нагласи, които са съвършено противоположни на обичайните, и човек не умее да се възползва от тях, а освен това се чувства неуверено и неловко в ситуациите, в които трябва да ги прилага. Например, ако се налага да общува – той се срамува, не може да зададе дори елементарен въпрос или ако трябва да изслуша някого – започва да говори, и така нататък.


На първо място ще разгледаме знаците и домовете, в които се намират лунните възли: психологическите качества, „зададени“ от зодиакалните знаци, са „базови“ за действията ни в света, а сферите и ситуациите, показвани от домовете, са най-наситените събитийно, ключови в живота ни, а често и моменти на съдбовни „обрати“.


Преместете южния възел в първи дом и ще получите човек, който винаги, във всяка житейска ситуация разчита на себе си, на своите представи и сам взема решенията си.
Това е наистина силно качество на личността – увереността, че от него зависи развоя на събитията и както го направи той – така и ще бъде. Това е основно качество и то работи до момента, в който в ситуацията не се намесят и други хора (северен възел в седми дом) със своите представи и интереси. И как действа подобен човек? Той не си прави труда да промени решенията или позицията си, съобразявайки се с интересите на партньорите си, защото е абсолютно уверен в това, което знае, в начина си на действие и изобщо съвети не му трябват. На първо място казаното се отнася за ситуациите първи-седми дом – отношенията с останалите хора.
Такъв човек дори не разбира, че нарушава най-елементарните правила в отношенията: да изслушва другия, да го разбере и да вземе под внимание мнението му.
Южният възел показва сферата, която владеете напълно, в нея можете да направите всичко, което приемате за нужно, и често се случва именно така, а вие дори не се замисляте за това…


15. Аспекти към възлите: празник ще има, а почивка – едва ли
Анализът на наталните аспекти на планетите към лунните възли не е лесен, подчинен е на известния принцип: колкото повече аспекти има в картата обектът, толкова по-силно е действието им.
Така че колкото по-аспектирани са лунните възли в хороскопа, толкова по-мощно се проявяват в живота. При това колкото по-точни са аспектите (до 3 градуса), толкова по-вероятно е житейските събития да се случват по принципите на аспектиращите планети, особено в случаите с тежки мажорни аспекти на висшите планети към възлите. Например квадратура на Плутон и Уран към възлите мощно ги усилва.


Мажорните аспекти на лунните възли принуждават човек да действа, да решава трудните проблеми.


Това ускорява проявлението на възлите в битието. Макар че възлите си работят и сами – такъв е животът. Планетите са ситуации или събития, участие на други хора в живота ви. Те създават „почва“ за усвояване на възела, възможности за развитието му. Сложните аспекти са заплетени ситуации. Но възлите изискват съзнателни усилия – може и да не се възползвате от тези възможности. Колкото по-малко са аспектите, толкова по-ограничени са възможностите.
Най-силните аспекти са съвпадите на планети с възлите, после по въздействие на проявлението следва квадратурата на планети към оста, а после – тригонът и секстилът.
Колкото по-силно са аспектирани възлите, толкова по-добре – на човек му се налага повече да се занимава със себеосъзнаване. Квадратурите към възлите като правило дават най-силните впечатления и най-осезаемите емоционални преживявания, независимо от стихията на възела. И ако човек е осъзнал потребностите си по възела, значи му се налага да се занимава с тях, да си спомним поговорката: „Човек знае къде са само тези органи, които го болят.“


1. Натални планети върху лунните възли (съвпад): пропаст или полет?
Това е много важна позиция в наталната карта, която изисква внимание – както всичко, свързано с планетите (в този случай – Луната).
Тези планети имат допълнителна сила в картата: те усилват емоционалната и психологическата значимост на всички събития, които се случват по темата на планетата…


16. Транзити на планетите спрямо възлите в наталната карта: пързаляне по тънък лед
Тълкуването на прехода на транзитните планети спрямо наталните лунни възли ще се отличава от транзита на рождените планети. Да си спомним стандартното описание на транзита на планетите през домовете в реалния живот.
Например: транзитна планета преминава в 3-ти дом, засягайки мажорния аспект съвпад с рождения северен възел в този дом. Типът събития трябва да е свързан с тематиката на 3-ти дом: разговор, среща, информация, пътуване, а също и сферата на действие на транзитната планета. Ако е транзит на Венера или Меркурий, то събитието може да стане групово обучение. Транзит на Юпитер през възела в 3-ти дом ще даде по-мащабна целева дейност, например обучение за повишаване на квалификацията, на която човек възлага по-големи надежди и очаква изкачване на ново ниво. Юпитер винаги разширява „зоната“ на проявление на дома. Ако преминава транзитно през 8-ми дом, човек веднага започва да печели пари с допълнителни способи, тоест появяват се други източници на доходи. За разлика от транзитите на Венера и Меркурий, които дават предимно контакти и договорености с останалите хора, Юпитер винаги води до промяна във формата на действие и източника на пари. Ако Юпитер управлява например асцендента и преминава транзитно през 8-ми дом, човекът ще се стреми да си изработи стратегия за получаване на доходи и ще види бъдещите перспективи от получените знания.
Още един слой на тълкувание може да е промяната на нагласата по отношение на използваните ресурси на здравето, тялото, режима на хранене – както винаги, когато е задействана оста втори-осми дом.


По този начин значението на ситуацията по транзит се извежда от характера на проявленията на транзитната планета и от тематиката на „приемащия“ дом.


В този случая на транзит спрямо възлите интерпретацията трябва да включва и двата възела, защото транзитът активира оста. Както винаги, транзитът ще включва и събитийна, и психологическа част.


В случая с възлите акцентът винаги ще бъде върху психологическата страна: психологическата част от транзитната ситуация непременно ще се случи, а събитийната може и да не се прояви. Но психологическата в случая е възможно да се окаже толкова важна, че в последствие да доведе до много сериозни събития.


Възелът винаги е свързан с лични преживявания: нещо от случващото се сериозно ще ви докосне.
Транзитната планета винаги е свързана с реална ситуация, със събитие, а възелът в дома – с рожден потенциал. Южният – с вече усвоени умения, северният – с нови възможности и интереси.


Тълкувание на оста: транзитната ситуация дава възможност на човека да използва своите умения, да усвои нещо ново в сферата на домовете, където са възлите.


От всички аспекти – както и в случая с планетите – най-силен е съвпадът. Тук акцентът ще е на страната на възела, с който се сключва конюнкцията.


Ако е северният възел, основното събитие ще е ново и интересно развитие в дома на северния възел, ако е южният – ще е използване на вече усвоени умения и знания.


Например в случая с транзита върху северния възел в 3-ти дом, приемащата точка ще е не само домът, но и северният възел. Затова покрай редовото описание на значението на дома трябва да се има предвид и какво ще почувства човек под въздействието на такова събитие. Например транзитният преход на планета през трети дом може да е показател за случки като разговор или посещение на филмова прожекция…


ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.