АВТОРИБАРИЕРИ И ГРАНИЦИ. Хороскопът и защитите на личността
ПечатE-mail
Автор: Лиз Грийн


Страници: 296
Цена: 17.00лв.
13.60лв.

Тази книга изследва фундаменталния въпрос как се защитаваме от конфликти и страдания чрез характерни психологически механизми, отразени в рождената карта. В първия семинар чрез зодиакалните знаци се изследват задълбочено същевременно патологичните измерения на защитите и творческия им принос към личността, за да се разкрият многото начини, по които се предпазваме, но и се самонараняваме, когато сме изправени пред онова, което възприемаме като застрашителната страна на живота. Вторият семинар разглежда психологическите механизми на двете най-защитно настроени и трудни за проумяване планети Сатурн и Хирон. Лекциите от семинарите карат да оживява по достъпен начин сложен психологически материал и анализират проникновено характерните модели на човешкото поведение. Този том е дълбоко откровение за творческите начини, по които можем да подходим към нещата, от които се страхуваме дълбоко и които първоначално ни изглеждат като нашите най-големи недостатъци.


НАДНИКНЕТЕ В КНИГАТА:


Психоаналитични тълкувания на защитите
Сега бих искала да разгледам основните видове защити и съответстващите им етапи от детството, според традиционната психоаналитична рамка. Въпреки че може да се окаже, че трябва да изоставим някои от по-буквалните измерения на тези интерпретации, докато напредваме, те все пак си струва да бъдат изследваме; и разбирането на защитните механизми като аспекти на адаптирането към живота е по същество фройдска гледна точка. Може да научим много от Фройд в развиването на нашите астрологически прозрения. Макар и Юнг като цяло да е по-приятен за изучаващите астрология, защото неговият психологически подход е всеобхватен, символичен и по-тясно свързан с астрологическия светоглед, Юнг не е отделил много време за проучването на важния казус със защитите. Фройд има много по-фин, по-деликатно настроен поглед върху индивидуалното поведение и страдание на равнището на ежедневието и следователно неговата работа върху защитите може да бъде от голяма полза за нас. Така че, ако някой от вас има предразсъдъци срещу Фройд, опитайте се да ги оставите настрана. Неговите модели на психиката са толкова валидни психологически, колкото всички други. Обхватът му вероятно е ограничен, но е много задълбочен и старателен.
В работата на Фройд защитните механизми са разделени на три основни типа, свързани с определени периоди от детството. Дали неговият модел на детското развитие е „верен“ или не е спорен въпрос. Несъмнено в него има много истина, макар и да не разкрива цялата картина. Никой психологически модел не може. Но тези три типа защити са ясно свързани с някои астрологически сигнификатори, които вие несъмнено ще разпознаете, докато продължаваме напред…


Защитните механизми в зодиакалните знаци
Сега можем да започнем да разглеждаме по-отблизо основните защитни механизми във връзка с астрологическите елементи. Понеже всеки елемент в хороскоп описва, наред с други неща, способността за приспособяване към живота по определен начин, анализът на баланса на елементите в картата може да ни даде известна представа кои защити се отдават най-естествено на личността.


Елементът земя
Преобладаването на земя например ни разказва много неща за индивида, а един от най-важните е начинът, по който този човек ще се предпазва от нараняване и вреда. Земята, както вече несъмнено сте разбрали, е склонна да използва характерните анални защитни механизми – задържане, контрол над материалното обкръжение и над емоциите. Ако някой от вас смята, че думата на Фройд „анална“ е обидна, може да я замените с „контрол“. Той е най-естественият защитен механизъм на Телеца, Девата и Козирога, въпреки че всеки от тези три знака има силно отличителен начин за използване на контрола и задържането като защита. Веднъж щом схванем връзката между защитния механизъм и най-важното за индивида, можем да разберем, че земните знаци неизменно ще откликват на заплаха по характерни начини, които са здравословни и подходящи за тяхната природа.
Когато аналните защити стават крайни, вероятно е да е отразено в рождената карта чрез преобладаване на планетите в земните знаци, с малко фактори в елементите вода или огън. И аналните, и Едиповите защити, които според мен са естествените механизми съответно на водата и огъня, участват във взаимоотношенията – или посредством сливане, или чрез конкуренция. Тези две защитни системи изискват взаимодействие с другите. Но аналните защити изключват чуждо участие. Те също може да бъдат подсказани от мощен Сатурн – главния планетен представител на земния тригон. Съществуват някои измерения на защитните механизми на Сатурн, за които няма да говоря на днешния семинар, и те се отнасят до усещането за малоценност и неадекватност, често придружаващи естествения дом и знаковото поставяне на Сатурн, и аспектите му към другите планети.
Но когато го разглеждаме с оглед на здравословните естествени защити, Сатурн реагира на заплаха по характеристично анални начини. Сатурн и Хирон са в своя собствена специална категория. Тяхната отбранителност е сложна и се основава не само на основната потребност от запазване и защита на значимото за индивида, но и на ранното страдание, на тълкуването му и на реакцията на човека към него. Сатурн и Хирон може да предполагат модели, съвсем различни от тези, за които говоря днес. Но Сатурн е анална планета, независимо от въпроса за страданието. Той обича да държи и да запазва притежаваното – емоционално, материално, интелектуално и духовно.


ТЕЛЕЦ И КОЗИРОГ
Кое е нещото, което е толкова важно за земните знаци, което, ако е застрашено, мобилизира аналните защити? Да вземем един пример. Живеете с някого, който има шест планети в Козирог и обичайното му въздържание и емоционално затваряне ви разстройват. Колкото повече се опитвате да го накарате да ви отговори, толкова по-контролиран изглежда става той. Притежавате някаква психологическа проницателност, както и конюнкция Луна-Юпитер в Рак, и Венера в Лъв в тригон с Нептун, и смятате, че поведението му е силно отбранително. Какво наистина се случва?
Аудиторията: Той не иска да бъде контролиран. Твърде свободният показ на чувства би могъл да означава, че той не е контролиращият; неговият партньор е.
Лиз: Да, мисля, че ключът към подобно поведение е огромното значение, което Козирогът залага на границите и правото на личен живот и разполагане със себе си. Козирогът не иска да разчита твърде много на никого, защото това нерядко предполага да бъдеш разочарован или унижен в критичния момент. За Козирога оцеляването зависи от самодостатъчността. Показването на емоционална нужда е форма на зависимост, така че тя е блокирана или сдържана от защитния механизъм. Непосредственото откликване на изискванията на някой друг също може да накара Козирога да се чувства доминиран и контролиран. Посланието е: „Ще покажа любов, когато искам, а не когато го изискваш от мен. Аз отговарям за собствените си чувства и ще реша кога и как да ги изразя.“ Самообладанието е отчаяно важно за Козирога. Всичко, което го заплашва, ще мобилизира защитите. А дали е погрешно? Или патологично? Не мисля така. Смятам, че е здравословно, стига индивидът да е способен да се откаже от него, когато животът го изисква. И трите земни знака използват контрола и сдържането като защити, но ги използват по различни начини. Какво според вас би могло да разграничи Телец от Козирог? Кое е нещото, което е толкова значимо за Телеца, и срещу какво се защитава този неподвижен земен знак? Колко сред присъстващите тук днес имат Слънце в Телец?...


Общ преглед на Сатурн и Хирон
Днес бих искала да се съсредоточа върху специфичните видове защити, които са представени от Сатурн и Хирон в рождената карта. Разглеждам ги в отделен семинар, защото смятам, че са в различна категория от общите защитни механизми, които об-съждахме на семинара преди две седмици. По време на този семинар говорех за защитата като естествено средство за предпазване на онова, което ценим. Може да анализираме всеки компонент в хороскопа не само от перспективата на неговите характерни качества или атрибути, но и от гледна точка на защитата му срещу загубата на това, от което се нуждае и на което най-много държи. Може да подходим към всеки зодиакален знак и всяка планета по този начин, защото всеки астрологически символ, отразяващ определено измерение на психиката, има свои собствени присъщи характерни методи на защита
Същото се отнася за Сатурн и Хирон, в смисъл, че представляват основни човешки подтици. Но те са различни, защото още символизират области, където сме били наранени от живота. Видовете защита, които тези две планети отразяват, не са напълно ясни. Техните защити не се мобилизират просто за да защитят това, което ценим. Те неизменно включват много подозрение и съмнение в себе си. Били сме наранени чрез нашите разположения на Сатурн и Хирон или, може би по-точно, вярваме, че сме уязвени, или субективно усещаме болка. Тези планети не създават своите защити само в отговор на непосредствена заплаха за това, от което се нуждаят. Защитата е постоянна структура, защото има дълбоко вкоренена вяра, че винаги ще е надвиснала заплаха, и човек подхожда към живота в съответствие с нея. И още, защитата е активна през цялото време, защото винаги сме нащрек да не бъдем наранени отново. Естеството на болката варира от един индивид до друг и ние трябва да разгледаме тези планети с оглед на техните поставяния по домове, знаци, аспекти и отношения с останалата част от картата. Но техните защити са като бронирани костюми. Те продължават да създават тревога в личността и по тази причина обикновено са свързани с трудни емоционални и психологически проблеми.
Въпреки казаното току-що, защитите на Сатурн и Хирон не бива да се разглеждат като присъщо патологични, защото преживяването на нараняване е универсално за всички нас. Всеки има тези планети в рождената карта. Няма такова нещо като човек, който никога не е усетил болка, а възприятията за лишаване и нараняване са архетипни преживявания. Представляват част от това да си човек. Дори и лишаването да е толкова основно, колкото откритието, че родителите не са съвършени, или нараняването да е толкова отвлечено, колкото признаването на смъртността, все пак като човешки същества ние носим от детството опитът да бъдем уязвявани от живота.
На най-дълбоко символно равнище преживяванията на Сатурн и Хирон отразяват болката от изгонването от рая. Преживяването раждане само по себе си е нараняване. Всички сме изхвърлени от рая и трябва да понесем процеса на отделяне, за да оцелеем. Каквото и да правим в живота ни, никога не можем напълно да излекуваме тази рана. Няма как да станем безсмъртни, нито да се върнем отново в утробата. Винаги сме, на някакво фундаментално ниво, сами; и винаги ще усещаме, че несъвършенствата на живота са несправедливи. Понеже са вкоренени в преживявания, които са архетипни, защитите на Сатурн и Хирон не са патологични. Те са един вид част от човешкото състояние. Но те ни създават бъркотии.
Когато хората идват за астрологична консултация, нерядко ги боли и обикновено е така, защото една или друга от тези две планети някак създава застой, който блокира потока на живота. Заради Сатурн и Хирон други планети може да не са в състояние да изразят правилно собствените си нужди и естествени защити. Трудностите в други житейски сфери често могат да бъдат проследени до характерните блокажи, които принадлежат на Сатурн и Хирон. Например човек да усеща, че притежава творчески таланти, които по някаква причина не му се отдава да изрази. Или тези дарби да изглеждат постоянно отхвърляни от външния свят. Възможно е да открием нещо като труден аспект Слънце-Сатурн в картата и след известно разследване да стане очевидно, че има нещо в човека, което саботира всички усилия за себеизразяване, преди дори да се родят. Този вътрешен саботьор може да е вкопан в четвърти или осми, или втори дом, а коренът на дилемата е възможно изобщо да няма нищо общо с творчеството, освен като страничен продукт; блокажът на съзидателността всъщност е начин да се гарантира, че нищо от истинските чувства на човека не е изложено, защото отхвърлянето и унижението трябва да се избягват на всяка цена.
Много неща, които не изглеждат като казуси по Сатурн или Хирон, може да бъдат проследени до тези планети, чиито защити нерядко са толкова големи, че спират функционирането на останалата част от картата. Всяка от тях може да бъде толкова мощна, че на практика да спре потока на живота. Такива сурови защити създават един вид аутизъм или много дълбока депресия, в която човекът е психически парализиран. Сатурн и Хирон са най-психологически сложни сред планетния пантеон и вероятно най-трудни за справяне – главно защото отразяват аспекти от самите нас, които обикновено не харесваме или от които се срамуваме. И двете са свързани с преживяването на унижение и това е дума, която бих искала да запомните, защото ще видите, че ще я споменавам през целия ден.
Има ли някой тук, който да не знае какво е унижението? Това е едно от най-неприятните чувства, които може да изпитаме. В много отношения е далеч по-лошо от простото отхвърляне, защото има елемент на срам, свързан с унижението, както и осакатяващото усещане, че някак сме неадекватни или по-малко отколкото би трябвало да бъдем – не защото сме невинни жертви, а понеже отвътре има нещо изкривено или деформирано.
Когато се опитваме да се доближим до сърцевината на психологическото състояние, свързано с тези планети, може да открием мощно усещане, че сме повредени или осакатени. Ето защо образите от сънищата, които се появяват при транзити на Сатурн или Хирон, често са свързани с някаква деформация – увредена, осакатена или закърняла фигура, независимо дали е сънуващият или друг човек, или животно. Тези образи изразяват усещането за срамно увреждане, заедно със страха, че ако други хора видят деформацията, ще бъдат отблъснати и ще ни отхвърлят. Те отпращат към митичния образ на ядосания Бог, който не желае Адам и Ева, след като са съгрешили. Ние сме изхвърлени от рая и родителите ни не ни искат. Тясно свързано с чувството на унижение е усещането, че сме перманентно дефектни. В тази област на срам се чувстваме неизлечимо необичани, нелюбящи и необичливи.
Защитите на Сатурн и Хирон извират от това ядро. Днес трябва да изследваме различните видове защитни системи, които тези планети отразяват, и как е вероятно да се изразяват, в зависимост от поставянията и аспектите в картата. Също толкова важен е въпросът как бихме могли да работим със защитите на Сатурн и Хирон и раните, които отбраняват. В някои отношения това е област, която отваря фундаментален конфликт в самата астрология, а също и в професията на терапевт. До каква степен е възможно да бъде излекуван човек от такива рани? До каква степен астрологът поставя за обсъждане тези въпроси с клиент? Сатурн и Хирон ни фокусират върху нашите лични ценности като астролози – как и защо работим с астрологията и как, и на какво равнище, интерпретираме за клиента Сатурн и Хирон.
Друга област, която се надявам да имаме време да изследваме днес, е начинът, по който защитните системи на Сатурн и Хирон работят в синастрия. Често откриваме тези планети в самите себе си чрез нашите отбранителни реакции към други хора. Ако искаме наистина да получим добра представа за тези планети в действие, трябва да разгледаме коя да е връзка, в която планетите на другия човек оформят силни аспекти с нашия Сатурн или Хирон. Това е един от най-мощните начини, по които се групират нашите защити. Любопитно е, че и двете планети изглежда упражняват забележителна сила на привличане във взаимоотношенията. Обикновено не смятаме нито едната, нито другата, като носители на някаква специална сексуална харизма. И все пак на практика всяка важна връзка, която съм изследвала с моите клиенти през годините, разкрива Сатурн или Хирон в тесен кръстосан аспект с лична планета в синастията. Изглежда сякаш се нуждаем от други хора, за да задействат тези планети в нас и да ни накарат да ги осъзнаем. Причините за това са пленителни и си заслужават известно внимателно разследване.
Можем да започнем, като разгледаме естеството на нараняването, отразено от всяка от тези планети. Те са доста сходни по много начини, но има и някои много важни различия. Състоят се главно в начина, по който се опитваме да тълкуваме и да се справяме с нашите рани, и какви творчески решения е възможно да възникнат от усилията ни да работим с тях. В това отношение са радикално различни, въпреки че може да се усещат много сходно с оглед на коефициента на болката.


Сатурн


Отричане и лишаване
Когато преживяваме Сатурн, често чувстваме, че нещо ни е било отказано. В момента, в който се изправим пред това лишаване, трябва да се занимаем с проблематичния въпрос дали наистина ни е отказано нещото, което искаме, или тълкуванието е субективно. Също е необходимо да осмислим дали отказът е по вина на самите нас или е резултат от лоша химическа смес от присъщ темперамент и обкръжение. Гледайки през Сатурновите очила, винаги може да намерим доказателства в семейното ни обуславяне – че някой е направил нещо нередно или ни е провалил. Но Сатурн, като всяка друга планета, отразява начин на възприятие. Долавяме липсата на нещо, независимо дали е на разположение или не, и по една или друга причина не можем да го разпознаем или приемем, дори и да се предлага. Нещо е липсвало в ранната ни диета и отсъствието му е довело до някакъв недостиг. Това усещане за липса или дефицит обикновено е свързано с възприемането на родителите и семейния произход. Нито един от родителите не изявява претенции, че е „виновник“; Сатурн е щастлив да обвинява или да играе ролята на някой от тях…

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

КОЛИЧКА

Количката Ви е празна.